Wilhelm "Papieski Król" Gerolfing (Gerulfing) (urodzony w lutym 1228 roku, zginął pod Alkmaar, 28 stycznia 1256 roku) herb

Syn Florisa IV Gerolfing (Gerulfing), hrabiego Holandii, Zelandii i Matyldy Karoling-Reginar Brabanckiej, córki Henry I Karoling-Reginar, księcia Brabantu.

Hrabia Holandii i Zelandii jako Willem II od 19 lipca 1234 roku do 28 stycznia 1256 roku. Antykról niemiecki od 3 października 1247 roku do 21 maja 1254 roku, król Niemiec jako Wilhelm von Holland od 21 maja 1254 roku do 28 stycznia 1256 roku.

W Braunschweig, 25 stycznia 1252 roku poślubił Elisabeth Welf von Braunschweig-Lüneburg (urodzona około 1230 roku, zmarła 27 maja 1266 roku), córkę Otto I Welf, Herzog von Braunschweig-Lüneburg i Matilde Askańskiej von Brandenburg, córki Albrecht II Askańczyka, margrabiego Brandenburgii.

Po śmierci ojca w 1234 roku odziedziczył po nim hrabstwo Holandii. Ze względu na małoletność regencję w jego imieniu sprawowali wujowie Wilhelm i Otto (biskup Utrechtu). Wilhelm z Holandii samodzielne rządy objął w 1239 roku. Wykazywał zdolności organizatorskie. W jego czasach w Holandii doszło do ożywienia gospodarczego i rozwoju miast.

Po śmierci Henryka Raspe stał się kandydatem stronnictwa antystaufijskiego do tronu Rzeszy. Dzięki zabiegom dyplomatycznym wuja Henryka II Brabanckiego został w 1247 roku wybrany królem Niemiec przeciwko cesarzowi Fryderykowi II Hohenstaufowi i jego synowi Konradowi IV.

Prowadził udane kampanie wojenne w Nadrenii przeciwko Staufom. Po śmierci cesarza Fryderyka II w 1251 roku uzyskał wsparcie finansowe i uznanie tytułu królewskiego od papieża Innocentego IV. W 1252 roku po zawarciu sojuszu z księciem Ottonem I Welfem z Brunszwiku uzyskał potwierdzenie swojego wyboru na króla Niemiec od wszystkich elektorów. Powszechnego uznania doczekał się jednak dopiero po śmierci Konrada IV w 1254 roku.

W 1255 roku stanął na czele Związku Reńskiego i zaczął prowadzić politykę uprzywilejowania miast Rzeszy. Wywołało to niezadowolenie ze strony stronnictwa papieskiego, które próbowało go zdetronizować. W Holandii prowadził kampanię wojenną przeciw Fryzom. Zginął 28 stycznia 1256 w bitwie z Fryzami pod Alkmaarem. Pochowany został w Middelburgu.


Żródła:

Wilhelm z Holandii w "Wikipedii"


Willem II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk