POCZET WŁADCÓW I WŁADCZYŃ POLSKI

"POCZET KRÓLÓW LECHI"

Orzeł

Piastowie 842-1370

Piast Kołodziej panował od 842 do 861 roku

Siemowit (Ziemowit) panował od 861 do 892 roku

Lestek (Leszek) IV panował od 892 do 921 roku

Siemomysł (Ziemomysł) panował do około 964 roku

Mieszko I książę Polski od 964 roku do 25 maja 992 roku

Michał Arpad regent w 972 roku

Oda "Starsza" z Heldensleben regentka od 25 maja 992 roku do 995 roku

Bolesław I "Chrobry, Wielki" książę Polski od 25 maja 992 do 25 grudnia 1025 roku, król Polski od 25 grudnia do 17 czerwca 1025 roku

Mieszko II Lambert "Gnuśny" książę Polski od 17 czerwca 1025 roku do 25 grudnia 1025 roku, król Polski od 25 grudnia 1025 roku do listopada 1031 roku, książę Polski od wiosny do lipca 1032 roku, od września 1032 roku do 10 maja 1034 roku

Bezprym książę Polski od listopada 1031 roku do września 1032 roku

Dytryk (Dietrzych, Teodoryk) książę Polski od lipca 1032 roku do 1033 roku

Otton książę Polski od lipca 1032 roku do 1033 roku i od lipca 1032 roku do 1033 roku

Boleslaw (II) "Zapomniany" książę Polski od 1034 lub 1038 roku do 1039 roku

Kazimierz I "Odnowiciel" książę Polski od 10 maja 1034 roku do 1039 roku i od 10 maja 1039 roku do 28 listopada 1058 roku

Brzetysław Przemyślid opanował Polskę od 1038 roku do 1041 roku

Bolesław II "Śmiały, Szczodry" książę Polski od 28 listopada 1058 roku do 25 grudnia 1076 roku, król Polski od 25 grudnia 1076 roku do czerwca 1079 roku

Władysław I Herman książę Polski od czerwca 1079 do 4 czerwca 1102 roku

Piotr Bogumił Leczyc herbu Leszczyc regent od czerwca 1079 roku do 1080 roku

Sieciech herbu Topór faktyczny wielkorządca Polski od 1079 roku do 1100 roku

Wratysław Przemyślid Czeski tytularny król Polski od 1085 roku do 1092 roku

Mieszko (III) książę Polski od 1086 roku do 1089 roku

Zbigniew "Ślepy" książę Polski od 4 czerwca 1102 roku do 1106 roku

Bolesław III "Krzywousty" książę Polski od 4 czerwca 1102 roku (wspólnie z bratem do 1106 roku) do 28 października 1138 roku

Rozbicie dzielnicowe

Piastowie dzielnicowi

wielcy książęta - seniorowie krakowscy (1138 - 1320)

Władysław II "Wygnaniec" książę-senior Polski, wielki książę krakowski od 28 października 1138 roku do marca 1146 roku

Bolesław IV "Kędzierzawy" zwierzchni książe Polski, wielki książę krakowski od marca 1146 roku do 5 stycznia 1173 roku

Mieszko III "Stary" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 5 stycznia 1173 roku do 1177 roku, w 1191 roku, w 1195 roku, od 1198 lub 1199 roku do 13 marca 1202 roku

Henryk Kietlicz herbu własnego wielkorządca krakowski w latach 1173 do 1177

Kazimierz II "Sprawiedliwy" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski w 1173 roku, od 1177 roku do 1191 roku i od 1191 roku do 5 maja 1194 roku

Helena Przemyślid regentka księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Pełka (Fulko) herbu Lis regent księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Mikołaj herbu Lis regent księstwa krakowskiego od 5 maja 1194 roku do 1198 roku i od 1198 roku do 1199 roku

Leszek I "Biały" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 5 maja 1194 roku do 1198, w 1198 lub w 1199 roku, w 1201 roku, w 1202 roku i od 1202 lub 1206 roku do 1210 roku oraz od 16 maja 1211 roku do 23 listopada 1227 roku

Władysław III "Laskonogi" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski w 1202 lub w 1206 roku, od 5 maja 1228 roku do 3 listopada 1231 roku

Marek herbu Gryf wielkorządca w imieniu Władysława III od 1229 roku do 1230 lub 1231 roku

Teodor (Czader) herbu Gryf wielkorządca w imieniu Władyslawa III od 1230 lub 1231 roku do 3 listopada 1231 roku

Mieszko IV "Plątonogi" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 1210 roku do 16 maja 1211 roku

Henryk I "Brodaty" w latach 1228 - 1229 jako wielkorządzca w imieniu Władysława III, zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 3 listopada 1231 roku do 19 marca 1238 roku

Henryk II "Pobożny" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 19 marca 1238 roku do 9 kwietnia 1241 roku

Bolesław (IV) "Rogatka, Łysy" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 9 kwietnia 1241 roku do 10 lipca 1241 roku

Klemens z Ruszczy herbu Gryf namiestnik od 9 kwietnia 1241 roku do 10 lipca 1241 roku

Konrad I zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski w latach 1227-1228, 1229-1230, w 1231 i w 1233 roku i od 10 lipca 1241 do maja 1243 roku

Bolesław I Piast namiestnik ziemi krakowskiej od 1229 roku do 1230 roku

Bolesław V "Wstydliwy" zwierzchni książęe Polski, wielki książę krakowski od 23 listopada 1227 roku do 5 maja 1228 roku i od maja 1243 roku do 7 grudnia 1279 roku

Grzymisława Rurykowiczówna regentka księstwa krakowskiego od 23 listopada 1227 roku do 5 maja 1228 roku

Leszek II "Czarny" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od grudnia 1279 roku do 1281 roku i od 1281 roku do 30 września 1288 roku

Władysław zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski w 1281 roku

Konrad (II) Czerski pretendent w 1282 roku i w 1285 roku

Henryk IV "Probus" zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 30 września 1288 roku do 26 lutego 1289 roku i od sierpnia 1289 roku do 23 czerwca 1290 roku

Bolesław VI zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski w 1288 roku i od kwietnia do czerwca 1312 roku

Przemysław I zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od 23 czerwca 1290 roku do 1291 roku i od 1294 roku do 26 czerwca 1295 roku, król Polski od 26 czerwca 1295 roku do 8 lutego 1296 roku

Władysław I "Łokietek" książę Królestwa Polskiego i wielki książę krakowski od 26 lutego 1289 roku do 20 stycznia 1320 roku, król Polski od 20 stycznia 1320 roku do 2 marca 1333 roku

Jadwiga Kaliska politycznie wpływowa królowa Polski od 20 stycznia 1320 roku do 26 maja 1339 roku

Kazimierz (II) Łęczycki książę-pretendent od stycznia 1293 roku do 10 czerwca 1294 roku

Bolesław "Hojny" dziedzic korony Królestwa Polskiego od 16 października 1306 roku do 20 kwietnia 1352 roku

Henryk V "Głogowski" pretendent do tronu polskiego od 16 sierpnia 1301 roku do 4 sierpnia 1306 roku

Przemyślidzi (Přemyslovci) 1291-1306

Wacław I Przemyślid zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od stycznia 1291 roku do sierpnia 1300 roku, król polski od w 25 lipca 1300 roku do 21 czerwca 1305 roku

Bolesław (Bolko) I Piast starosta krakowski od 1291 roku do 1292 roku

Mikołaj Przemyślid wicekról Polski i starosta krakowski od sierpnia 1300 roku do 2 stycznia 1302 roku

Jan Muskata herbu Lilie starosta krakowski od 1301 roku do 1306 roku

Oldřich z Boskovic wicekról Polski od stycznia 1302 roku do 1305 roku

Wacław II Przemyślid król Polski od 21 czerwca 1305 roku do 4 sierpnia 1306 roku

Henryk de Görtz tytularny król Polski od 22 sierpnia 1306 roku do października 1306 roku i od 5 sierpnia 1307 roku do sierpnia 1310 roku

Jan "Ślepy" Luksemburczyk tytularny król Polski od 1 września 1310 roku do 24 sierpnia 1335 roku

Rudolf Habsburg tytularny król Polski od 16 października 1306 roku do 4 lipca 1307 roku

Piastowie

Henryk V "Głogowski" książę Królestwa Polskiego od 4 sierpnia 1306 roku do 9 grudnia 1309 roku

Henryk VI "Wierny" dziedzic korony Królestwa Polskiego od 9 grudnia 1309 roku do sierpnia 1314 roku

Bolesław (Bolko) I zwierzchni książę Polski, wielki książę krakowski od kwietnia do czerwca 1312 roku

Kazimierz III "Wielki" król Polski od 2 marca 1333 roku do 5 listopada 1370 roku (koronowany 25 kwietnia 1333 roku)

Andegaweni (Robertyng-Capet-Anjou) 1370-99

Ludwik "Wielki" król Polski od 1370 roku do 11 września 1382 roku (koronowany 17 listopada 1370 roku)

Elżbieta Łokietkówna regentka Królestwa Polskiego od 5 listopada 1370 roku do 29 grudnia 1380 roku

Katarzyna dziedziczka (heres) Królestwa Polskiego od 17 września 1374 roku roku do maju 1378 roku lub po 1 stycznia 1377 roku

Władysław Opolczyk regent Królestwa Polskiego od grudnia 1377 roku do 28 marca 1378 roku

Zawisza Dobiesław z Kurozwęk herbu Poraj wielkorządca Królestwa Polskiego od 20 marca 1381 roku do 12 stycznia 1382 roku

Maria I tytularna królówa Polski od 10 września 1382 roku do 15 października 1384 roku

Zygmunt Luksemburczyk tytularny król Polski od 10 września 1382 roku do 15 października 1384 roku

Sędziwój z Szubina herbu Pelikan regent Królestwa Polskiego od 20 marca 1381 roku do 16 października 1384 roku

Elżbieta Bośniaczka regentka Królestwa Polskiego od 16 października 1384 roku do 18 lutego 1386 roku

Dobiesław z Kurozwęk, z Chodacza Kurozwęcki herbu Poraj regent Królestwa Polskiego od 20 marca 1381 roku do 16 października 1384 roku

Jan Radlica (Jan Radlicz) herbu Korab regent Królestwa Polskiego od 20 marca 1381 roku do 16 października 1384 roku

Domarat Iwieński z Iwna i z Pierzchna herbu Grzymała regent Królestwa Polskiego od 20 marca 1381 roku do 8 marca 1383 roku

Peregryn z Węgleszyna herbu Jelita regent Królestwa Polskiego od 8 (faktycznie od 20) marca 1381 roku do 8 marca 1383 roku

Bodzanta z rodu Szeligów herbu Szeliga interrex Królestwa Polskiego od 12 września 1382 roku do 1386 roku

Ziemowit (Siemowit) tytularny król Polski od 28 marca 1383 roku do 6 października 1384 roku

Święta Jadwiga król Polski od 12 września 1382 roku do 17 lipca 1399 roku

Jagiellonowie 1386-1572

Władysław II Jagiełło "Litwin" król-małżonek od 2 lutego 1386 roku do 17 lipca 1399 roku, król od 17 lipca 1399 roku do 1 czerwca 1434 roku

Jan z Tęczyna herbu Topór namiestnik Królestwa (wicekról) od 1399 roku do 1402 roku

Mikołaj z Kurowa herbu Śreniawa wielkorządca Królestwa Polskiego od 1408 roku do 1410 roku

Jadwiga "królowa" - dziedziczka Królestwa Polskiego od marca 1413 roku do 31 października 1424 roku

Władysław III "Warneńczyk" król Polski od 25 lipca 1434 roku do 10 listopada 1444 roku

Zofia (Sonka) Holszańska herbu Hipocentaur regentka Królestwa Polskiego od 1 czerwca 1434 roku do 16 grudnia 1438 roku

Zbigniew z Oleśnicy herbu Dębno regent Królestwa Polskiego od 1 czerwca 1434 roku do 16 grudnia 1438 roku

Jan "Taszka" z Koniecpola herbu Pobóg opiekun Królestwa Polskiego od 1434 roku do 1444 roku

Mikołaj z Michałowa Kurozwęk "Białucha" herbu Poraj opiekun Królestwa Polskiego od 1434 roku do 1438 roku

Jan Czyżowski herbu Półkozic regent Królestwa Polskiego od 22 kwietnia 1440 roku do 25 czerwca 1447 roku

Wojciech Malski z Małego herbu Nałęcz regent Królestwa Polskiego od 22 kwietnia 1440 roku do 25 czerwca 1447 roku

Bolesław VII Piast przyjął tytuł króla Polski od 30 marcu 1446 roku do 25 czerwca 1447 roku

Wincenty Kot z Dębna herbu Doliwa regent Królestwa Polskiego od 1444 roku do 1447 roku

Kazimierz IV obrany królem Polski w kwietniu 1445 roku, panował od 17 września 1446 roku (formalnie) - od 25 czerwca 1447 roku (faktycznie) do 7 czerwca 1492 roku

Święty Kazimierz Jagiellończyk namiestnik Królestwa Polskiego od 1481 roku do 1483 roku

Zbigniew z Oleśnicy herbu Dębno interrex Królestwa Polskiego od 7 czerwca do 30 września 1492 roku

Rafał Jakub Jarosławski z Jarosławia herbu Leliwa zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku

Jan Amor Tarnowski herbu Leliwa zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku

Jan I Olbracht (Albrecht) obrany królem Polski 27 sierpnia 1492 roku, panował od 23 września 1492 roku do 17 czerwca 1501 roku

Fryderyk Jagiellończyk interrex od 17 czerwca do 12 grudnia 1501 roku

Aleksander I obrany królem Polski 25 października 1501 roku, panował od 12 grudnia 1501 roku do 19 sierpnia 1506 roku

Andrzej Róza Boryszewski herbu Poraj interrex od 19 sierpnia 1506 roku do 24 stycznia 1507 roku

Spytek z Jarosławia (Spytek Jarosławski) herbu Leliwa regent Królestwa Polskiego od 19 sierpnia do 7 grudnia 1506 roku

Zygmunt I "Stary" obrany królem Polski 8 grudnia 1506 roku, panował od 24 stycznia 1507 roku do 1 kwietnia 1548 roku

Zygmunt II August obrany królem Polski od 20 lutego 1530 roku vivente rege do 7 lipca 1572 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów, Bezkrólewie

Królowie elekcyjni 1573-1795

Jan Firlej herbu Lewart interrex od 7 lipca do października 1572 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 7 lipca 1572 roku do 21 lutego 1574 roku

Walezjusze 1573-1574

Henryk Walezy obrany królem Polski 16 maja 1573 roku, panował od 21 lutego 1574 roku do 12 maja 1575 roku, tytularny król Polski od 12 maja 1575 roku do 2 sierpnia 1589 roku

Maksymilian Habsburg obrany królem Polski 12 grudnia 1575 roku, zrezygnował z tytułu 12 października 1576 roku

Jakub Uchański herbu Radwan interrex od 19 czerwca 1574 roku do 1 maja 1576 roku

Anna I Jagiellonka obrana 14 grudnia 1575 roku, panowała do 12 grudnia 1586 roku, używała tytułu do 9 września 1596 roku

Batory 1576-1586

Stefan I Batory obrany królem polski 15 grudnia 1575 roku, panował od 1 maja 1576 roku do 12 grudnia 1586 roku

Stanisław Karnkowski herbu Junosza interrex Królestwa Polskiego od 12 grudnia 1586 roku do 27 sierpnia 1587 roku, namiestnik (prorex) Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 1593 ropku do 1594 roku

Maksymilian Habsburg obrany królem Polski 22 sierpnia 1587 roku, zrezygnował z tytułu 24 stycznia 1588 roku

Saul Wahl król Polski od 19 do 19 sierpnia 1587 roku

Wazowie (Vasa) 1587-1668

Zygmunt III Waza obrany królem Polski 19 sierpnia 1587 roku, panował od 27 grudnia 1587 roku panował do 30 kwietnia 1632 roku

Jan Wężyk herbu Wężyk interrex od 30 kwietnia 1632 roku do 6 lutego 1633 roku

Władysław IV Zygmunt Waza obrany królem Polski 8 listopada 1632 roku, panował od 6 lutego 1633 roku do 20 maja 1648 roku

Maciej Łubieński herbu Pomian interrex od 20 maja 1648 roku do 17 stycznia 1649 roku

Jan II Kazimierz Waza obrany królem Polski 20 listopada 1648 roku, panował od 17 stycznia 1649 roku do 16 września 1668 roku (od wrzesień do listopada 1655 roku "potop szwedzki")

Ludwika Maria Gonzaga politycznie wpływowa królowa Polski od 17 stycznia 1649 roku do 10 maja 1667 roku

Karol X Gustaw Wittelsbach protektor Rzeczypospolitej Obojga Narodów od sierpnia 1655 roku do 23 lutego 1660 roku

Bengt Gabrielsson hrabia Oxenstierna gubernator generalny Polski od 28 października 1656 roku do 1657 roku

Bogusław I Radziwiłł ogłoszony królem Polski w czerwcu 1669 roku, utrzymywał tytuł do 31 grudnia 1669 roku

Mikołaj Prażmowski herbu Belina interex od 16 września 1668 roku do 19 września 1669 roku

PRETENDENCI DO KORONY POLSKIEJ W 1669 ROKU

Michał I Tomasz Wiśniowiecki obrany królem Polski 19 czerwca 1669 roku, panował od 29 września 1669 roku do 10 listopada 1673 roku

Kazimierz Florian książę Czartoryski herbu Pogoń Litewska interrex 10 listopada 1673 roku do 15 maja 1674 roku

Andrzej Trzebicki herbu Łabędź wiceinterrex od 10 listopada 1673 roku do 5 czerwca 1674 roku

Stefan Wierzbowski herbu Lubicz wiceinterrex od 1673 roku do 1674 roku

Jan III Sobieski obrany królem Polski 21 maja 1674 roku, panował od 5 czerwca 1674 roku do 17 czerwca 1696 roku

Maria Kazimiera d'Arquien "regentka" Polski od 1691 roku do 17 czerwca 1696 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 17 czerwca 1696 roku do 15 września 1697 roku

Franciszek Ludwik de Bourbon-Conde-Conti obrany królem Polski 24 czerwca 1697 roku, zrezygnował z tytułu 27 czerwca 1697 roku

Wettinowie 1697-1706 i 1709-63

August II "Mocny" Wettin obrany królem Polski 17 czerwca 1697 roku, panował od 15 września 1697 roku do 16 lutego 1704 roku oraz od 24 września 1706 roku (faktycznie od 8 sierpnia 1709 roku) do 1 lutego 1733 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec namiestnika (prorex) Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 1698 roku do 1704 roku, interrex od 16 lutego do lipca 1704 roku

Mikołaj Święcicki herbu Jastrzębiec wiceinterrex od lipca 1704 roku do maja 1705 roku

Michał Stefan Augustyn Radziejowski herbu Jastrzębiec interrex od 31 maja 1705 roku do 4 października 1705 roku

Stanisław I Leszczyński obrany królem Polski 12 lipca 1704 roku, panował od 4 października 1705 roku do 8 sierpnia 1709 roku, ponownie od 12 września 1733 roku do 30 czerwca 1734 roku, abdykował 27 stycznia 1736 roku

Stanisław Szembek herbu własnego faktyczne rządy od 1706 roku do 1707 roku

Karol XII "Lew Północy" Wittelsbach

Teodor Andrzej hrabia Potocki herbu Pilawa interrex od 1 lutego do 12 września 1733 roku

August III Wettin obrany królem Polski od 5 października 1733 roku, panował od 30 czerwca 1734 roku do 5 października 1763 roku

Władysław Aleksander Łubieński herbu Pomian interrex od 5 października 1763 roku do 25 listopada 1764 roku

Fryderyk Krystian Wettyn tytularny król Polski od 5 października do 17 grudnia 1763 roku

Stanisław II August Poniatowski obrany królem Polski 8 września 1764 roku, panował od 25 listopada 1764 roku do 7 stycznia 1795 roku, abdykował 25 listopada 1795 roku

Karol Chrystian Józef Wettyn pretendent do tronu polskiego od 17 grudnia 1763 roku do 16 czerwca 1796 roku, formalnie od 13 października 1770 roku do 18 lipca 1772 roku

Fryderyka II Ydulfing Heski pretendent do korony polskiej od 1771 roku do 18 lipca 1772 roku

Rozbiory Polski

I Rozbiór - 1772

Fryderyk II "Wielki" Hohenzollern - Prusy

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

Maria Teresa Habsburg - Austria

II Rozbiór - 1793

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern - Prusy

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

III Rozbiór - 1795

Katarzyna II "Wielka" Anhalt-Zerbst - Rosja

Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern - Prusy

Franciszek I (II) Habsburg-Baudemont-Vaudémont-Lotaryński - Austria

WŁADCY ROZBIOROWI POLSKI

Wielkie Księstwo Warszawskie 1807-15

Napoleon I Bonaparte

Joachim I Napoleon Murat

LOUIS Nicolas d'Avout [DAVOUT] gubernator generalny Wilkiego Księstwa Warszawskiego od 15 lipca 1807 roku do 12 października 1808 roku

Louis-Étienne Vincent-Marniola de Vaugelas rezydent francuski Księstwa Warszawskiego od 9 lipca 1807 roku do grudnia 1807 roku

Jean-Charles-François Serra rezydent francuski w Księstwie Warszawskim od 28 stycznia 1808 roku do 16 marca 1810 roku

Louis Pierre Édouard baron Bignon rezydent francuski w Księstwie Warszawskim od 16 marca 1811 roku do 5 lipca 1812 roku

Dominique-Georges-Frédéric Dufour de Pradt rezydent w Księstwie Warszawskim od 5 lipca 1812 roku do 9 grudnia 1812 roku

Louis Pierre Édouard baron Bignon rezydent francuski w Księstwie Warszawskim od 9 grudnia 1812 roku do 14 marca 1813 roku

Wettinowie 1807-15

Fryderyk August I Wettin infant Królestwa Polskiego od 3 maja 1791 roku do 5 lipca 1807 roku i od 14 marca 1813 roku do 5 maja 1827 roku, wielki książę warszawski od 22 lipca 1807 roku do 3 maja 1815 roku

Feliks hrabia Łubieński herbu Pomian pełnomocnik wielkiego księcia od 5 lipca 1807 roku do 14 marca 1813 roku

Vasiliy Sergeyevich Łonskoj gubernator generalny i przewodniczący Tymczasowej Rady Najwyższej Księstwa Warszawskiego od 22 marca 1813 roku do 1 grudnia 1815 roku

Maria Augusta Wettin infantka Królestwa Polskiego od 5 maja 1827 roku do 14 marca 1863 roku

WŁADCY ZABORU AUSTRIACKIEGO

WŁADCY ZABORU PRUSKIEGO

WŁADCY ZABORU ROSYJSKIEGO

KRÓLESTWO POLSKIE 1916-1918

Leopold Wittelsbach pretendent do tronu polskiego w 1916 roku

Jan Hartwing von Beseler generał-gubrenator Królestwa Polskiego w Warszawie od 25 sierpnia 1915 roku do 11 listopada 1918 roku

Stafan II Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński-Teschen pretendent do tronu polskiego od 5 listopada 1916 roku do 11 listopada 1918 roku

Karol von Kuck generał-gubrenator Królestwa Polskiego w Lublinie od 1 maja 1916 roku do 23 kwietnia 1917 roku

Wiktor Grzesicki zastępca generalngo gubernatora od lipca 1916 roku do stycznia 1917 roku

Stanisław Maria hrabia Szeptycki generał-gubernator Królestwa Polskiego w Lublinie od 26 kwietnia 1917 roku do 28 lutego 1918 roku

Anton Lipoščak generał-gubernator Królestwa Polskiego w Lublinie od 3 marca do 3 listopada 1918 roku

Rada Regencyjna (1917-1918)

Aleksander Kakowski herbu Kościesza przewodniczący Rady Regencyjnej od 12 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

Józef hrabia Ostrowski herbu Korab członek Rady Regencyjnej od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

Zdzisław książę Lubomirski herbu Śreniawa członek Rady Regencyjnej od 15 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku

PRETENDENCI DO TRONU POLSKIEGO

SPIS HOME