Henryk (Heinrich) Raspe IV Ludolfing (urodzony w 1201 roku, zmarł w Wartburgu 17 lutego 1247 roku) herb

Syn Hermana I Ludolfing landgrafa Turyngii, palatyna saskiego i Sophia Wittelsbach, córki Otto I Wittelsbach, księcia Szwabii i Bawarii.

Regent Turyngii od 11 września 1227 roku do 18 listopada 1234 roku. Landgraf Turyngii i prokurator Rzeszy od 3 stycznia 1241 roku do 17 lutego 1247 roku jako Heinrich Raspe IV, antykról niemiecki od 22 maja 1246 roku do 16 lutego 1247 roku jako Heinrich Raspe.

Od 1227 roku pełnił funkcję regenta Turyngii w imieniu swego małoletniego bratanka Hermana II. W 1242 roku został landgrafem Turyngii i prokuratorem Rzeszy. Pełnił obowiązki opiekuna młodego koregenta Konrada IV Hohenstaufa. Jako zaufany sojusznik Fryderyka II Hohenstaufa został wraz z cesarzem obłożony przez papieża ekskomuniką w 1239 roku.

W 1245 roku przekupiony przez stronnictwo propapieskie przeszedł do opozycji wobec Fryderyka II. Po zdjęciu rzuconej na niego anatemy przez Innocentego IV, Henryk Raspe został zgodnie z wezwaniem papieskim wybrany na przywódcę niemieckich możnych, którzy mieli odsunąć od władzy Hohenstaufów. Rok później został wybrany przez część elektorów nowym królem Niemiec przeciwko Fryderykowi II i Konradowi IV.

Po objęciu władzy Henryk Raspe zdołał pokonać wojska Staufów pod Niddą, nie udało mu się jednak zwyciężyć pod Ulm. Pokonany i schorowany wycofał się do Turyngii, gdzie wkrótce zmarł. Po jego śmierci stronnictwo propapieskie wybrało nowego antykróla, którym został Wilhelm z Holandii.


Żródła:

Henryk Raspe w "Wikipedii"