POCZET KSIĄŻĄT MAZOWSZA

Państwo Miecława (1038-1047)

Miecław [Masław] książę Mazowsza od 1038 roku do 1047 roku

PIASTOWIE (1138-1526)

Księstwo Mazowieckie (1047-1275)

Kazimierz I "Odnowiciel" książę Mazowsza od 1047 roku do 28 listopada 1058 roku

Bolesław II "Śmiały" książę Mazowsza od 28 listopada 1058 roku do czerwca 1079 roku

Władysław I Herman książę Mazowsza od czerwca 1079 do 4 czerwca 1102 roku

Bolesław III "Krzywousty" książę Mazowsza od 4 czerwca 1102 roku do 28 października 1138 roku

Bolesław IV "Kędzierzawy" książę Mazowsza od 28 października 1138 roku do 3 kwietnia 1173 roku

Leszek książę Mazowsza od 3 kwietnia 1173 roku do 1186 roku

Żyro regent Księstwa mazowieckiego od 3 kwietnia 1173 roku do po 1177 roku

Kazimierz II "Sprawiedliwy" regent Mazowsza od 3 kwietnia 1173 roku do po 1177 roku, książę Mazowsza od 1186 roku do 5 maja 1194 roku

Leszek I "Biały" książę Mazowsza od 5 maja 1194 roku do 1200 roku

Konrad I mazowiecki książę Mazowsza od 5 maja 1194 roku do 31 sierpnia 1247 roku

Helena znojemska regentka Księstwa Mazowieckiego od 5 maja 1194 roku do 1200 roku

Bolesław I książę płocki od 1234 roku do 5 grudnia 1248 roku, książę Mazowsza od 31 sierpnia 1247 roku do 5 grudnia 1248 roku

Siemowit I książę czerski od 31 sierpnia 1247 roku do 23 czerwca 1262 roku, książę płocki od 5 grudnia 1248 roku do 23 czerwca 1262 roku

Perejesława halicka regentka Księstwa mazowieckiego od 23 czerwca 1262 roku do 1264 roku

Bolesław "Pobożny" książę wielkopolski regent Księstwa Mazowieckiego od 1262 roku do przed 1279 roku

Konrad II książę Mazowsza od 23 czerwiec 1262 roku do 1275 roku

Bolesław II książę Mazowsza od 23 czerwca 1262 roku do 1275 roku

Księstwo czerskie (1275-1294)

Konrad II książę czerski od 1275 roku do 23 czerwca lub 21 października 1294 roku

Księstwo płockie (1275-1294)

Bolesław II książę płocki od 1274 roku do 24 czerwca 1294 roku

Księstwo Mazowieckie (1294-1310)

Bolesław II książę Mazowsza od 21 października 1294 roku do między 22 lutego 1310 roku a 28 lutego 1311 roku

Księstwo płockie (1310-1313)

Bolesław II książę płocki od między 22 lutego 1310 roku a 28 lutego 1311 roku do 20 albo 24 kwietnia 1313 roku

Księstwo warszawskie (1310-1355)

Siemowit II książę warszawski od między 22 lutego 1310 roku a 28 lutego 1311 roku do 18 lutego 1345 roku

Trojden I książę warszawski od 20 albo 24 kwietnia 1313 roku do 13 marca 1341 roku

Kazimierz I książę warszawski od 13 marca 1341 roku do 26 listopada lub 5 grudnia 1355 roku

Księstwo czerskie (1310-1355)

Trojden I książę czerski od między 22 lutego 1310 roku a 28 lutego 1311 roku do 13 marca 1341 roku

Siemowit III książę czerski od 13 marca 1341 roku do 16 czerwca 1349 roku

Kazimierz I książę czerski od 13 marca 1341 roku do 26 listopada lub 5 grudnia 1355 roku

Księstwo rawskie (1313-1345)

Siemowit II książę rawski od 20 albo 24 IV 1313 roku do 18 lutego 1345 roku

Księstwo płockie (1313-1351)

Wacław książę płocki od 20 albo 24 kwietnia 1313 roku do 17 lub 23 maja 1337 roku

Bolesław III książę płocki od 17 lub 23 maja 1337 roku do 1351 roku

Trojden czerski regent płocki od 17 lub 23 maja 1337 roku do lipca 1343 roku

Elżbieta Giedyminówna regentka Księstwa płockiego od 17 lub 23 maja 1337 roku do lipca 1343 roku

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone 1349-1381)

Siemowit III książę Mazowsza od 1349 roku do 1381 roku

Siemowit IV książę Mazowsza od między 12 maja 1373 a 5 stycznia 1374 roku do 1381 roku

Janusz I książę Mazowsza od 1373/4 roku do 1381 roku

Księstwo rawskie i księstwo płockie (1381-1442)

Siemowit IV książę rawski i płocki od 1381 roku do 6 stycznia 1426 roku

Trojden II książę rawski i płocki od 1426 roku do 1427 roku

Kazimierz II książę rawski i płocki od 1426 roku do 1434 roku

Włodzisław I książę rawski i płocki od 1426 roku do 1434 roku

Siemowit V książę rawski i płocki od 1426 roku do 1442 roku

Księstwo bełskie (1434-1442)

Kazimierz II książę bełski od 1434 roku do 1442 roku

Księstwo płockie (1434-1462)

Włodzisław I książę płocki od 1434 roku do grudnia 1455 roku

Siemowit VI książę płocki od 1455 roku do 31 grudnia 1461 roku

Włodzisław II książę płocki od 1455 roku do 26/27 lutego 1462 roku

Paweł Giżycki biskup płocki, przewodniczący Rady Regencyjnej Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku i w 1462 roku

Anna oleśnicka regentka Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku

Prendota z Żelaznej wojewoda płocki, regent Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku i w 1462 roku

Jan z Nieborowa wojewoda rawski i bełski, regent Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku

Goliasz z Łęgu marszałek nadworny, regent Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku

Ninogniew z Kryska sędzia wyszogrodzki, regent Księstwa płockiego od grudnia 1455 roku do 1459 roku

Katarzyna Siemowitówna księżna płocka od 26/27 lutego (faktycznie 7 marca) do 8 kwietnia 1462 roku

Księstwo warszawskie (1381-1471)

Janusz I książę warszawski od 1381 roku do 1429 roku

Bolesław IV książę warszawski od 8 grudnia 1429 roku do 10 września 1454 roku

Anna Fiodorowna Giedyminówna regentka Księstwa warszawskiego od 10 września 1454 roku do 25 maja 1458 roku

Paweł Giżycki biskup płocki, regent Księstwa warszawskiego od 10 września 1454 roku do 1462 roku

Kazimierz III książę warszawski od 10 września 1454 roku do 1471 roku

Konrad III "Rudy" książę warszawski od 10 września 1454 roku do 1471 roku

Bolesław V książę warszawski od 10 września 1454 roku do 1471 roku

Janusz II "Pogrobowiec" książę warszawski od 1455 roku do 1471 roku

Barbara Olelkówna regentka Księstwa warszawskiego od 25 maja 1458 roku do 1462 roku (faktycznie do 1471 roku)

Księstwo płockie (1471-1495)

Kazimierz III książę płocki od 1471 roku do 1475 roku

Janusz II książę płocki od 1475 roku do 1495 roku

Księstwo warszawskie (1471-1488)

Bolesław V książę warszawski od 1471 roku do 27 kwietnia 1488 roku

Księstwo czerskie (1471-1495)

Konrad III "Rudy" książę czerski od 1471 roku do 1495 roku

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone 1495-1526)

Konrad III "Rudy" książę Mazowsza od 1495 roku do 28 października 1503 roku

Stanisław książę Mazowsza od 1503 roku do 1524 roku

Janusz III książę Mazowsza od 1503 roku do 1526 roku

Anna Radziwiłłówna regentka Księstwa Mazowieckiego od 28 października 1503 roku do 1518 roku

Anna mazowiecka księżna Mazowiecka w 1526 roku

w 1526 roku inkorporacja księstwa mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego