Stephen II de Sergidi (zmarł w 799 roku)

Książę Neapolu od 755 roku do 766 roku.

Był księciem Neapolu podczas ważnego okresu rozwoju gospodarczego w historii Neapolu, które trwało aż do jego śmierci. Początkowo panował jako Był tytułowany eminentissimus consul i był przywódcą lokalnej arystokracji oraz był lennikiem bizantyjski, kiedy został mianowany patrycjuszem Sycylii zerwał z stosunki lenne Bizancjum, i doprowadził do uniezależnienia Neapol od cesarstwa bizantyjskiego. Po jego abdykacji, Neapol przeżywał okres kryzysu, który trwał do czasu wyboru Sergiusza I w 840 roku.

Na początku swego panowania, Neapol był jeszcze lojalnym księstwo pod panowaniem Bizancjum, mianowanymi przez cesarza bizantyjskiego. W 761 roku, odmówił zapłacenia świętopierza na rzecz Stlicy Apostolskiej wysłannikowi papieskiemu, biskupowi Pawłowi, który był przeciwnikiem ikonoklazmowi. Stephen nie mniej był zwolennikiem ikonoklazmu niż samego cesarza. W 763 roku, Stephen skierował Antiochosa, patrycjusza Sycylii któremu nadał tytuł: patrikiosa (patrycjusza) i protostrategosa (stratega)". W 764 roku, uznał ruch ikonoklazm (ruch szerzący się w łonie chrześcijaństwa w VIII-IX wieku na terenach Bizancjum i państwa Franków), a Paweł podjął się jego nawrucenia.

Po dwunastu latach spokojnych rządów, w czasie których zyskał dużą popularność wśród poddanych, nastapiła zmiana. Na Neapol spadła plaga, która zdziesiątkowała Księstwo, w tym biskupa Neapolu. Obywatele uznali Stephena jako biskupa Neapolu uznany przez papieża, który go konsekrował. Jako książę i jako biskup, działał przez trzydzieści trzy lata. Księstwo przekazał swojemu synowi Gregorowi II.

Z małżeństwa miał:

Gregora II, księcia Neapolu,

Cezara, dwóch synów o tych imionach, którzy zmarli w młodości,

Teofilakta.


Żródła:

Stephen II of Naples w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Stefan II (książę Neapolu) w "WikipediA"