Jimeno Garcés Jiménez (urodzony zapewne po 880 roku, zmarł 29 maja 931 roku) herb

Syn García I Jiménez, króla Pampeluny, faktycznego władcy całości lub części Królestwa Nawarry i Dadildis Merowing de Bigorre, córki Loupa I Merowing, hrabiego de Bigorre.

Król Nawarry od 11 grudnia 925 roku do 29 maja 931 roku jako regent Garcii I, bądź samodzielny władca.

Poślubił Sanchą Aznarez Jimenez (zmarła w 931), córkę Aznara Sáncheza Jimenez, seniora de Larraun i Onecy Fortúnez Jimenez, córki Fortún "Jednookiego" Garcés Jimenez, króla Pampeluny.

Pochodził z drugiego małżeństwa Garcíi Jiméneza (prawdopodobnego władcy bądź współwładcy Nawarry w końcu IX wieku, założyciela dynastii Jimenez) z Dadildis, siostrą hrabiego Ribagorza, Rajmunda I.

Miał starszego brata Inígo, prawdopodobnie króla Pampeluny oraz siostrę Sanchę (oboje z pierwszego małżeństwa ojca). Jego starszy brat, Sancho I, pierwszy król Nawarry od 905 roku z dynastii Jimenez zmarł w 925 roku.

Pozostawił sześć córek i niepełnoletniego syna, Garcię I, prawdopodobnie urodzonego w 919 roku. Codex Roda podaje, że Jimeno wstąpił po nim na tron i panował przez 5 lat i 5 miesięcy. Jednak donacja dla klasztoru San Martín de Albelda z 11 stycznia 931 podaje zarówno Jimeno (regent), jak i Garcię I (król najjaśniejszy) jako władców.

W 927 roku, przy wsparciu muzułmańskiego rodu banu Qasi zmusił Abd-ar-Rahmana III do wycofania się bez walki z części swoich terenów. Jimeno zmarł 29 maja 931 roku, a regentka Garcii I została jego matka, Toda Aznarez (zmarła po 970 roku).

Jimeno ożenił się z Sanchą Aznarez, siostrą Tody Aznarez i wnuczką ostatniego króla Nawarry z dynastii Arista, Foruna Garcesa. Jej ojcem był Aznar Sanchez z Larraun, a matką Oneka z Pampeluny.

Z małżeństwa z Sanchą Aznarez Jimenez miał czwórkę dzieci. Z nieznaną kochanką miał nieślubnego syna, Garcię, który zmarł w Kordowie.


Żródła:

Jimeno Garces w "WikipediA"


JIMENO García w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Jimeno Garces w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk