Ekbert II Ludolfing-Brunon (urodzony około 1059 roku, zmarł w Selketal, 3 lipca 1090 roku) herb

Syn Ekberta I Ludolfing-Brunon, margrabiego Miśni, hrabiego Brunszwika i Imgardy d'Este z Susy.

Hrabia Brunszwiku, margrabia Miśni i hrabia von Frieslandod 1068 roku do 1089 roku, "król" Niemiec od 28 września 1088 roku do 3 lipca 1090 roku, markiz Orlamünde od 1067 roku do 3 lipca 1090 roku.

Ożenił się z Odą Weimar-Orlamünde Askańską (zmarła w 1111 roku), córkę Ottona I Askańskiego, hrabiego Weimaru, margrabiego Miśni, hrabiego d'Orlamünde i Adeli Karoling-Reginar Brabanckiej, córki Lamberta II (III) "Baudry" Karoling-Reginar, hrabiego de Louvain.

Po swoim ojcu, objął dziedzictwo w Brunszwiku, Frieslandzie i Miśni.

Oda Weimarska, po śmierci swojego ojca w 1067 roku odziedziczyła markizat Orlamünde. Małżeństwo z Ekberta II i Ody pozostało bezdzietne. Istnieją jednak przesłanki, że przyszły biskup Münster Egbert może pochodzić z tego małżeństwa.

Ekbert należał do opozycji cesarza Henryka IV. Więc Ekbert II w 1076 roku zawarł z królem czeskim Wratysławem II pakt przeciwko cesarzowi. W 1085 roku po krótkim zawarciu rozejmu wznowiono walki z cesarzem Henrykiem IV. Po śmierci króla Hermann Luksemburczyka, 28 września 1088 roku Ekbert został liderem opozycji w Saksonii, którą pełnił do zamordowania go w 1090 roku.

Według przekazów, Ekbert II został zamordowany w Brunszwiku przez siepaczy cesarza Henryka IV. Większość historyków uważa, że został zamordowany w Selketal. Został zamordowany w dniu 3 lipca 1090 roku. Natomiast brunszwicki prawnik i historyk Julius Dedekind, że margrabia prawdopodobnie nie został zamordowany w Selketal ale w Isenbüttel na Salke, obecnie dzielnica Gifhorn.

Ekbert II wraz z ojcem, został pochowany w brunszwickiej Katedrze Św. Cyriakusa. Po zburzeniu Katedry w 1545 roku, grób został przeniesiony w obszarze miasta Braunschweig, w krypcie kolegiaty kościoła św Błażeja.

Marchię Miśni odziedziczył Henryk I Wettin (zmarł w 1103 roku), który poślubił siostre Ekberta, Gertrudę (zmarła w 1117 roku).


Żródła:

Ekbert II. (Meißen) w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk