POCZET WŁADCÓW LITWY

LEGENDARNI WŁADCY LITWY

Kiernus książę Litwy XI wiek

Kukowoyt książę Litwy XI wiek

Steksidas książę Litwy w 1214 roku

DYNASTIA RYNGOLDOWICZÓW

Rimgaudas książę Litwy od 1214 roku do 1219 roku

"STARSI" KSIĄŻĘTA

Żywinbud książę Litwy w 1219 roku

Daujotas książę Litwy w 1219 roku

Dausprungas senior Litwy, książę Litwy od 1219 roku do 1235 roku

DYNASTIA MINDAUGAS

Mindaugas książę Litwy od 1236 roku do 1253 roku

Viligaila książę Litwy od 1219 roku do 1245 roku

WIELCY KSIĄŻĘTA LITEWSCY

Mindaugas I I król Litwy od 6 lipca 1253 roku do 12 września 1263 roku

Tautvilas pretendent do litewskiego tronu od 1249 roku do 1254 roku

Treniota wielki książę Litwy od 12 września 1263 roku do 1264 roku

Vaišelga wielki książę Litwy od 1264 roku do 1267 roku

Śvarnas wielki książę Litwy od 1264 roku do 1269 roku

Traidenis wielki książę Litwy od 1269 roku do 1282 roku

Vaisvilkas wielki książę Litwy od 1264 roku do 1267 roku

Svarnas wielki książę Litwy od 1267 roku do 1270 roku

Lutuveras wielki książę Litwy od 1282 roku do 1292 roku

Daumantas wielki książę Litwy od 1282 roku do 1285 roku

Butigeidis wielki książę Litwy od 1285 roku do 1291 roku

Butvydas wielki książę Litwy od 1291 roku do 1295 roku

Vytenis wielki książę Litwy od 1295 roku do 1316 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Gediminas wielki książę Litwy od 1316 roku do grudnia 1341 roku

Jaunutis [Iwan] wielki książę Litwy od grudnia? 1341 roku do lutego? 1345 roku

Algirdas Giedyminowic wielki książę Litwy od lutego? 1345 roku do 2 maja 1377 roku

Kęstutis Giedyminowic wielki książę Litwy od lutego? 1345 roku do 2 maja 1377 roku (I panowanie)

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1377-1381

Jogaila wielki książę Litwy od 2 maja 1377 roku do 10 sierpnia 1381 roku (I panowanie)

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Kęstutis Giedyminowic wielki książę Litwy od 2 maja 1377 roku do 3 sierpnia 1382 roku (II panowanie)

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1382-1386

Jogaila wielki książę Litwy od 3 sierpnia 1382 roku do 5 sierpnia 1392 roku (II panowanie)

Vytautas Kiejstutowicz książę Litwy (w rebelii) od 30 stycznia 1384 roku do 5 sierpnia 1392 roku

Skirgaila Olgierdowic namiestnik Litwy od kwietnia 1387 roku do 5 sierpnia 1392 roku

Jogaila najwyższy książę litewski od 5 sierpnia 1392 roku do 1 czerwca 1434 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Vytautas Kiejstutowicz wielki książę Litwy od 30 stycznia 1384 roku do 27 października 1430 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1430-1432

Śvitrigaila (Boleslovas) wielki książę Litwy od 7 listopada 1430 roku do 31 sierpnia 1432 roku

DYNASTIA GIEDYMINOWICZÓW

Źygimantas I Kiejstutowicz wielki książę Litwy od 1 września 1432 roku do 20 marca 1440 roku

DYNASTIA JAGIELLONÓW 1434-1572

Vladislovas II wielki książę Litwy (najwyższy książę litewski) od 25 lipca 1434 roku do 10 listopada 1444 roku

Rada Stanu od 20 marca 1440 roku do 29 czerwca 1440 roku

Kazimieras namiestnik Litwy od 20 marca 1440 roku do 29 czerwca 1440 roku

Jonas Daugirdas [Jan Dowgird] (b. c.1392 - d. 1443)

Pacas Ginvilavicius

Petras Montigerdavicius (Piotr Janowicz Montygerdowicz) (d. c.1497), grand marshal

Radvila Astikaitis [Radziwiłł Ostykowicz] (b. 1384 - d. 1477)

Kazimieras wielki książę Litwy obwołali 29 czerwca 1440 roku do 7 czerwca 1492 roku

Rada Stanu od 7 czerwca 1492 roku do 30 lipca 1492 roku

Mikalojus Radvilavičius [Mikołaj Radziwiłłowicz] (b. 1478 - d. 1510) (chancellor)

Petras Montigerdavicius (Piotr Janowicz Montygerdowicz) (d. c.1497), grand marshal

Stanislovas Jonavičius Kęsgaila [Stanisław Janowicz Kieżgajło] (b. 1451 - d. 1527)

Jonas Jurgaitis Zaberezinskis [Jan Jurjewicz Zabrzeziński] (b. 1437 - d. 1508)

Aleksandras Jurevičius Golsanskis (d. 1511)

Aleksandras wielki książę Litwy od 30 lipca 1492 roku do 19 sierpnia 1506 roku

Rada Stanu od 19 sierpnia 1506 roku do 20 października 1506 roku

Mikalojus Radvilavičius [Mikołaj Radziwiłłowicz] (b. 1478 - d. 1510) (chancellor)

Mikalojus Mikalovicius Radvila [Mikołaj Radziwiłłowicz] (b. 1470 - d. 1521)

Stanislovas Jonavičius Kęsgaila [Stanisław Janowicz Kieżgajło] (b. 1451 - d. 1527)

Aleksandras Jurevičius Golsanskis (d. 1511)

Jonas Jurgaitis Zaberezinskis [Jan Jurjewicz Zabrzeziński] (b. 1437 - d. 1508), (grand marshal)

Mykolas Liudvikas Glinskis [Michał Gliński] (b. 1460 - d. 1534)

Vaitiekus Albertas I Taboras [Wojciech Tabor] (b. c.1453 - d. 1507), biskup wileńsk

Źygimantas I "Senasis" wielki książę Litwy obrany 20 października 1506 roku do 18 października 1529 roku, najwyższy książę Litwy od 18 października 1529 roku do 1 kwietnia 1548 roku

Źygimantas II Augustas wielki książę Litwy obrany 18 października 1529 roku do 7 lipca 1572 roku

WIELCY KSIĄŻĘTA LITEWSCY PO ZAWARCIU UNII LUBELSKIEJ W 1569 ROKU

Źygimantas II Augustas wielki książę Litwy panował od 20 lutego 1530 roku do 7 lipca 1572 roku

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

ELEKCYJNI WIELCY KSIĄŻĘTA LITWY

Jonas Jeronimas Chodkevičius [Jan Hieronimowicz Chodkiewicz] (b. c.1537 - d. 1579), Grand Marshal od 7 lipca 1572 roku do 21 lutego 1574 roku (1st time)

DYNASTIA WALEZJUSZY 1573-1574

Henrikas I Valua wielki książę Litwy od 21 lutego 1574 roku do 19 czerwca 1574 roku

Jonas Jeronimas Chodkevičius [Jan Hieronimowicz Chodkiewicz] (b. c.1537 - d. 1579), Grand Marshal od 19 czerwca 1574 roku do 1 maja 1576 roku (2nd time)

Ona I Jogailaite tytularna wielka księżna Litwy od 7 lipca 1572 roku do 9 września 1596 roku

DYNASTIA BATORY 1576-1586

Steponas I Batoras wielki książę Litwy od 1 maja 1576 roku do 12 grudnia 1586 roku

Albertas Radvila [Albert Mikołajewicz Radziwiłł] (b. 1558 - d. 1592) Grand Marshal od 12 grudnia 1586 roku do 27 grudnia 1587 roku

DYNASTIA WAZÓW (Vasa) 1587-1668

Źygimantas III Vaza wielki książę Litwy od 27 grudnia 1587 roku do 30 kwietnia 1632 roku

Jonas Stanislovas Sapiega [Jan Stanisław Sapieha] (b. 1589 - d. 1635) Grand Marshal od 30 kwietnia 1632 roku do 6 lutego 1633 roku

Vladislovas III Vaza wielki książę Litwy od 6 lutego 1633 roku do 20 maja 1648 roku

Aleksandras Liudvikas Radvila (Aleksander Ludwik Radziwiłł) (b. 1594 - d. 1654) Grand Marshal od 20 maja 1648 roku do 17 stycznia 1649 roku

Jonas II Kazimieras Vaza wielki książę Litwy od 17 stycznia 1649 roku do 16 września 1668 roku

Kristupas Zaviša (Krzysztof Zawisza) (b. 1578 - d. 1670) Grand Marshal od 16 września 1668 roku do 29 września 1669 roku

DYNASTIA ROMANOWÓW

Aleksy Michajłowicz Romanow wielki książę Litwy od 13 września 1655 roku do 16 września 1668 roku

Mykolas I Kaributas Viśnioveckis wielki książę Litwy od 29 września 1669 roku do 10 listopada 1673 roku

Boguslavas I Radvila ogłoszony wielkim księciem Litwy w czerwcu 1669 roku, utrzymywał tytuł do 31 grudnia 1669 roku

Aleksandras Hiliaris Palubinskis (Aleksander Hilary Połubiński) (b. 1626 - d. 1679) Grand Marshal od 10 listopada 1673 roku do 2 lutego 1676 roku

Jonas III Sobieskis wielki książę Litwy od 2 lutego 1676 roku do 17 czerwca 1696 roku

Aleksandras Povilas Sapiega [Aleksander Paweł Sapieha] (b. 1672 - d. 1734) marszałek Senatu od 17 czerwca 1696 roku do 15 września 1697 roku

DYNASTIA WETTINÓW 1697-1704

Augustas I wielki książę Litwy od 15 września 1697 roku do 16 lutego 1704 roku (I panowanie)

Aleksandras Povilas Sapiega [Aleksander Paweł Sapieha] (b. 1672 - d. 1734) Grand Marshal od 16 lutego 1704 roku do 4 października 1705 roku (1st time)

Marcijonas Dominykas Vollovicius [Marcjan Dominik Wołłowicz] (b. 16.. - d. 1712) od 16 lutego 1704 roku do 4 października 1705 roku

Stanislovas I Leśćinskis wielki książę Litwy od 4 października 1705 roku do 8 sierpnia 1709 roku (I panowanie)

DYNASTIA WETTINÓW 1706-1709

Augustas I wielki książę Litwy od 8 sierpnia 1709 roku do 1 lutego 1733 roku (II panowanie)

Aleksandras Povilas Sapiega [Aleksander Paweł Sapieha] (b. 1672 - d. 1734) Grand Marshal od 1 lutego 1733 roku do 12 września 1733 roku (2nd time)

Stanislovas I Leśćinskis wielki książę Litwy ponownie od 12 września 1733 roku do 28 czerwca 1734 roku [abdykował 26 stycznia 1736 roku] (II panowanie)

DYNASTIA WETTINÓW 1733-63

Augustas III wielki książę Litwy od 30 czerwca 1734 roku do 5 października 1763 roku

Frederikas Krikśćioniu Wettyn tytularny wielki książę Litwy od 5 października do 17 grudnia 1763 roku

Ignotas Oginskis [Ignacy Ogiński] (b. 1698 - d. 1775) Grand Marshal od 5 października 1763 roku do 25 listopada 1764 roku

Stanislovas II Augustas Poniatovskis wielki książę Litwy od 25 listopada 1764 roku do 7 stycznia 1795 roku, abdykował 25 listopada 1795 roku

Knyaz Nikolay Vasilyevich Repnin (b. 1734 - d. 1801) rosyjski generalny gubernator Litwy od 30 października 1794 roku 26 listopada 1798 roku

DYNASTIA ANHALT-ZERBST

Catherine II "Puikus" wielka książna Litwy od 25 listopada 1795 roku do 17 listopada 1796 roku

DYNASTIA OLDENBURG (ROMANOV)

Paulius wielki książę Litwy od 17 listopada 1796 roku do 24 marca 1801 roku

Boris Petrovich Lassie [Moritz de Lacy] (b. 1737 - d. 1820) rosyjski generalny gubernator Litwy od 26 listopada 1798 roku do 26 października 1799 roku

Ivan Petrovich Gorich-Menshoy (b. 1745 - d. 1811) rosyjski generalny gubernator Litwy od 13 listopada 1799 roku do 19 grudnia 1799 roku

Mikhail Illarionovich Golenyshtchev-Kutuzov (b. 1745 - d. 1813) rosyjski generalny gubernator Litwy od 19 grudnia 1799 roku do 11 lipca 1801 roku (1st time)

Aleksandras I wielki książę Litwy od 24 marca 1801 roku do 1 grudnia 1825 roku

Levin August Theophil Graf von Bennigsen [Graf Leontiy Leontyevich fon Bennigsen] (b. 1745 - d. 1826) rosyjski generalny gubernator Litwy od 11 lipca 1801 roku do 20 września 1806 roku

Aleksandr Mikhaylovich Rimskiy-Korsakov (b. 1753 - d. 1840) rosyjski generalny gubernator Litwy od 5 października 1806 roku do 3 lipca 1809 roku (1st time)

Mikhail Illarionovich Golenyshtchev-Kutuzov (b. 1745 - d. 1813) rosyjski generalny gubernator Litwy od 3 lipca 1809 roku do 17 kwietnia 1812 roku (2nd time)

Ivan Stepanovich Guriyev (działający w imieniu Golenyszczewa-Kutuzowa) rosyjski generalny gubernator Litwy od 27 marca 1811 roku do 17 kwietnia 1812 roku

Aleksandr Mikhaylovich Rimskiy-Korsakov (b. 1753 - d. 1840) rosyjski generalny gubernator Litwy od 17 kwietnia 1812 roku do 28 czerwca 1812 roku (2nd time)

Senelis I wielki książę Litwy od 26 grudnia 1825 rok (25 stycznia 1831 roku detronizowany) do 18 luty/2 marca 1855 roku

Stanisław Szumski [Stanislovas Šumskis] (b. 1790 - d. 1871) prezydent Tymczasowego Rządu Centralnego na Litwie (w buncie) od 26 marca 1831 roku do 11 czerwca 1831 roku

Tadeusz hrabia Tyszkiewicz (Tadas grafas Tiškevičius) (b. 1774 - d. 1852) prezydent Tymczasowego Rządu Centralnego na Litwie od 11 czerwca 1831 roku do 9 lipca 1831 roku

Knyaz Nikolay Andreyevich Dolgorukiy (Dolgorukov) (b. 1792 - d. 1847) przewodniczący Naczelnego Komitetu Centralnego Litwy (w buncie) od 23 sierpnia 1831 roku do 18 marca 1840 roku

Aleksandras II wielki książę Litwy od 18 luty (2 marca) 1855 roku do 13 marca 1881 roku

Aleksandras III wielki książę Litwy od 13 marca 1881 roku do 20 października (1/2 listopada) 1894 roku

Senelis II "Śventas" wielki książę Litwy od 1 listopada 1894 roku do 15 marca 1917 roku abdykował

Aleksy II "Śventas" wielki książę Litwy od 2 [15] marca do 2 [15] marca 1917 roku

Mykolas (II) wielki książę Litwy od 28 marca 1917 roku-abdykował 29 marca 1917 roku

KRÓLESTWO LITEWSKIE

DYNASTIA WIRTEMBERG-URRACH

Mindaugas II (Wilhelm Karol Florestyn Urach) król Litwy od 4 lipca do 2 listopada 1918 roku

PRETENDENCI DO TRONU

DYNASTIA WIRTEMBERG-URRACH

Mindaugas II tytularny król Litwy od 2 listopada 1918 roku do 24 marca 1928 roku

Karolis I Urach tytularny król Litwy od 24 marca 1928 roku do 15 sierpnia 1981 roku

Karolis II Urach tytularny król Litwy od 15 sierpnia 1981 roku do 9 lutego 1991 roku

Vilhelmas Urach tytularny król Litwy od 9 lutego 1991 roku

DYNASTIA OLDENBURG (ROMANOV)

Kirilo I "Ginčytinas" tytularny wielki książę Litwy od 26 lipca (8 sierpnia) 1922 roku do 12 października 1938 roku

Wlodzimierzas III tytularny wielki książę Litwy od 12 października 1938 roku do 21 kwietnia 1992 roku

Andrew I tytularny wielki książę Litwy od 8 maja 1981 roku

Senelis III tytularny wielki książę Litwy od 21 kwietnia 1992 roku do 15 września 2014 roku

Marija I tytularny wielki książę Litwy od 21 kwietnia 1992 roku

Senelis IV tytularny wielki książę Litwy od 2013 roku

Dmitrijus II tytularny wielki książę Litwy od 15 września 2014 roku

SPIS HOME