POCZET WŁADCÓW LITWY

LEGENDARNI WŁADCY LITWY

Kiernus książę Litwy XI wiek

Kukowoyt książę Litwy XI wiek

Steksidas książę Litwy w 1214 roku

DYNASTIA RYNGOLDOWICZÓW

Rimgaudas książę Litwy od 1214 roku do 1219 roku

"STARSI" KSIĄŻĘTA

Żywinbud książę Litwy w 1219 roku

Daujotas książę Litwy w 1219 roku

Dausprungas senior Litwy, książę Litwy od 1219 roku do 1235 roku

DYNASTIA MINDAUGAS

Mindaugas książę Litwy od 1236 roku do 1253 roku

Viligaila książę Litwy od 1219 roku do 1245 roku

WIELCY KSIĄŻĘTA LITEWSCY

Mindaugas pierwszy król Litwy od 1253 roku do 12 września 1263 roku

Tautvilas pretendent do litewskiego tronu od 1249 roku do 1254 roku

Treniota wielki książę Litwy od 1263 roku do 1264 roku

Vaišelga wielki książę Litwy od 1264 roku do 1267 roku

Śvarnas wielki książę Litwy od 1264 roku do 1269 roku

Traidenis wielki książę Litwy od 1269 roku do 1282 roku

Vaisvilkas wielki książę Litwy od 1264 roku do 1267 roku

Svarnas wielki książę Litwy od 1267 roku do 1270 roku

Lutuveras wielki książę Litwy od 1282 roku do 1292 roku

Daumantas wielki książę Litwy od 1282 roku do 1285 roku

Butigeidis wielki książę Litwy od 1285 roku do 1291 roku

Butvydas wielki książę Litwy od 1291 roku do 1295 roku

Vytenis wielki książę Litwy od 1295 roku do 1316 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Gediminas wielki książę Litwy od 1316 roku do grudnia 1341 roku

Jaunutis [Iwan] wielki książę Litwy od 1341 roku do 1345 roku

Algirdas Giedyminowic wielki książę Litwy od 1345 roku do maja 1377 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1377-1381

Jogaila wielki książę Litwy od maja 1377 roku do listopada 1381 roku

Kęstutis Giedyminowic zastępca wielkiego księcia Litwy od 1377 roku do listopada 1381 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Kęstutis Giedyminowic wielki książę Litwy od listopada 1381 roku do 1382 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1382-1386

Jogaila wielki książę Litwy od 3 sierpnia 1382 roku do 5 sierpnia 1392 roku

Skirgaila Olgierdowic regent Litwy od 1386 roku do 5 sierpnia 1392 roku

Jogaila najwyższy książę litewski od 5 sierpnia 1392 roku do 1 czerwca 1434 roku

Vytautas Kiejstutowicz namiestnik Litwy od 5 sierpnia 1392 roku do 18 stycznia (formalnie 11 marca) 1401 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Vytautas Kiejstutowicz wielki książę Litwy od 18 stycznia (faktycznie 11 marca) 1401 roku do 27 października 1430 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1430-1432

Śvitrigaila wielki książę Litwy od 7 listopada 1430 roku do 31 sierpnia 1432 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Źygimantas I Kiejstutowicz wielki książę Litwy od 1 września 1432 roku do 20 marca 1440 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1434-1572

Vladislovas II wielki książę Litwy (najwyższy książę litewski) od 25 lipca 1434 roku do 10 listopada 1444 roku

Kazimieras namiestnik Litwy od kwietniu 1440 roku do 29 czerwca 1440 roku

Kazimieras wielki książę Litwy obwołali 29 czerwca 1440 roku do 7 czerwca 1492 roku

Fridrikas Jogailaitis interrex od 17 czerwca do 25 października 1501 roku

Aleksandras wielki książę Litwy obrany 25 października 1501 roku, panował od 12 grudnia 1501 roku do 19 sierpnia 1506 roku

Andrew Boryszewski interrex od 19 sierpnia 1506 roku do 24 stycznia 1507 roku

Spytek z Jarosławia vicesregent Królestwa Polskiego w 1506 roku

Źygimantas I "Senasis" wielki książę Litwy obrany 8 grudnia 1506 roku, panował od 24 stycznia 1507 roku do 1 kwietnia 1548 roku

Źygimantas II Augustas wielki książę Litwy obrany 18 grudnia 1529 roku do 7 lipca 1572 roku

