Francisco I "Phoebus" de Foix-Grailly (urodzony w Béarn, 18 kwietnia 1469 roku, zmarł w Pamplona, 30 stycznia 1483 roku) herb

Jedyny syn Gastona de Foix-Grailly, książę Viana, wicehrabiego de Castelbon i Magdaleny Robertyng-Capet-Valois, córki Karola VII "Zwycięskiego" Robertyng-Capet-Valois, króla Francji.

Król Nawarry i hrabia de Nemours od 12 lutego 1479 roku do 30 stycznia 1483 roku, hrabia de Foix i par Francji, de Bigorre i wicehrabia de Béarn, książę Andory od 25 lipca 1472 roku do 30 stycznia 1483 roku.

Koronowany 12 stycznia 1479 roku.

W 1472 roku, po śmierci swego dziadka, Gastona IV de Foix, odziedziczył w wieku trzech lat. W 1479 roku, po śmierci swej babki, Eleanory I odzidziczył Nawarrę. Ponieważ był jeszcze małoletni, regencję objęł jego matka.

Jego krótkie panowanie skończyło, gdy został otruty podczas gry na flecie.

Jako król był wspierany przez przedstawicieli rodziny szlacheckiej Agramonte, przeciwników rodu Beaumont, którzy byli zwolennikami króla Aragonii Ferdynanda II. Wszelkie próby pogodzenia stron konfliktu Madeleine były bezskuteczne, wojna aragońsko-francuska wisiała na włosku.

Zmarł niezamężny i bezdzietnie, w wieku 16 lat podcazs gry na flecie, prawdopodobnie otruty. Śmierć była bolesna i dramatyczna. Został pochowany w katedrze w Lescar, nekropolii królów Nawarry. Jego następczynią został jego siostrę Katarzyna I.


Żródła:

Franz Phoebus w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Francis Phoebus of Navarre w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


François Phébus w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk