Zygmunt I Kiejstutowicz Giedyminowicz [Źygimantas Kęstutaitis] (urodzony około 1365 rou, zmarł w Trokach, 20 marca 1440 roku) herb

Syn Kiejstuta (Aleksandra) Giedyminowicza, wielkiego księcia Litewskiego i Biruty, kapłanki Praurimy w Połądze.

Kasiążę starodubowski od 1406 roku do 20 marca 1440 roku, wielki książę litewski i książę briański od 1 września 1432 roku do 20 marca 1440 roku, książę trocki i możajski od 1383 roku do 20 marca 1440 roku, książę Rusi Czarnej od 1390 roku do 20 marca 1440 roku.

Poślubił nieznaną z imienia kobietę, córką kniazia Andrzeja Odyncewa. Poślubił w styczniu 1416 roku nieznaną z imienia kobietę (zmarła przed połową 1434 roku).

Zygmunt Kiejstutowicz był co najmniej dwukrotnie żonaty i miał dzieci, tylko nie wiadomo z kim:

Michała Bolesława Zygmuntowicza (urodzony około 1390 roku, zmarł na krótko przed 10 lutego 1452 roku), książę Rusi Czarnej,

Jadwigę.

14 czerwca 1384 roku zastrzeżono, że ziemie po Witoldzie odziedziczy właśnie Zygmunt. Chrzest przyjął 18 lutego 1386 roku w Krakowie. W styczniu 1390 roku został przekazany Krzyżakom przez Witolda w charakterze zakładnika (oprócz Zygmunta los ten spotkał jego brata Towciwiłła, siostrę Ryngałłę oraz Annę, żonę Witolda). W styczniu 1397 roku poseł Wacława IV Luksemburskiego domagał się od Krzyżaków, aby albo przekazali mu Zygmunta, albo go uwolnili. Wielki mistrz Konrad von Jungingen odmówił spełnienia tych żądań. Był jednym ze świadków traktatu pokojowego, który Witold zawarł z Krzyżakami 12 października 1398 roku na wyspie Salin. 1 września 1432 roku w wyniku zamachu stanu pozbawił władzy Świdrygiełłę i został wielkim księciem litewskim. 27 lutego 1434 roku w Grodnie odnowił zapisy złączenia i poddania Litwy Koronie. 6 maja 1434 roku zrównał w prawach bojarów litewskich i ruskich. 1 września 1435 roku wojska polsko-litewskie pod wodzą Jakuba z Kobylan i księcia Zygmunta stoczyły zwycięską bitwę pod Wiłkomierzem. 31 grudnia 1435 roku podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim. Zginął zamordowany przez zwolenników Świdrygiełły.


Żródła:

Zygmunt Kiejstutowicz w "WikipediA"