Władysław II Przemyślid (urodzony około 1227 roku zmarł 3 stycznia 1247 roku) herb

Najstarszy syn Wacława I Przemyślida, króla Czech i Kunegundy Hohenstaufen, córki Filipa Hohenstaufena, biskupa Würzburga, margrabiego Toskanii, księcia Szwabiii, króla Niemiec.

Margrabia Moraw jako Władysław V od 1246 roku do 3 stycznia 1247 roku, regent Austrii i Styrii jako Władysław od 15 czerwca 1246 roku do 3 stycznia 1247 roku, pretendent do tronu Niemiec od 1246 roku do 3 stycznia 1247 roku.

W 1246 roku wkrótce po 15 czerwca poślubił Gertrudę Babenberg (urodzona około 1228 roku, zmarła w Seußlitz koło Miśni, 24 kwietnia 1288 roku), księżną Mödling, tytularną księżną Austrii i Styrii, córkę Henryka Babenberga Austriackiego, księcia Mödling i Agnieszki Turyńskiej, córki Hermanna I, landgrafa Turyngii, hrabiego palatynatu Saksonii.

Tytuł księcia Austrii nabył prawo od żony Gertrudy Babenberg, z którą zawarł związek małżeński po uzyskaniu dyspenzy papieskiej z dnia 8 grudnia 1244 roku.

Kunegunda Hohenstaufen w trzy lata po ślubie, urodziła w 1224 roku syna, a około sześć lat po urodzeniu Władysława urodził drugiego syna, któremu nadała imię Przemysł Ottokar. Dwaj bracia mieli wtedy trzy siostry. Nie jest jasne, czy córki urodziły się między synami, gdyż brak o nich informacji. Dlatego przyjmuje się że Przemysł był najmłodszym dzieckiem. Po śmierci Władysława II, który zmarł bezdzietnie, tron morawski przeszedł na Przemysła.

W latach trzydziestych XIII wieku król Wacław wdał się w spór z bratem Przemysłem, margrabią na Morawach i austriackim księciem Fryderykiem "Bitnym". Wacław szybko zdołał się pogodzić z bratem zmuszając go do posłuszeństwa. Jednakże problem narastał z księciem austriackim. Wacław w 1236 roku zwrócił się do cesarza Fryderyka II o pomoc w sporze z księciem Fryderykiem. Dyplomacja cesarska doprowadziła do pojednania Wacława i Fryderyka. Dla przypięczętowania tego układu cesarska siostrzenica - Gertruda miała została żoną Władysława, jako posag dla Gertrudy, miała otrzymać czeskie terytorium Rakous na północ od Dunaju.

Jednakże Fryderyk "Bitny" zaoferował następnie Gertrudę, potencjalnie dziedziczka Austrii, bezpośrednio cesarzowi. Wacław wspólnie z królem Węgier Belą IV, do których przystąpił Fryderyk "Bitny" wziął udział w terytorium w inwazji na Tatarów, w toku której armia czeska została pokonana. Austriacki książę Fryderyk ponownie zaatakował Węgry i zmarł podczas bitwy pod Litwie.

W 1246 roku poślubił Gertrudą bratanicę Fryderyka II "Bitnego". Po jego śmierci został uznany za księcia Austrii, ale wkrótce zmarł. W ten sposób otwarła się droga do następstwa dla jego młodszego brata Przemysła Ottokara II.

Wladysław miał zaledwie dwadzieścia lat. Żadne wiadomości nie sugerują, że jego śmierć byłaby nienaturalna. Gertruda wyszła dwa razy wychodziła za mąż, ale żaden z jej mężów w Austrii nie zasiadł na tronie.


Żródła:

Władysław II (syn Wacława I) w "Wikipedia"


Vladislav Český w "Wikipedia" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


VLADISLAV w "Medievan Lands" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk