DOM FRANCJI

Zbiorcze okre¶lenie dynastii i rodów wywodz±cych siê od króla Francji Hugona Kapeta. Dom Francji panowa³ od X wieku w wielu krajach europejskich:

Francja - Robertyngowie (888-898, 922-923), Kapetyngowie (987-1328), Walezjusze (1328-1589), Plantagenet [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU) - PLANTAGENET-LANCASTER] (1415-53), Burbonowie (1589-1792), Orleanowie (1814-15, 1815-48);

Burgundia - Robertyngowie (956-1005), Kapetyngowie (1025-1361), Walezjusze-linia burgundzka (1363-1482), Walezjusze (1482-1589), Burbonowie (1589-1792), Orleanowie (1814-15, 1815-48), Capet-Bourbon-Condé (gubernatorzy 1631-1789);

Burgundia (Franche Comte) - Kapetyngowie (1329-1361), Walezjusze-linia burgundzka (1361-1482), Walezjusze (1482-1589), Burbonowie (1589-1792), Orleanowie (1814-15, 1815-48);

Prowansja - Andegawenowie (1245-1481);

Andegawenia - Gâtinais [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU)] (1151-1204), Kapetyngowie (1204-1205, 1246-1360), Walezjusz (1360-1480), Burbonowie (1589-1792 i 1814-30), Orleanowie (1830-48);

Akwitania - Plantageneci [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU)] (1152-1399), Lancasterowie [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU) - PLANTAGENET-LANCASTER] (1399-1449), Walezjusze (1449-1589), Burbonowie (1589-1792 i 1814-30), Orleanowie (1830-48);

Normandia - Plantageneci [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU)] (1135-1399), Lancasterowie [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU) - PLANTAGENET-LANCASTER] (1399-1453), Walezjusze (1453-1589), Burbonowie (1589-1792 i 1814-30), Orleanowie (1830-48);

Wêgry - Andegawenowie (1307-95);

Polska (Rzeczypospolita Obojga Narodów) - Andegawenii (1370-99) i Walezjusze (1573-74);

Kastylia - Adalbertyni (1126-1369), Trastámara (1369-1479);

Nawarra - Kapetyngowie (1304-49), Evreux (1349-1441), Trastámara (1425-79), Burbonowie (1555-1792);

Aragonia - Trastámara (1412-79);

Hiszpania - Trastámara (1479-1516), Burbonowie (1700-1808, 1813-68, 1874-1931, od 1975 roku);

Portugalia - Bourgonge-Alfonsina (1095-1385), d'Áviz (1385-1580), Braganza (1640-1853);

Brazylia - Braganza (1821-89);

Anglia - Plantageneci [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU)] (1154-1399), Lancasterowie [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU) - PLANTAGENET-LANCASTER] (1399-1460, 1470-1471), Yorkowie [INGELGER-ANJOU (GÁTINAIS-ANJOU) - PLANTAGENET-YORK] (1461-1470, 1471-1485);

Hrabstwo Edessy - Courtenay (1119-50);

Królestwo Jerozolimskie - Courtenay (1210-28);

£aciñskie Cesarstwo Konstantynopola (Bizantyjskie) - Courtenay (1217-61);

Neapol - Andegawenii (1266-1442); Trastámara (1442-1516), Burbonowie (1700-1707, 1734-1799, 1799-1806 i 1815-61);

Sycylia - Andegawenii (1266-82), Trastámara (1412-1516), Burbonowie (1734-1860);

Etruria (Toskania) - Burbonowie (1801-07);

Parma - Burbonowie (1731-35, 1748-1802 i 1814-59);

Lukka - Burbonowie (1817-47);

Hrabstwo Luksemburga - Capet-Burgundy (1412-1415, 1419-1482), Burbonowie (1700-1713);

Wielkie Ksiêstwo Luksemburga - Burbonowie (od 1964 roku).

Bretania - Kapetyngowie [Robertyng-Capet-Dreux] (1212-1341), Montfort [Robertyng-Capet-Dreux] (1365-1514), Walezjusze [Robertyng-Capet-Valois] (1514-24), Walezjusze [Robertyng-Capet-Valois-Angouleme] (1532-98);

Hainault - Andegawenowie (1253-1256), Walezjusze-linia burgundzka (1417-1482), Burbonowie (1700-1713);

Achaia - Andegawenowie (1278-1289, 1307-1316, 1318-1381, 1383-1386), Courtenay (Valois) (1333-1346), Burbonowie (1364-1370);

Brabant - Capet-Burgundy (1405-1482), Burbonowie (1700-1713);

Bourbon - Capet-Burgundy (1249-1310); Capet-Clermont (1288-1521), Capet-Bourbon-Montpelier (1505-1527), Capet-Bourbon-Vendome (1527-1610);

Lotaryngia - Andegawenowie (1431-1473);

Gelders - Capet-Burgundy (1473-1482); Burbonowie (1672-1674, 1700-1713);

Limburg - Capet-Burgundy (1477-1482);

Mediolan - Burbonowie (1700-1713);

Namur - 1217-1237, Walezjusze-linia burgundzka (1429-1482), Burbonowie (1700-1713);

Flandria - Walezjusze-linia burgundzka (1383-1482), Burbonowie (1700-1713);

Holland - Walezjusze-linia burgundzka (1433-1482);

Zeeland - Walezjusze-linia burgundzka (1433-1482);

Ponadto boczne linie Burbonów:

Bourbon-Condé (1546-1830);

Bourbon-Condé-Conti (1581-1814);

Burbon-Condé-Soissons (1569-1656);

Burbon-La Marche (1356-1471);