Maksymilian III Józef Karol Jan Leopold Ferdynand Nepomuk Aleksander Wittelsbach (urodzony w Monachium, 28 marca 1727 roku, zmarł w Monachium, 30 grudnia 1777 roku) herb

Syn Karola VII Albert Wittelsbacha, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, król Czech, księcia-elektora Bawarii i Marii Amalii Habsburg, córki Józefa I Habsburga, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech, króla Wegier i Chorwacji, króla Neapolu, arcyksięcia Austrii, księcia Karyntii i Krainy.

Wicekról Niemiec od 20 stycznia do 13 września 1745 roku. Książę-elektor Bawarii i hrabia Palatyn Górnego Palatynatu od 20 stycznia 1745 roku do 30 grudnia 1777 roku.

9 czerwca 1747 roku w Monachium poślubił Marię Annę Zofię Sabinę Angelę Franciszkę Ksawerę Wettyn (urodzona w Dreźnie, 29 sierpnia 1728 roku, zmarła w Monachium, 17 lutego 1797 roku), córkę Augusta III "Mocnego" Wettin, króla Polski, wielkiego księcia Litwy, księcia-elektora Saksonii i Marii Józefy Habsburg, córki Józefa I Habsburga, cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech, króla Wegier i Chorwacji, króla Neapolu, arcyksięcia Austrii, księcia Karyntii i Krainy.

Elektor przejął kraj zniszczony działaniami wojennymi toczącej się wojny o sukcesję austriacką. Udało mu się jednak dość szybko uporać ze zniszczeniami tak, że mógł wkrótce przejść do reformowania swego państwa. Wziął udział w wyborach króla Niemiec 13 września 1745 roku we Frankfurcie, na których obwołano królem i cesarzem Franciszka I Lotaryńskiego.

W roku 1747 roku w pałacu w Nymphenburgu otworzył manufakturę porcelany. W 1759 roku powstała pierwsza bawarska akademia naukowa z prawdziwego zdarzenia - Bawarska Akademia Nauk. W latach 1751-1753 bawarski architekt pochodzenia belgijskiego François de Cuvilliés zbudował na życzenie Maksymiliana tzw. Cuvilliés-Theater w budynku pałacu elektorskiego Residenz. W teatrze tym wystawiono m.in: Idomeneo Mozarta.

W 1747 roku w Monachium poślubił królewnę polską Marię Annę Wettyn, córkę króla Polski Augusta III i Marii Józefy Habsburg. Para nie miała dzieci.

22 września 1766 roku Karol Teodor Wittelsbach elektor Palatynatu Reńskiego i elektor Bawarii Maksymilian III Józef podpisali porozumienie, na mocy którego po śmierci Maksymiliana Karol Teodor miał dziedziczyć Bawarię. Miało to być pierwsze od roku 1253 połączenie w rękach jednej osoby terenów Bawarii i Palatynatu Reńskiego (ostatnim władcą będącym jednocześnie księciem Bawarii i Palatynatu był Otto II Wittelsbach (ponował w latach 1206-1253).

Maksymilian zmarł bezpotomnie 30 grudnia 1777 roku. Pochowany w Kościele Teatynów w Monachium. Po jego śmierci o schedę po nim toczyła się wojna o sukcesję bawarską w latach 1778-1779.


Żródła:

Maksymilian III Józef Wittelsbach w "Wikipedia"