Ínigo Garcés Jiménez (zmar³ w 933 roku) herb

Syn Garcii I Jiménez (Ximenez), króla Pamplony i Oneci de Sangueza.

Król Pampeluny od 885 roku do 905 roku.

M±¿ Jimeny Velásquez de Pamplona, córki Velasca Fortúnez de Pamplona i N.N.

Ze zwi±zku z Jimeny mia³:

Jimeno Iníguez, m±¿ N. Lopez Banu Qasi,

Fortun Iníguez, m±¿ N. Lopez Banu Qasi,

Garcia Iníguez, m±¿ N. Lopez Banu Qasi,

Toda Iníguez, ¿ona Garcii Iniguez de Olza.


¯ród³a:

Inigo Garcez w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


ÍNIGO García w "Medinaceli" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk