Sancho VI Garcés "Mądry" Jiménez (urodzony 21 kwietnia 1132 roku, zmarł w Pamplona, 27 czerwca 1194 roku) herb

Garcíi VI Ramírez "Odnowiciela" Jiménez, króla Nawarry, senior Monzón i Logrono i Małgorzaty de L'Aigle, córki Gilberta, seniora de L'Aigle, hrabiego de jure uxoris de Perche

Król Nawarry od 21 listopada 1150 roku do 27 czerwca 1194 roku.

W Carrión de los Condes, 20 czerwca 1153 roku poślubił Sanchę (Beatrice) Anscarids (Anscarii)-Ivrea-Bourgogne Kastylijską (urodzona 5 sierpnia 1137 roku, zmarł 5 sierpnia 1179 roku), córkę Alfonsa VII "Imperatora" Anscarids (Anscarii)-Ivrea-Bourgogne, króla Kastylii, Asturii, Leonu i Galisji, cesarza Hiszpanii, tytularnego hrabiego Portugalii, I wielkiego mistrza Zakonu Alcantara i Berengárii de Barcelona z Urgel, córki Rajmunda Berengaria III "Wielkiego" z Urgel hrabiego Barcelony i Dulce de Gevaudun, hrabiny Prowansji.

Sancho był pierwszym władcą, który zaczął używać tytuł "Króla Nawarry".

Okres jego rządów charakteryzują ciągłe wojny z Kastylią i Aragonią. Próbował odtworzyć granice swojego królestwa, które zostały uszczuplone przez traktat z Tudején i Carrión, po przegranej wojnie z Kastyliąi i Aragonią. Przez porozumienie z Sorią, Kastylia ostatecznie potwierdziła w posiadaniu podbitych terytoriów.

W obliczu najazdu Kastylii na tereny Królestwa Nawarry i kolejnej aneksji zachodnich terytoriów Nawarry, Sancho VI dla obrony Królestwa zgodnie z zasadą fuero założył kilka nawarrskich miast i w 1181 roku, zakłada San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Trevino.

Zagarzały wróg Rajmunda Berengara IV, hrabiego Barcelona. Mimo wrogości do hrabiego Barcelony zawiera z jego synem, królem Alfonsem II przymierze i w konsekwencji układu dochodzi do podziału zdobytych ziem w Murcji. Na mocy traktatu z Sangüesa w 1168 roku i z 1190 roku zawartego w Borja, dwaj sąsiedzi ponownie deklarują wzajemną pomoc i ochrony przed kastylijskią ekspansją.

Zmarł w Pampelunie i został pochowany w katedrze Santa María.

Ze związku z Sanchą, córką Alfonsa VII Kastyliego miał siedmioro dzieci. POnadto posiadał dzieci z nieformalnych związków:

Sancho (zmarł w 1207 roku),

Guilhelmo (zmarł w 1220 roku), hrabiego Marchii,

Zylda (zmarła w 1232 roku), poślubiła Guilhelmo Sánchez,

Ramiro.


Sancho VI Mądry w "Wikipedia"


Infante don SANCHO de Navarra w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Infante don SANCHO de Navarra w "MedLands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Sancho VI w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk