Jerzy Fryderyk Ferdynand Hohenzollern [niem. Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen] (urodzony w Bremie 10 czerwca 1976) herb

Syn Ludwika Ferdynanda (III) Hohenzollerna, księcia pruskiego i Donaty Gräfin zu Castell-Rüdenhausen, córki Siegfried, Fürst zu Castell-Rüdenhausen.

Tytualrny cesarz Niemiec i król pruski, tytularny cesarz Rosji, tytularny król Polski, tytularny wielki książę Finlandii i głowa rodziny Hohenzollernów od 26 września 1994 roku, tytularny wielki książę Mecklenburga-Schwerin od 31 lipca 2001 roku.

W Poczdamie 25 sierpnia 2011 roku, (religijny) 27 sierpnia 2011 roku poślubił Zofię (Sophie) Johannę Marię von Isenburg (urodzona w Hessen, Frankfurt nad Menem 7 marca 1978 roku), córkę Franza Alexander Karl Friedrich Christian Hubert Georg Gabriel Maria Fürst von Isenburg i Christine Grafüna von Saurma, Freiin von und zu der Jeltsch, córki Johanna Franza Achatiusa Mariia, Grafa von Saurma.

Brat księżniczki Kornelii Cecylii Pruskiej. Praprawnuk cesarza Wilhelma II, a wnuk Ludwika Ferdynanda (II), głowy rodziny Hohenzollernów i pretendenta do tronu Niemiec i Prus. Jego ojciec zmarł, kiedy Jerzy Fryderyk miał 13 miesięcy. 9 lutego 1991 roku jego matka wyszła ponownie za mąż, a jej drugim mężem został Fryderyk August, książę Oldenburga (który w 1989 roku rozwiódł się z Marią Cecylią Pruską, szwagierką Donaty).

Ludwik Ferdynand (II) zmarł w 1994 roku, a Jerzy Fryderyk jako jedyny jego potomek pochodzący z małżeństwa równego rodem, odziedziczył po nim tytuł i pretensje do tronu. Ominięto dwóch starszych synów Ludwika Ferdynanda (III), ponieważ zawarli oni małżeństwa z kobietami krwi niekrólewskiej. Stryjowie Jerzego Fryderyka, książę Fryderyk Wilhelm i książę Michał, zaskarżyli postanowienia testamentu dziadka kronprinza. Proces trwał od 1994 roku. W 1997 roku sąd regionalny (Landgericht) w Hechingen i sąd regionalny wyższej instancji w Stuttgarcie (Oberlandesgericht) przyznały rację stryjom Jerzego Fryderyka i uznały, że wymóg małżeństwa równego rodem jest "niemoralny". Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) nie zgodził się z orzeczeniem na korzyść stryjów i sprawa wróciła do sądów regionalnych, które tym razem orzekły na korzyść Jerzego Fryderyka. Stryjowie wnieśli pozew do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht), a ten nie zgodził się z orzeczeniem na korzyść Jerzego Fryderyka. W końcu, 19 października 2005 roku sąd regionalny orzekł, że Jerzy Fryderyk jest pełnoprawnym następcą swojego dziadka, ale jego stryjowie i inne dzieci księcia Ludwika Ferdynanda mają prawo do części spadku pruskiego.

Jerzy Fryderyk edukację pobierał w Bremie, Oldenburgu, Aberdeen w Szkocji i we Freibergu w Saksonii. Jest oficerem rezerwy Bundeswehry.

W 2001 roku, w momencie wygaśnięcia linii męskiej dynastii Mecklenburg-Schwerin - Fryderyk Franciszek Michał Wilhelm Mikołaj Franciszek-Józef Ernest August Jan Mecklenburg-Schwerin, został tytularnym wielkim księciem Mecklenburga-Schwerina (układ o dziedziczeniu z 1442 roku). Jest protektorem protestanckiej gałęzi Rycerskiego Zakonu Świętego Jana z Jerozolimy, zwanego zakonem joannitów lub Baliwatem Brandenburskim oraz wielkim mistrzem orderów domowych Czarnego Orła i Rodu Hohenzollernów. Jest spokrewniony z wieloma dynastiami europejskimi m.in. duńską, norweską, szwedzką i hiszpańską. Jest 152. z kolei w linii następstwa do tronu brytyjskiego.

Obecnie mieszka w Berlinie i zajmuje się m.in. organizowaniem Muzeum Hohenzollernów we wschodnim skrzydle pałacu Charlottenburg oraz działa jako prezes charytatywnej fundacji im. Księżnej Kiry (żony Ludwika Ferdynanda (III).

Prinz von Preußen nie podjął działalności politycznej:

Ich habe als Chef des Hauses Hohenzollern keine politische Rolle - und strebe dies auch nicht an.

Jako głowa Domu Hohenzollernów nie pełnię żadnej funkcji politycznej - i też nie aspiruję do tego.

- Georg Friedrich Prinz von Preußen

21 stycznia 2011 roku zaręczył się z księżniczką Zofią von Isenburg. Ślub odbył się w poczdamskim kościele Pokoju, jako część obchodów 950. rocznicy powstania rodu Hohenzollernów. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele czołowej arystokracji europejskiej jak i politycy oraz wojskowi.


Żródła:

Jerzy Fryderyk Hohenzollern w "WikipediA" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preussen w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk