Flaga Republiki Partenopea z 1799 roku

PARTENOPEJSKA REPUBLIKA

Republika Parthenopaean (włoski: Repubblica Napolitana) - krótkie interludium w historii Królestwa Neapolu, utworzona w skutek wybuchu rewolucji we Francji i pod wpływem Jakobinów.

Po wybuchu Francuskiej Rewolucji, a następnie po upadku monarchi francuskiej, Ferdynand IV przystąpił w 1793 roku do I koalicji antyfrancuskiej wzmożył surowe prześladowania przeciw wszystkiem którzy zostali podejrzewani o sympatie republikańskie.

W 1796 roku I koalicja antynapoleońska zawarła pokoj z Francją, ale gdy w 1798 roku Napoleon Bonaparte wyjechał do Egiptu, gdzie został pokonany w bitwie na Nilu, za sprawą królewskiej małżonki, Ferdynand IV wznowił działania przeciw Francji. W toku walk w styczniu 1799 roku Francuzi docierają do Neapol mimo zaciekłego oporu ze strony lazzaroni (gmin). Źle uzbrojony i mało-dyscyplinowane oddziały oparły się wrogowi tylko do 20 stycznia 1799 roku.

Republika

23 stycznia 1799 roku utowrzony ze zdobytych terenów Królestwa Neapolu Rebulikę Parthenopaean (Parthenope - odnosi się do starożytnej greckiej kolonii na miejscu obecnego miasta Neapol).

Republikanie byli ludźmi kultury i wysokich aspiracjach, ale doktrynerskimi i niepraktycznymi, którzy gardzili niższym stanem. Rząd wkrótce znalazł się w trudnościach finansowych, z powodu popyt dużej korupcji wśród urzędników; nie zdołano zorganizować armii, która mogła by "zdemokratyzować" prowincje.

Tymczasem w Palermo kardynał Fabricio Rauffo, bogaty i wpływowy dostojnik kościelny, zorganizował kontrrewolucję. Odniósł sukces powołując chrześćjańską armię (Esercito Cristiano della Santa Fede), składającą się głównie z bandytów, więźniów, chłopów i nielicznych żołnierzy. 13 czerwca 1799 roku Ruffo i jego horda dotarli do Neapolu i po zaciekłej bitwie pod della Ponte Maddalena, zajeli miasto. Przez tydziń Kalabrujczycy splądrowali miasto. Po długich negocjacjach zawarto rozejm. 24 czerwca przybył do Neapolu admirał Nelson wraz ze swoją, który 28 czerwca, mimo kapitulacji wojsk republikański i podpisanego rozejmu Nelso z rozkazu Sir Williama Hamiltona, brytyjskiego ministra, aresztował głównych inspiratorów Republiki, których na pokładzie okrętu flagowego osądził, a następnie skazał na śmierć.

8 lipca 1799 roku, król Ferdynand IV powrócił od Palermo, kończąc tym samym okres Republiki Parthenopaean.