Maria II d'Enghien (urodzona w 1367 lub 1370 roku, zmarła w Lecce, 9 maja 1446 roku) herb

Córka Jan d'Enghien, hrabiego di Castro i Sanchy des Baux.

Hrabina di Lecce jako Maria II od 27 lipca 1384 roku do 9 maja 1446 roku, księżna-regentka Tarentu od 17 stycznia 1406 roku do 1407 roku, hrabina Conversano od 1434 roku do 9 maja 1446 roku.

W 1384 roku poślubiła Rajmunda Orsiniego del Balzo (urodzony około 1361 roku, zmarł w Tarencie 17 stycznia 1406 roku), księcia Tarentu i Achai. 23 kwietnia 1407 roku w Tarencie poślubiła Władysława "Wielkodusznego" Robertyng-Capet-d'Anjou (urodzony w Neapolu, 14 lipca 1376 roku, zmarł otruty w Neapolu, 6 sierpnia 1414 roku), króla Neapolu, tytularnego króla Jerozolimy, króla Węgier i Dalmacji.

Ojciec Marii zmarł w 1380 roku. Jego następcą został syn Piotr, który zmarł bezpotomnie w 1384 roku. Wtedy to Maria została hrabiną Lecce jako Maria II. W tym samym roku poślubiła Rajmunda Orsiniego del Balzo z Noli, księcia Tarentu.

Z tego związku pochodzili:

Maria Orsini Del Balzo,

Caterina Orsini Del Balzo,

Giovanni Antonio Orsini Del Balzo (urodzony 9 września 1401 roku, zmarł 15 listopada 1463 roku), po nim potomstwo,

Gabriele Orsini Del Balzo.

Rajmund zmarł w 1405 lub 1406 roku. Po śmierci męża w 1406 roku, Maria została księżną-regentką Tarentu w imieniu swego najstarszego syna. W 1407 roku poślubiła króla Neapolu Władysława, z którym nie posiadała potomstwa. Władysław zmarł w 1414 roku. Jego siostra i następczyni Joanna II nienawidziła bratowej i uwięziła ją. Wkrótce została jednak uwolniona przez hrabiego Jakuba II z La Marche, męża nowej królowej.

W 1420 roku Joanna II nie lubiąc Marii, księstwo Tarentu nakazała przekazać synowi - Janowi Antoniemu.

Dzieci z małżeństwa:

Maria del Balzo Orsini (zmarła w 1410 roku), poślubiła Antonio di Acquaviva, księcia de Atri,

Caterina d'Enghien del Balzo Orsini, znana również jako Catherine of Taranto, poślubiła Bartholomewa "Tristana" de Clermont-Lodeve, hrabiego de Capertino, założyciela rodu Clermont-Lodeve,

Giovanni Antonio del Balzo Orsini, (zmarł w 1463 roku), księcia Tarent.


Żródła:

Maria II "Kobiety w polityce"