WIELCY KSIĄŻĘTA LITEWSCY PO ZAWARCIU UNII LUBELSKIEJ W 1569 ROKU

Źygimantas II Augustas wielki książę Litwy panował od 20 lutego 1530 roku do 7 lipca 1572 roku

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

ELEKCYJNI WIELCY KSIĄŻĘTA LITWY

Janos Firlej interrex od 7 lipca do października 1572 roku

Jakub Uchański interrex od 7 lipca 1572 roku do 21 lutego 1574 roku

DYNASTIA WALEZJUSZY 1573-1574

Henrikas I Valua wielki książę Litwy obrany 16 maja 1573 roku, panował od 21 lutego 1574 roku do 12 maja 1575 roku detronizowany, tytularny wielki książę do 2 sierpnia 1598 roku

Maksimilians Habsburgs obrany wielkim księciem Litwy 12 grudnia 1575 roku, zrezygnował z tytułu 12 października 1576 roku

Jakub Uchański interrex od 19 czerwca 1574 roku do 1 maja 1576 roku

Ona I Jogailaite obrana 14 grudnia 1575 roku, panowała do 12 grudnia 1586 roku, używała tytułu do 9 września 1596 roku

DYNASTIA BATORY 1576-1586

Steponas I Batoras wielki książę Litwy obrany 15 grudnia 1575 roku, panował od 1 maja 1576 roku do 12 grudnia 1586 roku

Stanislaw Karnkowski interrex od 12 grudnia 1586 roku do 27 sierpnia 1587 roku

Maksimilians Habsburgs obrany wielki książę Litwy 22 sierpnia 1587 roku, zrezygnował z tytułu 24 stycznia 1588 roku

DYNASTIA WAZÓW (Vasa) 1587-1668

Źygimantas III Vaza wielki książę Litwy obrany 19 sierpnia 1587 roku, panował od 27 grudnia 1587 roku panował do 30 kwietnia 1632 roku

Janos Wężyk interrex od 30 kwietnia 1632 roku do 6 lutego 1633 roku

Vladislovas III Vaza wielki książę Litwy obrany 8 listopada 1632 roku, panował od 6 lutego 1633 roku do 20 maja 1648 roku

Matiass Łubieński interrex od 20 maja 1648 roku do 17 stycznia 1649 roku

Jonas I Kazimieras Vaza wielki książę Litwy obrany 20 listopada 1648 roku, panował od 17 stycznia 1649 roku do 16 września 1668 roku

Liudvika Marija Gonzaga faktyczne rządy od 17 stycznia 1649 roku do 10 maja 1667 roku

Karolis X Gustaw Wittelsbach protektor Rzeczypospolitej Obojga Narodów od sierpnia 1655 roku do 23 lutego 1660 roku

Bengt Gabrielsson hrabia Oxenstierna gubernator generalny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 28 października 1656 roku do 1657 roku

Boguslavas I Radvila ogłoszony wielkim księciem Litwy w czerwcu 1669 roku, utrzymywał tytuł do 31 grudnia 1669 roku

Nikolajus Prażmowski interex od 16 września 1668 roku do 19 września 1669 roku

Mykolas I Kaributas Viśnioveckis wielki książę Litwy obrany 19 czerwca 1669 roku, panował od 29 września 1669 roku do 10 listopada 1673 roku

Kazimieras Florijonas Ćartoriskis interrex 10 listopada 1673 roku do 15 maja 1674 roku

Andrew Trzebicki wiceinterrex od 10 listopada 1673 roku do 5 czerwca 1674 roku

Steponas Wierzbowski wiceinterrex od 1673 roku do 1674 roku

Jonas II Sobieskis wielki książę Litwy obrany 21 maja 1674 roku, panował od 5 czerwca 1674 roku do 17 czerwca 1696 roku

Marija Kazimiera d'Arquien faktyczne rządy od 1690 roku do 17 czerwca 1696 roku

Myklas Steponas Augustyn Radziejowski interrex od 17 czerwca 1696 roku do 15 września 1697 roku

DYNASTIA WETTINÓW 1697-1704

Augustas I wielki książę Litwy 17 czerwca 1697 roku, panował od 15 września 1697 roku do 16 lutego 1704 roku

Myklas Steponas Augustyn Radziejowski interrex od 16 lutego do lipca 1704 roku

Nikolajus Święcicki wiceinterrex od lipca 1704 roku do maja 1705 roku

Myklas Steponas Augustyn Radziejowski interrex od 31 maja 1705 roku do 4 października 1705 roku

Stanislovas I Leśćinskis wielki książę Litwy obrany 12 lipca 1704 roku, panował od 4 października 1705 roku do 8 sierpnia 1709 roku

DYNASTIA WETTINÓW 1706-1709

Augustas I wielki książę Litwy obrany ponownie od 24 września 1706 roku (faktycznie od 8 sierpnia 1709 roku) do 1 lutego 1733 roku

Stanislovas Szembek faktyczne rządy interrex od 1706 roku do 1707 roku

Teodor Andrew hrabia Potocki interrex od 1 lutego do 12 września 1733 roku

Stanislovas I Leśćinskis wielki książę Litwy ponownie od 12 września 1733 roku do 30 czerwca 1734 roku, abdykował 27 stycznia 1736 roku

Karolis XII Vitelsbachu

DYNASTIA WETTINÓW 1733-63

Augustas II wielki książę Litwy obrany od 5 października 1733 roku, panował od 30 czerwca 1734 roku do 5 października 1763 roku

Vladislovas Aleksandras Łubieński interrex od 5 października 1763 roku do 25 listopada 1764 roku

Frederikas Krikśćioniu Wettyn tytularny wielki książę Litwy od 5 października do 17 grudnia 1763 roku

Stanislovas II Augustas Poniatovskis wielki książę Litwy obrany 8 września 1764 roku, panował od 25 listopada 1764 roku do 7 stycznia 1795 roku, abdykował 25 listopada 1795 roku

DYNASTIA ANHALT-ZERBST

Catherine II "Puikus" wielka książna Litwy od 25 listopada 1795 roku do 17 listopada 1796 roku

DYNASTIA OLDENBURG (ROMANOV)

Paulius wielki książę Litwy od 17 listopada 1796 roku do 24 marca 1801 roku

Aleksandras I wielki książę Litwy od 24 marca 1801 roku do 1 grudnia 1825 roku

Senelis I wielki książę Litwy od 26 grudnia 1825 rok (25 stycznia 1831 roku detronizowany) do 18 luty/2 marca 1855 roku

Aleksandras II wielki książę Litwy od 18 luty (2 marca) 1855 roku do 13 marca 1881 roku

Aleksandras III wielki książę Litwy od 13 marca 1881 roku do 20 października (1/2 listopada) 1894 roku

Senelis II "Śventas" wielki książę Litwy od 1 listopada 1894 roku do 15 marca 1917 roku abdykował

Aleksy II "Śventas" wielki książę Litwy od 2 [15] marca do 2 [15] marca 1917 roku

Mykolas (II) wielki książę Litwy od 28 marca 1917 roku-abdykował 29 marca 1917 roku

KRÓLESTWO LITEWSKIE

DYNASTIA WIRTEMBERG-URRACH

Mindaugas II (Wilhelm Karol Florestyn Urach) król Litwy od 4 lipca do 2 listopada 1918 roku

PRETENDENCI DO TRONU

DYNASTIA WIRTEMBERG-URRACH

Mindaugas II tytularny król Litwy od 2 listopada 1918 roku do 24 marca 1928 roku

Karolis I Urach tytularny król Litwy od 24 marca 1928 roku do 15 sierpnia 1981 roku

Karolis II Urach tytularny król Litwy od 15 sierpnia 1981 roku do 9 lutego 1991 roku

Vilhelmas Urach tytularny król Litwy od 9 lutego 1991 roku

DYNASTIA OLDENBURG (ROMANOV)

Kirilo I "Ginčytinas" tytularny wielki książę Litwy od 26 lipca (8 sierpnia) 1922 roku do 12 października 1938 roku

Wlodzimierzas III tytularny wielki książę Litwy od 12 października 1938 roku do 21 kwietnia 1992 roku

Andrew I tytularny wielki książę Litwy od 8 maja 1981 roku

Senelis III tytularny wielki książę Litwy od 21 kwietnia 1992 roku do 15 września 2014 roku

Marija I tytularny wielki książę Litwy od 21 kwietnia 1992 roku

Senelis IV tytularny wielki książę Litwy od 2013 roku

Dmitrijus II tytularny wielki książę Litwy od 15 września 2014 roku

SPIS HOME