Dynastia Boulogne - ród feudalny wywodzący się z hrabiów Boulogne. Dzięki małżeństwu Eustachego II z Idą, córką księcia Dolnej Lotaryngii Gotfryda II, ród ten rościł sobie pretensje do księstwa Dolnej Lotaryngii. Gotfryd z Bouillon, syn Eustachego, otrzymał je, ale nie jako władztwo dziedziczne, lecz jako urząd nadany za wierną służbę przez cesarza Henryka IV w około 1087 roku. Po kilku latach rządów Gotfryd odpowiedział na apel papieża Urbana II i wziął udział w pierwszej krucjacie. W czasie jego nieobecności nasiliły się tendencje odśrodkowe w księstwie, które doprowadziły do jego rozpadu. Gotfryd stał się jednym z przywódców krucjaty, a po zdobyciu Jerozolimy został wybrany na władcę Królestwa Jerozolimskiego, przyjmując tytuł Obrońcy Świętego Grobu. W czasie swego panowania powiększył obszar królestwa (zwycięstwo pod Askalonem w 1099 roku). Po śmierci Gotfryda władzę w królestwie otrzymał jego brat Baldwin, który już wcześniej rządził hrabstwem Edessy od 1098 roku. Baldwin I przyjął odrzucony przez jego brata tytuł króla jerozolimskiego, wcześniej przekazując władzę w Edessie swemu krewniakowi, Baldwinowi z Le Bourg. Dzięki sprawnej administracji, a przede wszystkim kilku zwycięskim kampaniom wzmocnił Królestwo Jerozolimskie, stając się jego faktycznym twórcą. Nie pozostawił potomstwa, a po jego śmierci w 1118 roku tron jerozolimski objął Baldwin z Le Bourg. Od tego momentu ród z Boulogne nie odegrał już żadnej roli historycznej.


Żródła:

"Słownik dynastii Europy" - pod redakcją Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego