Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco (urodzony około 1500 roku, zabity w Mostagan, w 1558 roku) herb

Syn Alfonsa Fernandez de Cordoba Montemayor, V seniora de Alcaudete , VI seniora de Montemayor, X seniora de Dos Hermanas i Marii de Velasco, córki Juana de Velasco, I hrabiego de Siruela, seniora de Cervera, Pernía y Siruela, Rico-hombre de Castilla i Leonor de Mendoza, córki Ruy Diaz de Mendoza, I hrabiego de Castrogeriz.

VI senior i I hrabia de Alcaudete od 11 kwietnia 1529 roku, XI senior de Dos Hermanas, senior de Torre Cardela, członek Rady Królewskiej, burmistrz Toledo od 1523 roku, wicekról i dowódca generalny Nawarry od stycznia 1527 roku do 4 czerwca 1534 roku, III alcaid, gubernator i dowódca generalny Oránu i Mazarquivir i Królestwa Tlemcen w Afryce od 4 czerwca 1534 roku do 4 grudnia 1545 roku i od 7 lipca 1546 roku do 26 sierpnia 1558 roku.

W 1518 roku poślubił Leonor Pacheco (urodzona około 1482roku, zmarła , córkę Diego de Córdoba, I markiza de Comares, VII alcaida de los Donceles, seniora de las villa de Chillón, Espejo y Lucena i Juany Pacheco, córki Juana Pacheco, I markiza de Villena, I księcia de Escalona.

W 1534 roku został mianowany gubernatorem ("Kapitan generalnym") hiszpańskiej Afryki Północnej ze stolicą w Orani w 1534 roku.

W 1535 roku zaatakował osmańskie miasto Tlemcen, stolicę Królestwa Tlemcen, na czele z 600 żołnierzami, we współpracy z lokalnym dowódcą plemienia Abdul Rahman ibn Radwan. Abdul Rahman ibn Radwan miał zastąpić na tronie sułtana Mahometa przez młodszego brata - Abdulla Ibn Radwana. Obaj zostali pokonani przez Banu Rashida pod dwowództwem sułtana Mahometa, a siły hiszpańskie zostały oblężone w twierdzy Tibda i prawie całkowicie wymordowani, z wyjątkiem 70 więźniów.

Prowadził również kilka hiszpańskich wypraw przeciwko Mustaghanam, która miała miejsce w 1543 i w 1547 roku. Siły hiszpańskie zostały odparte, a następnie rozbite przez siły tureckie.

W trakcie wyprawy przeciw Mustaghanom w 1558 roku, został zabity przez swoich żołnierzy.

Ze związku z Eleonorą Pacheco, miał:

Alfonso Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco, II hrabia de ALCAUDETE,

Diego Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco, kanonik w Toledo, arcybiskup de Calahorra,

José Martín Fernández de Córdoba y Velasco (zmarł Alcaudete 1604 roku), markiz de Cortes, wicegubernator i dowódca generalny Oranu i Mazarquivir i Królestwa Tlemcen, porucznik i wicekról Nawarry, poślubił Jerónima de Navarra y Enríquez de Lacarra, VII wicehrabinę de Muruzábal, II markizę i seniorę de la villa Cortes,

Francisco Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco, dowódca Kordoby, gubernator i kapitan generalny Królestwa Grenady,

Beatriz Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco,

Leonor Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco, opatka klasztoru Santa Clara, Alcaudete,

N. Fernández de Córdoba Montemayor y Pacheco, klasztor w Alcaudete.


Żródła:

Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Martin Alfonso de Cordoba w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk