Dytryk (Dietrzych, Teodoryk) Piastowicz (urodzony między 995 a 1000 rokiem, zmarł po 7 lipcu 1032 roku) herb

Syn księcia Mieszka Piastowicza i nieznanej z imienia jego żony.

Książę Polski od lipca 1032 roku do 1033 roku.

Na zjeździe w Merserburgu został przewidziany na jednego z książąt dzielnicowych. Możliwe, że była to Wielkopolska. Jednak działania jego kuzyna - Mieszka II sprawiły, że po rządach w latach 1032-1033 został wygnany. Jego dalsza działalność jest nieznana.

W 1032 roku na polecenie cesarza Konrada II obejmuje wspólne rządy z Mieszkiem II w jednej z dzielnic polskich, którą włada aż do swej śmierci.

Zmarł pewnie bezdzietnie.

Istnieje też mało prawdopodobna hipoteza o tym, jakoby Dytryk był ojcem księcia pomorskiego - Siemusiła (Siemomysła). Nieznana jest data śmierci i miejsce pochówku księcia.


Żródła:

Dytryk w "Zgaga"