Theodore I de Sergidi (zmarł w 729 roku)

Książę Neapolu od 719 roku do 729 roku.

Był księciem Neapolu przez dziesięć lat począwszy od roku 719 roku, z tytułem "hypatos" (dosłowne z języka łacińskiego "Najwyższego") i "Doux" (od słowa dux pochodzą m.in. słowa diuk, czyli książę (tytuł honorowy), doża oraz duce).

Podczas swojej panowania, założył w Neapolu kościół pod wezwaniem świętych Jana i Pawła.

Rządził księstwem w okresie, kiedy doszło do wybuchu tzw. wojnę obrazoburczej, rozpętanej przez cesarz Leona III Izauryjczyk po wydaniu edyktu wymagającego niszczenia świętych obrazów, i jak pisał historyk Gino Doria: "Teodor musiał być bardzo zakłopotany ze względu na przekonania w sprawach wiary i posłuszeństwa względem cesarza".

W 726 roku przybył do Neapolu nowy Egzarcha Eutychius, wysłany z Bizancjum do Rzymu, aby zawrzeć z papieżem i Neapolitańczykami po raz pierwszy układ polityczny.

Pod rządami Teodora wzrosłom znacznie Neapolu wzgledem Bizancjum, miasto coraz bardziej otwarcie popierało papieża.

Następca Teodor został George.


Żródła:

Teodoro I di Napoli w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Theodore I of Naples w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk