Garcia (VI) Sánchez Jiménez (zmar³ w Toledo, po 1 maja 1092 roku) herb

Nie¶lubny syn Sancha IV "Szlachetnego" Jiménez, król Nawarry i konkubiny Jimeny.

Tytularny król Nawarry od 4 czerwca 1076 roku do po 1 maja 1092 roku.


¯ród³a:

GARCÍA w "MedLands" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk