POCZET WŁADCÓW I WŁADCZYŃ POLSKI

Orzeł

Piastowie 842-1370

Piast Kołodziej panował od 842 do 861 roku

Siemowit (Ziemowit) panował od 861 do 892 roku

Lestek (Leszek) IV panował od 892 do 921 roku

Siemomysł (Ziemomysł) panował do około 964 roku

Mieszko I panował od 964 roku do 25 maja 992 roku

Michał Arpad regent w 972 roku

Oda "Starsza" z Heldensleben regentka od 25 maja 992 roku do 995 roku

Bolesław I "Chrobry, Wielki" panował od 25 maja 992 do 17 czerwca 1025 roku (król Polski od 25 grudnia 1025 roku)

Mieszko II Lambert "Gnuśny" panował jako król Polski od 17 czerwca 1025 roku do października 1031 roku, następnie od wiosny do lipca 1032 roku, od lipca 1032 roku do 1033 roku i od 1033 roku do 10 maja 1034 roku

Bezprym panował od października 1031 do wiosny 1032 roku

Dytryk (Dietrzych, Teodoryk) panował od lipca 1032 roku do 1033 roku

Otton panował od lipca 1032 roku do 1033 roku i od lipca 1032 roku do 1033 roku

Boleslaw (II) "Zapomniany" panował od 1034 lub 1038 roku do 1039 roku

Kazimierz I "Odnowiciel" panował od 11 maja 1034 roku do 1038 roku i od lata 1041 roku do 19 marca 1058 roku

Brzetysław Przemyślid opanował Polskę od 1038 roku do 1041 roku

Bolesław II "Śmiały, Szczodry" panował od 28 listopada 1058 roku do czerwca 1079 roku (król Polski od 25 grudnia 1076 roku)

Władysław I Herman panował od 11 kwietnia 1079 do 4 czerwca 1102 roku

Piotr Bogumił Leczyc herbu Leszczyc regent od czerwca 1079 roku do 1080 roku

Sieciech herbu Topór faktyczny wielkorządca Polski od 1079 roku do 1100 roku

Wratysław Przemyślid Czeski tytularny król Polski od 1085 roku do 1092 roku

Mieszko (III) panował od 1086 roku do 1089 roku

Zbigniew "Ślepy" panował w latach w latach 1093-96 i w latach 1097-1102 oraz od 1102 roku do 1107 roku, po czym od 1107 roku do 1108 roku

Bolesław III "Krzywousty" panował od 1097 roku do 1102 roku i w latach 1102 do 1107 z bratem oraz od 1107 roku do 28 października 1138 roku

Rozbicie dzielnicowe

Piastowie dzielnicowi

wielcy książęta - seniorowie krakowscy (1138 - 1320)

Władysław II "Wygnaniec" panował od 28 października 1138 roku do marca 1146 roku

Bolesław IV "Kędzierzawy" panował od marca 1146 roku do 5 stycznia 1173 roku

Mieszko III "Stary" panował od 5 stycznia 1173 roku do 1177 roku, w 1191 roku, w 1195 roku, od 1198 lub 1199 roku do 13 marca 1202 roku

Henryk Kietlicz herbu własnego wielkorządcy krakowski w latach 1173 do 1177

Kazimierz II "Sprawiedliwy" panował w 1173 roku, od 1177 roku do 1191 roku i od 1191 roku do 5 maja 1194 roku

Helena Przemyślid regentka wielkiego księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Pełka (Fulko) herbu Lis regent wielkiego księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Mikołaj herbu Lis regent wielkiego księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Leszek I "Biały" panował od 5 maja 1194 roku do 1198, w 1198 lub w 1199 roku, w 1201 roku, w 1202 roku i od 1202 lub 1206 roku do 1210 roku oraz od 16 maja 1211 roku do 23 listopada 1227 roku

Władysław III "Laskonogi" panował w 1202 lub w 1206 roku, od 5 maja 1228 roku do 3 listopada 1231 roku

Marek herbu Gryf wielkorządca w imieniu Władysława III od 1229 roku do 1230 lub 1231 roku

Teodor (Czader) herbu Gryf wielkorządca w imieniu Władyslawa III od 1230 lub 1231 roku do 3 listopada 1231 roku

Mieszko IV "Plątonogi" panował od 1210 roku do 16 maja 1211 roku

Henryk I "Brodaty" w latach 1228 - 1229 jako wielkorządzca w imieniu Władysława III, książe od 3 listopada 1231 roku do 19 marca 1238 roku

Henryk II "Pobożny" panował od 19 marca 1238 roku do 9 kwietnia 1241 roku

Bolesław (II) "Rogatka, Łysy" panował od 9 kwietnia 1241 roku do 10 lipca 1241 roku

Klemens z Ruszczy herbu Gryf namiestnik od 9 kwietnia 1241 roku do 10 lipca 1241 roku

Konrad I panował w latach 1227-1228, 1229-1230, w 1231 i w 1233 roku i od 10 lipca 1241 do maja 1243 roku

Bolesław V "Wstydliwy" panował od 23 listopada 1227 roku do 5 maja 1228 roku i od maja 1243 roku do 7 grudnia 1279 roku

Grzymisława Rurykowiczówna regentka od 23 listopada 1227 roku do 5 maja 1228 roku

Leszek II "Czarny" panował od grudnia 1279 roku do 1281 roku i od 1281 roku do 30 września 1288 roku

Władysław panował w 1281 roku

Konrad (II) Czerski pretendent w 1282 roku i w 1285 roku

Henryk IV "Probus" panował od 30 września 1288 roku do 26 lutego 1289 roku i od sierpnia 1289 roku do 23 czerwca 1290 roku

Bolesław VI panował w 1288 roku i od kwietnia do czerwca 1312 roku

Przemysław II panował od 23 czerwca 1290 roku do 1291 roku i od 1294 roku do 8 lutego 1296 roku (król polski od 26 czerwca 1295 roku)

Władysław I "Łokietek" panował od 26 lutego do sierpnia 1289 roku, od maja do czerwca lub lipca 1305 roku i od sierpnia lub września 1306 roku do 1311 roku oarz od czerwca 1312 roku do 2 marca 1333 roku (20 stycznia 1320 koronowany na króla polskiego)

Kazimierz (II) Łęczycki książe-pretendent od stycznia 1293 roku do 10 czerwca 1294 roku

Bolesław "Hojny" dziedzic korony Królestwa Polskiego od 16 października 1306 roku do 20 kwietnia 1352 roku

Przemyślidzi (Přemyslovci) 1291-1306

Wacław I Przemyślid panował od stycznia 1291 roku do 21 czerwca 1305 roku (koronowanay w listopadzie 1300 roku)

Bolesław (Bolko) I książe od kwietnia do czerwca 1312 roku, starosta krakowski w latach 1291 - 1292

Mikołaj Przemyślid starosta krakowski w latach 1294-1295

Jan Muskata herbu Lilie starosta krakowski w latach 1300-1306

Wacław II Przemyślid panował od 21 czerwca 1305 roku do 4 sierpnia 1306 roku

Rudolf Habsburg tytularny król Polski od 1306 roku do 4 lipca 1307 roku

Henryk de Görtz tytularny król polski od 1307 roku do 1310 roku

Jan "Ślepy" Luksemburczyk tytularny król polski od 1311 roku do 1335 roku

Piastowie

Henryk V "Głogowski" książę Królestwa Polskiego od 1301 roku do 9 grudnia 1309 roku

Kazimierz III "Wielki" panował od 2 marca 1333 roku do 5 listopada 1370 roku (koronowany 25 kwietnia 1333 roku)

Andegaweni (Robertyng-Capet-Anjou) 1370-99

Ludwik "Wielki" panował od 1370 roku do 11 września 1382 roku (koronowany 17 listopada 1370 roku)

Elżbieta Łokietkówna regentka Królestwa Polskiego od listopada 1370 roku do lata 1375 roku, od 1376 roku do stycznia 1377 roku i od 28 marca 1378 roku do 29 grudnia 1380 roku

Władysław Opolczyk regent Królestwa Polskiego od grudnia 1377 roku do 28 marca 1378 roku

Zawisza Dobiesław z Kurozwęk herbu Poraj wielkorządca Królestwa Polskiego od 29 grudnia 1380 roku do 12 stycznia 1382 roku

Maria I tytularna krolowa Polski od 10 września 1382 roku do 15 października 1384 roku

Zygmunt Luksemburczyk tytularny król Polski od 10 września 1382 roku do 15 października 1384 roku

Sędziwój z Szubina herbu Pelikan wielkorządca Królestwa Polskiego od 29 grudnia 1380 roku do 11 września 1382 roku, regent Królestwa Polskiego od 11 września 1382 roku do 16 października 1384 roku

Elżbieta Bośniaczka regentka Królestwa Polskiego od 10 sierpnia 1382 roku do 3 grudnia 1385 roku

Dobiesław z Kurozwęk, z Chodacza Kurozwęcki herbu Poraj wielkorządca Królestwa Polskiego od 29 grudnia 1380 roku do 11 września 1382 roku, regent od 11 września 1382 roku do 16 października 1384 roku

Jan Radlica (Jan Radlicz) herbu Korab wielkorządca Królestwa Polskiego w latach 1381-1384

Bodzanta z rodu Szeligów herbu Szeliga interrex Królestwa Polskiego od 1382 roku do 1386 roku

Ziemowit (Siemowit) tytularny król Polski od 28 marca 1383 roku do 6 października 1384 roku

Święta Jadwiga panowała w latach od 15 października 1384 roku do 17 lipca 1399 roku

Jagiellonowie 1386-1572

Władysław II Jagiełło "Litwin" król-małżonek od 2 lutego 1386 roku do 17 lipca 1399 roku, król od 17 lipca 1399 roku do 1 czerwca 1434 roku

Mikołaj z Kurowa herbu Śreniawa wielkorządca Królestwa Polskiego od 1408 roku do 1410 roku

Władysław III "Warneńczyk" panował od 25 lipca 1434 roku do 10 listopada 1444 roku

Zofia (Sonka) Holszańska regentka od 25 lipca 1434 roku do 16 grudnia 1438 roku

Zbigniew z Oleśnicy herbu Dębno wielkorządca Królestwa Polskiego od 25 lipca 1434 roku do 16 grudnia 1438 roku i od 7 czerwca 1492 roku do 23 września 1492 roku

Jan "Taszka" z Koniecpola herbu Pobóg opiekun Królestwa Polskiego od 1434 roku do 1444 roku

Mikołaj z Michałowa Kurozwęk "Białucha" herbu Poraj opiekun Królestwa Polskiego od 1434 roku do 1438 roku

Jan Czyżowski namiestnik Królestwa Polskiego od 22 kwietnia 1440 roku do czerwca 1447 roku

Wojciech Malski namiestnik Królestwa Polskiego (Wielkopolski) od 22 kwietnia 1440 roku do czerwca 1447 roku

Bolesław VII Piast przyjął tytuł króla Polski w 1446 roku

Kazimierz IV obrany królem Polski w kwietniu 1445 roku, panował od 17 września 1446 roku (formalnie) - od 25 czerwca 1447 roku (faktycznie) do 7 czerwca 1492 roku

Święty Kazimierz Jagiellończyk namiestnik Królestwa Polskiego od 1481 roku do 1483 roku

Rafał Jakub Jarosławski z Jarosławia herbu Leliwa zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku

Jan Amor Tarnowski herbu Leliwa zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku

Jan I Olbracht (Albrecht) obrany królem Polski 27 sierpnia 1492 roku, panował od 23 września 1492 roku do 17 czerwca 1501 roku

Fryderyk Jagiellończyk interrex od 17 czerwca do 25 października 1501 roku

Aleksander I obrany królem Polski 25 października 1501 roku, panował od 12 grudnia 1501 roku do 19 sierpnia 1506 roku

Andrzej Róza Boryszewski herbu Poraj interrex od 19 sierpnia 1506 roku do 24 stycznia 1507 roku

Spytek z Jarosławia (Spytek Jarosławski) herbu Leliwa vicesregent Królestwa Polskiego w 1506 roku

Zygmunt I "Stary" obrany królem Polski 8 grudnia 1506 roku, panował od 24 stycznia 1507 roku do 1 kwietnia 1548 roku

Zygmunt II August obrany królem Polski 18 grudnia 1529 roku, panował od 20 lutego 1530 roku do 7 lipca 1572 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów, Bezkrólewie

Królowie elekcyjni 1573-1795

Jan Firlej herbu Lewart interrex od 7 lipca do października 1572 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 7 lipca 1572 roku do 21 lutego 1574 roku

Walezjusze 1573-1574

Henryk Walezy obrany królem Polski 16 maja 1573 roku, panował od 21 lutego 1574 roku do 12 maja 1575 roku, tytularny król Polski do 2 sierpnia 1598 roku

Maksymilian Habsburg obrany królem Polski 12 grudnia 1575 roku, zrezygnował z tytułu 12 października 1576 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 19 czerwca 1574 roku do 1 maja 1576 roku

Anna I Jagiellonka obrana 14 grudnia 1575 roku, panowała do 12 grudnia 1586 roku, używała tytułu do 9 września 1596 roku

Batory 1576-1586

Stefan I Batory obrany królem polski 15 grudnia 1575 roku, panował od 1 maja 1576 roku do 12 grudnia 1586 roku

Stanisław Karnkowski herbu Junosza interrex Królestwa Polskiego od 12 grudnia 1586 roku do 27 sierpnia 1587 roku

Maksymilian Habsburg obrany królem Polski 22 sierpnia 1587 roku, zrezygnował z tytułu 24 stycznia 1588 roku

Saul Wahl król Polski od 19 do 19 sierpnia 1587 roku

Wazowie (Vasa) 1587-1668

Zygmunt III Waza obrany królem Polski 19 sierpnia 1587 roku, panował od 27 grudnia 1587 roku panował do 30 kwietnia 1632 roku

Jan Wężyk herbu Wężyk interrex od 30 kwietnia 1632 roku do 6 lutego 1633 roku

Władysław IV Zygmunt Waza obrany królem Polski 8 listopada 1632 roku, panował od 6 lutego 1633 roku do 20 maja 1648 roku

Maciej Łubieński herbu Pomian interrex od 20 maja 1648 roku do 17 stycznia 1649 roku

Jan II Kazimierz Waza obrany królem Polski 20 listopada 1648 roku, panował od 17 stycznia 1649 roku do 16 września 1668 roku (od wrzesień do listopada 1655 roku "potop szwedzki")

Maria Ludwika Gonzaga faktyczne rządy od 17 stycznia 1649 roku do 10 maja 1667 roku

Karol X Gustaw Wittelsbach protektor Rzeczypospolitej Obojga Narodów od sierpnia 1655 roku do 23 lutego 1660 roku

Bengt Gabrielsson hrabia Oxenstierna gubernator generalny Polski od 28 października 1656 roku do 1657 roku

Bogusław I Radziwiłł ogłoszony królem Polski w czerwcu 1669 roku, utrzymywał tytuł do 31 grudnia 1669 roku

Mikołaj Prażmowski herbu Belina interex od 16 września 1668 roku do 19 września 1669 roku

Michał I Tomasz Wiśniowiecki obrany królem Polski 19 czerwca 1669 roku, panował od 29 września 1669 roku do 10 listopada 1673 roku

Kazimierz Florian książę Czartoryski herbu Pogoń Litewska interrex 10 listopada 1673 roku do 15 maja 1674 roku

Andrzej Trzebicki herbu Łabędź wiceinterrex od 10 listopada 1673 roku do 5 czerwca 1674 roku

Stefan Wierzbowski herbu Lubicz wiceinterrex od 1673 roku do 1674 roku

Jan III Sobieski obrany królem Polski 21 maja 1674 roku, panował od 5 czerwca 1674 roku do 17 czerwca 1696 roku

Maria Kazimiera d'Arquien faktyczne rządy od 1690 roku do 17 czerwca 1696 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 17 czerwca 1696 roku do 15 września 1697 roku

Franciszek Ludwik de Bourbon-Conde-Conti obrany królem Polski 24 czerwca 1697 roku, zrezygnował z tytułu 27 czerwca 1697 roku

Wettinowie 1697-1706 i 1709-63

August II "Mocny" Wettin obrany królem Polski 17 czerwca 1697 roku, panował od 15 września 1697 roku do 16 lutego 1704 roku oraz od 24 września 1706 roku (faktycznie od 8 sierpnia 1709 roku) do 1 lutego 1733 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 16 lutego do lipca 1704 roku

Mikołaj Święcicki herbu Jastrzębiec wiceinterrex od lipca 1704 roku do maja 1705 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 31 maja 1705 roku do 4 października 1705 roku

Stanisław I Leszczyński obrany królem Polski 12 lipca 1704 roku, panował od 4 października 1705 roku do 8 sierpnia 1709 roku, ponownie od 12 września 1733 roku do 30 czerwca 1734 roku, abdykował 27 stycznia 1736 roku

Stanisław Szembek herbu własnego faktyczne rządy od 1706 roku do 1707 roku

Karol XII "Lew Północy" Wittelsbach

Teodor Andrzej hrabia Potocki herbu Pilawa interrex od 1 lutego do 12 września 1733 roku

August III Wettin obrany królem Polski od 5 października 1733 roku, panował od 30 czerwca 1734 roku do 5 października 1763 roku

Władysław Aleksander Łubieński herbu Pomian interrex od 5 października 1763 roku do 25 listopada 1764 roku

Fryderyk Krystian Wettyn tytularny król Polski od 5 października do 17 grudnia 1763 roku

Stanisław II August Poniatowski obrany królem Polski 8 września 1764 roku, panował od 25 listopada 1764 roku do 7 stycznia 1795 roku, abdykował 25 listopada 1795 roku

Karol Chrystian Józef Wettyn pretendent do tronu polskiego od 17 grudnia 1763 roku do 16 czerwca 1796 roku, formalnie od 13 października 1770 roku do 18 lipca 1772 roku

Fryderyka II Ydulfing Heski pretendent do korony polskiej od 1771 roku do 18 lipca 1772 roku

Rozbiory Polski

I Rozbiór - 1772

Fryderyk II "Wielki" Hohenzollern - Prusy

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

Maria Teresa Habsburg - Austria

II Rozbiór - 1793

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern - Prusy

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

III Rozbiór - 1795

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern - Prusy

Franciszek I (II) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński - Austria

WŁADCY ROZBIOROWI POLSKI

Wielkie Księstwo Warszawskie 1807-15

Napoleon I Bonaparte

Joachim I Napoleon Murat

Étienne Vincent rezydent francuski Księstwa Warszawskiego od 9 lipieca 1807 roku do grudnia 1807 roku

Jean-Charles Serra rezydent francuski w Księstwie Warszawskim od 28 stycznia 1808 roku do 16 marca 1810 roku

Louis Pierre Édouard baron Bignon rezydent francuski w Księstwie Warszawskim od 16 marca 1811 roku do 5 lipca 1812 roku i od 9 grudnia 1812 roku do 14 marca 1813 roku

Dominique-Georges-Frédéric Dufour de Pradt rezydent w Księstwie Warszawskim od 5 lipca 1812 roku do 9 grudnia 1812 roku

Wettinowie 1807-15

Fryderyk August I Wettin infant Królestwa Polskiego od 3 maja 1791 roku do 5 lipca 1807 roku i od 14 marca 1813 roku do 5 maja 1827 roku, wielki książę warszawski od 5 lipca 1807 roku do 14 marca 1813 roku

Feliks hrabia Łubieński herbu Pomian pełnomocnik wielkiego księcia od 5 lipca 1807 roku do 14 marca 1813 roku

Maria Augusta Wettin infantka Królestwa Polskiego od 5 maja 1827 roku do 14 marca 1863 roku

WŁADCY ZABORU AUSTRIACKIEGO

WŁADCY ZABORU PRUSKIEGO

WŁADCY ZABORU ROSYJSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE 1916-1918

Leopold Wittelsbach pretendent do tronu polskiego w 1916 roku

Jan Hartwing von Beseler generał-gubrenator Królestwa Polskiego w Warszawie od 25 sierpnia 1915 roku do 11 listopada 1918 roku

Stafan II Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński-Teschen pretendent do tronu polskiego od 5 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku

Karol von Kuck generał-gubrenator Królestwa Polskiego w Lublinie od maja 1916 roku do kwietnia 1917 roku

Wiktor Grzesicki zastępca generalngo gubernatora od lipca 1916 roku do stycznia 1917 roku

Stanisław Maria hrabia Szeptycki generał-gubernator Królestwa Polskiego w Lublinie od 26 kwietnia 1917 roku do 19 lutego 1918 roku

Anton Lipoščak generał-gubernator Królestwa Polskiego w Lublinie od 3 marca do 2 listopada 1918 roku

Rada Regencyjna (1917-1918)

Aleksander Kakowski herbu Kościesza przewodniczący Rady Regencyjnej od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

Józef hrabia Ostrowski herbu Korab członek Rady Regencyjnej od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

Zdzisław książę Lubomirski herbu Śreniawa członek Rady Regencyjnej od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

PRETENDENCI DO TRONU POLSKIEGO

SPIS HOME