Pierre II François "Młody" de Comminges-Carcassonne-Foix-Grailly (urodzony w Pau, Pyrénées-Atlantiques we Francji, 7 lutego 1449 roku, zmarł w Rzymie, 10 sierpnia 1490 roku) herb

Syn Gastona IV de Comminges-Carcassonne-Foix-Grailly, VIII księcia Andory, XVI hrabiego de Foix, hrabiego de Bigorre, wicehrabiego de Béarn i Eleonory I Trastámara (Robertyng-Bourgogne-de Mâcon-d'Aragona), królowa de jure uxoris Nawarry, córki Jana II Trastámara (Robertyng-Bourgogne-de Mâcon-d'Aragona), króla Aragoni, Sycylii, Sardynii, Walencji i Majorki, hrabiego Barcelony, hrabia de Besalú, de Pallars Jussa, d'Urgell i de Cerdagne, hrabiego de Roussillon, króla de jure uxoris Nawarry, króla Nawarry, władcy Genui.

Wicekról Nawarry od 12 lutego 1479 roku do 3 listopada 1482 roku, biskup de Vannes od 17 maja 1475 roku do 10 sierpnia 1490 roku, biskup de Aire od 31 lipca 1475 roku, administrator de Aire od 18 grudnia 1476 roku do 10 sierpnia 1490 roku, administrator de Bayonne od 5 maja 1484 roku do 10 sierpnia 1490 roku, administrator Palermo od 14 maja 1485 do 6 lipca 1489 roku, administrator de Malta od 6 lipca 1489 roku do 10 sierpnia 1490 roku, kardynał-diakon od 18 grudnia 1476 roku do 10 sierpnia 1490 roku.

Studiował w Paryżu, a następnie na Uniwersytecie w Ferrarze, gdzie wykładał Felino Maria Sandeo, jednego z najbardziej znanych prawnikami o czasie i gdzie otrzymał tytuł doktora prawa.

Po studiach wyjechał do Rzymu, gdzie wygłosił mowę przed papieżem Pawłem II i Kolegium Kardynalskiego. Tam też wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie papież uczynił go protonotariusz apostolski.

W 1475 roku został wybrany biskupem Vannes. 11 marca 1476 roku Sykstus IV potwierdził ten wybór. Obowiązki pełnił aż do śmierci. Od 31 lipca 1475 roku pełnił obowiązki biskupa de Aire.

Na konsystorzu z dnia 18 grudnia 1476 roku Sykstus IV mianował go kardynałem-diakonem Kościoła Santi Cosma e Damiano od 15 stycznia 1477 roku. Nastepnie od 1484 roku aż do śmierci pełnił obowiązki administratora apostolskiego w Bayonne.

Nie brał udziału w konklawe w 1484 roku, które wybrało Innocenty VIII na papieża.

Pełnił funkcję apostolskiego administratora metropolii w Palermo od 1485 roku do 1489 roku. Również w tym czasie dostał komandorię klasztoru Saint-Savin w Tarbes i opactwo Sainte-Melaine w Rennes. Około 1485 roku brał udział w rokowaniach pokojowych między Karola VIII, królem Francji a Franciszkiem II, księciem Bretanii. Później wszedł w skład poselstwa do Rzymu, które 27 stycznia 1488 roku spotkało się z papieżem. Jeszcze tego samego roku w lipcu opuszcza Rzym. Następnie udał się do Królestwa Neapolu , aby odwiedzić Ferdynanda I w Neapolu. 15 października 1488 roku powrócił do Rzymu. W 1489 roku został mianowany administratorem apostolskim Malty, trzymając tę funkcję aż do śmierci.

Zmarł w Rzymie 10 sierpnia 1490 roku. Został pochowany w kościele pw. św. Tryfona, nie istniejący dzisiaj.


Żródła:

Pierre de Foix, le jeune w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


FOIX, le jeune, Pierre de w "The Cardinals of the Holy Roman Church" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Pierre de Foix, arcebispo d' Arles w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

04-06-2021