Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica y Olozábal (urodzony w Guipúzcoa, San Sebastián, Casa-Palacio de Idiáquez, 14 lutego 1565 roku, zamrł w Mediolanie, Lombardía, 7 października 1618 roku) herb

Syn Juana de Idiáquez y de Olazábal, IV seniora de la Casa de Idiáquez i Maríi Manrique de Buitron, córki Gomeza Gonzalez de Butron y Moxica, seniora de Aranayona, Butron y Moxica.

Wicekról Nawarry od 4 styczeń 1610 roku do maja 1618 roku, I hrabia de Biandrina od 15 sierpnia 1599 roku do 7 października 1618 roku, I hrabia del Valle de Aramayona od 7 grudnia 1606 roku do 7 października 1618 roku, I książę i V senior de Citta-Reale (później zmieniona nazwa de Ciudad Real) od 12 grudnia 1613 roku do 7 października 1618 roku, Grand Hiszpanii, komandor Zakonu Santiago i dowódca armii w Lombardii.

W 1589 roku poślubił Juana de Robles y San Quintin (zmarła w 1623 roku), II baronową de Velli, córkę Gaspar de Robles, barona de Beli, seniora de Viril, hrabiego de Tribbiana, komendanta de Orcajo, kapitána generalnego de Frisa i Juany de San Quintin.

Urodził się w rodzinie ściśle związaną z Koroną. Był synem Juana de Idiaquez y Olazábal, przewodniczącego Rady za panowania Filipa III i był wnukiem Alonsa de Idiaquez y Yurramendi, sekretarza cesarza Karola I. Jego matką była Mencia Manrique de Butrón y Múgica, która zmarł rok po jego urodzeniu, po śmierci której nabył prawa do domu Butrón y Múgica i do hrabstwa de Aramayona.

Karierę na dworze królewskim po otrzymaniu hrabstwa de Biandrina w 1599 roku, które wchodziło w skład Księstwa Mediolanu oraz wraz z objęciem hrabstwa de Aramayona został Grandem Hiszpanii. Później jego zasługi wojskowe przyniosło mu księstwo de Ciudad Real, wchodzące w sklad królestwa Neapolu.

W 1589 roku poślubił z Juana de Robles y San Quintin, z którą miał jednego syna:

Juan Alonso de Idiaquez y Robles (urodzony w 1597 roku, zmarł 25 listopada 1653 roku), I markiz San Damiano, II książę de Ciudad Real, mąż Any Maríi de Álava y Guevara, hrabiny de Tribiana.


Żródła:

Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Alonso de Idiáquez de Butrón y Múgica w "Medinaceli" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Alonso de Idiáquez de Butron y Mujica w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk