WŁADCY MOSKIEWSCY

DYNASTIA RURYKOWICZÓW

gród moskiewski w obrębie Wielkiego Księstwa włodzimierskiego 1169-1237

KSIĄŻĘTA MOSKIEWSCY

Włodzimierz Juriewicz książę moskiewski od 1236 lub 1237 roku do między 3 a 6 lutego 1238 roku

Jarosław Wsiewołodowicz książę moskiewski od 1238 roku do 30 września 1246 roku

Michał "Chrobry" Jarosławicz książę moskiewski od 1246 roku do zimy 1248/1249 roku, być może 15 stycznia 1249 roku

WIELCY KSIĄŻĘTA WŁODZIMIERSCY I KSIĄŻĘTA MOSKIEWSCY 1248-1263

Borys Michajłowicz książę moskiewski od zimy 1248/1249 roku, być może 15 stycznia 1249 roku do 14 listopada 1263 roku

13 listopada 1263 roku Księstwo Moskwy ustanowione jako apanaż Włodzimierza Suzdalskiego

Daniel I Aleksandrowicz książę moskiewski od 14 listopada 1263 roku do 5 marca 1303 roku

Jarosław III Jarosławowicz włodzimierski regent księstwa moskiewskiego od 14 listopada 1263 roku do 9 lub 16 września 1271 roku

Jerzy I Danielewicz (Jerzy III wieki książę włodzimierski) książę moskiewski od 5 marca 1303 roku do 21 listopada 1325 roku

Iwan I "Kalita, Pogrobowiec" Danielewicz książę moskiewski od 21 listopada 1325 roku do 31 mara 1340 roku

WIELSCY KSIĄŻĘTA MOSKIEWSCY

Szymon I "Dumny" Iwanowicz (Szymon I wieki książę włodzimierski) książę moskiewski od 31 marca 1340 roku do 11 marca lub 27 kwietnia 1353 roku

Iwan II "Piękny" (książę Wlodzimierski Iwan II) książę moskiewski od 11 marca lub 27 kwietnia 1353 roku do 13 września 1359 roku

Dymitr III "Doński" wielki książę moskiewski od 13 września 1359 roku do 19 (18) maja 1389 roku

Aleksy I regent Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 13 września 1359 roku

połączenie wielkiego księstwa włodzimierskiego z księstwem moskiewskim

Wasyl I wielki książę moskiewski od 19 (18) maja 1389 roku do 7 lub 27 lutego 1425 roku

Ewdoksja Dymitrowna regentka Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 19 [18] maja 1389 roku do 1397 roku

Wasyl II "Ślepy" wielki książę moskiewski od 7 lub 27 lutego 1425 roku do 25 kwietnia 1433 roku

Zofia Witoldówna regentka Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 7 lub 27 lutego 1425 roku do 25 kwietnia 1433 roku i od 28 września 1433 roku

Witold Kiejstutowicz regent Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 7 lub 27 lutego 1425 roku do 25 kwietnia 1433 roku

Andrzej regent Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 7 lub 27 lutego 1425 roku do 25 kwietnia 1433 roku

Piotr regent Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od 7 lub 27 lutego 1425 roku do 25 kwietnia 1433 roku

Jerzy IV Dymitriewicz zwienigorodzki wielki książę moskiewski od 25 kwietnia do 28 września 1433 roku

Wasyl II "Ślepy" (ponownie) wielki książę moskiewski od 28 września 1433 roku do 31 marca 1434 roku

Jerzy IV Dymitriewicz zwienigorodzki (ponownie) wielki książę moskiewski od 31 marca do 5 ipca 1434 roku

Wasyl "Kosooki" Iwanowicz wielki książę moskiewski od 5 ipca 1434 roku do lipca 1434 roku

Wasyl II "Ślepy" (ponownie) wielki książę moskiewski od lipca 1434 roku do 7 lipca 1445 roku

Dymitr V "Szemieka" wielki książę moskiewski od 7 lipca 1445 roku do 26 października 1445 roku

Wasyl II "Ślepy" (ponownie) wielki książę moskiewski od 26 października 1445 roku do 12 lutego 1446 roku

Dymitr V "Szemieka" (ponownie) wielki książę moskiewski od 12 lutego 1446 roku do 17 lutego 1447 roku

Wasyl II "Ślepy" (ponownie) wielki książę moskiewski od 17 lutego 1447 roku do 27 marca 1462 roku

Iwan III "Srogi, Wielki" koregent od 1448 (1449 lub 1450) roku do 28 marca 1462 roku, wielki książę moskiewski od 28 marca 1462 roku do 1487 roku i I cara Wszechrusi od 1487 roku do 27 października 1505 roku

Iwan "Młody" koregent moskiewski od 15 września 1485 roku do 7 marca 1490 roku

Wasyl III car moskiewski od 27 października 1505 roku do 3 grudnia 1533 roku

Helena Glińska regentka Moskwy od 4 grudnia 1533 roku do 13 kwietnia 1538 roku

Andriej Iwanowicz Starycki członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do marcu 1534 roku

Michał Lwowicz Gliński członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do lipca 1534 roku

Michał Tuchkov członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do

Wasyl Wasiliewicz "Cichy" Rurykowicz-Szujski członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do listopada 1538 roku

Iwan Wasiljewicz Rurykowicz-Szujski członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do lipca 1540 roku

Iwan Fiodorowicz Giedyminowicz Bielski członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do sierpnia 1534 roku i od kwietnia 1538 roku do lipca 1540 roku

Michaił Zaharin-Jurjewski [Koszkin-Zacharin] członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do jesieni 1538 roku

Michał Siemionowicz Woroncow członek Rady Regencyjnej od 4 grudnia 1533 roku do 1539 roku

Iwan IV "Groźny" wielki książę moskiewski od 3 grudnia 1533 roku do 16 stycznia 1547 roku

CESARSTWO MOSKIEWSKIE

SPIS HOME