Juan de Cardona y Requesens (zmarł po 1609 roku) herb

Syn Antónia Folch de Cardona, wicekróla de Cerdena, majordoma cesarzowej María i Maríi Requenses de Soler y Enriquez de Velasco, córki Galcerána de Requesens, hrabiego de Palamós.

Baron de Sant Boi, wicekról Nawarry od 9 sierpnia 1595 roku do czerwca 1602 roku i od 1603 roku do 1609 roku, kapitan generaly wojsk na Sycylii i Neapolu, minister stanu i admirała Filipa II.

Poślubił Francescę (Maria) Guiso

Wnuk Joana Ramon Folch IV de Cardona.

W młodym wieku wstąpił do chóru w Montserrat.

W 1557 roku wyjechał do Majorki, gdzie doszło do przekazania władzy, po abdykacji cesarza Karola I na rzecz swojego syna Filipa II. W imieniu nowego monarchy, Juan de Cardona złożył przysiągę, że utrzyma dotychczasowe przywileje i zwolnienia w Królestwie Majorki. Złożenie przysięgi nowego monarchy poprzez reprezentanta królewskiego, oznaczało zerwanie z dotychczasową tradycją, gdzie osobiście monarcha składal przysięgę królewską przed Radą Wielką i Generalną.

Walczył następujących w bitwach:

podczas wielkiego oblężenie Malty - jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z rozwojem terytorialnym Imperium osmańskiego. Oblężenie trwające od 19 maja do 11 września 1565 roku. Wydarzenie to zahamowało rozwój terytorialny państwa Osmańskiego,

bitwa pod Lepanto (obecnie Nafpaktos) - bitwa morska stoczona 7 października 1571 rou na południowy zachód od Lepanto pomiędzy Imperium Osmańskim a Ligą Świętą, zakończona zwycięstwem chrześcijan. Bój pod Lepanto był jedną z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata.

Z małżeństwa z Francesca (Maria) Guiso miał:

Antoni de Cardona, poślubił N.N.


Żródła:

Joan de Cardona i Requesens w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Joan de Cardona w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk