Michaił Siemionowicz Woroncow (zmarł w 1539 roku) herb

Najstarszy syn Semena Iwanowicza Woroncowa.

Członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do 1539 roku.

Jeden z przedstawicieli szlacheckiej rodziny Woroncowów. Potomek w IX pokoleniu pochodzacych od bojara Protazego Fiodorowicza, wspólnego przodka Woroncowów i Niemirowiczów.

Wraz z ojcem i braćmi: Dmitrem, Iwanem i Fedorem był w służbie książąt moskiewskich: Wasyla III i Iwana IV. Ojciec trzech synów: Wasyla, Jurija i Iwan Michajłowicz Woroncow (zmarł w 1587 roku).

W 1513 roku podczas kampanii smoleńskiej brał udział w wyprawie łupieskiej na ziemie litewskie i dotarł pod Orszę i Drutsk i Braslav i brał udział oblężeniu i zdobyciu Smoleńska w 1513 roku i w 1514 roku. W 1514 roku w kampanii smoleńskiej Wasyla III w Tule bronił się przed atakiem chanatu krymskiego, jako drugi gubernator. W 1517 roku zdobył Meshchera, a następnie Tołstik, skąd skierował się na czele pułku w kierunku rzeki Vashan. W 1519 roku został drugim dowódcą pułku księcia I. M. Worotyńskiego i wziął udział w bitwe nad brzegiem Oki oraz w Meshcherze. W czerwcu 1521 roku przebywał w Mescherze. Nim został w 1524 roku gubernatorem Kazania, wyróżnił się w bitwie nad rzeką Swijadze z Cherezami i Tatarami Tatańskimi. W lipcu 1531 roku stał na brzegu Oki na Devic jako trzeci dowódca.

W kwietniu 1536 roku został przeniesiony z Nowogrodu, gdzie był gubernatorem generalnym do Melvyatitsy, gdzie został gubernatorem. Razem z Glińskim w 1534 roku został uwięziony. Rok później został usunięty z Woroncowa. Następnie dowodził Nowogrodem i Pskowem w walkach przeciwko Litwinom. W 1539 roku wziął udział w negocjacjach pokojowych z Litwą i Szwecją.

Zmarł w 1539 roku.


Żródła:

Woroncow, Michaił Semenowicz (bojar) w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk