Henryk (VI) Berengar Hohenstaufen (urodzony między styczniem a czerwcem 1137 roku, zmarł w kwietniu, bądź w maju lub w sierpniu 1150 roku) herb

Najstarszy syn Konrada III Hohenstaufena, króla niemieckiego, księcia Frankonii i Gertrudy Luitpolding-Babenberg von Sulzbach, córki Berengara II Luitpolding-Babenberg, hrabiego Sulzbach.

Król niemiecki od 13 marca 1147 roku do kwietnia lub maja 1150 roku.

Imiona otrzymał po swoich dziadka, ze strony ojca - cesarza Henryka IV, i ze strony matki - hrabiego Berengara II. 11 czerwca 1139 roku zaręczył się z Zofią Arpadówną, córką Beli II, króla Węgier. Zofia przeniosła się do Niemiec, aby nauczyć się języka niemieckiego i kultury germańskiej. Jednakże stosunki między Niemcami a Węgrami ochłodziły się po śmierci ojca w 1141 roku. Po śmierci Henryka zaręczyny zostały anulowane, mimo to Zofia nadal mieszkała w Niemczech. Dopiero po kilku latach brat, król Géza II, pozwolił Zofii na wstapienie do niemieckiego klasztoru, gdzie zmarła.

W w Regensburgu, 13 marca 1147 roku został wybrany na króla i 30 marca tego roku koronowany w Akwizgranie. Był przewidywany na następcę ojca, ale zmarł dwa lata przed Konradem III. Został pochowany w klasztorze w Lorch.


Żródła:

Henryk (VI) Berengar w "WikipediA"


Henry Berengar w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)"