Jan Amor "Młodszy, Junior" z Tarnowa, Leliwita z Tarnowa herbu Leliwa (urodzony między 1420 a 1430 rokiem, zmarł między 5 czerwca 1500 rokiem a 5 listopada 1500 rokiem)

Najmłodszy syn Jana Tarnowskiego herbu Leliwa, Leliwita z Tarnowa Tarnowski, pana na dobrach Tarnów-Wielowieś, dziekana krakowskiego, wojewody krakowskiego i Elżbiety ze Szternberka.

Pan na dobrach Tarnów-Rożnów-Szczebrzeszyn-Stare Sioło. Kasztelan sąndecki od około 26 maja 1461 roku. Kasztelan wojnicki od 21 do 29 października 1463 roku. Wojewoda sandomierski od 19 czerwca do 28 września 1479 roku. Wojewoda krakowski od 28 września 1479 roku. Kasztelan krakowski od 29 listopad 1490 roku do 12 stycznia 1491 roku. Zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku.

10 października 1471 roku poślubił Zygmuntę z Szczebrzeszyna herbu Korczak (urodzona przed 1461 rokiem, zmarła przed 1486 rokiem), córkę Prokopa z Goraja, Stojanic, Szczebrzeszyna. Następnie 21 stycznia 1486 roku poślubił Barbarę z Rożnowa herbu Sulima (urodzona w 1447 roku, zmarł około 24 kwietnia 1517 roku), córkę Jana z Rożnowa Zawiszyc herbu Sulima i Małgorzaty Szafraniec herbu Stary Koń [w 1466 roku poślubiła Stanisława Tęczyńskiego z Tęczyna herbu Topór (zmarł w 1497 roku)]

Otrzymał wszechstronne, klasyczne, humanistyczne wykształcenie, także militarne.

Jego dobra obejmowały 4 miasta, 3 zamki i 93 wsie.

Z pierwszego małżeństwa miał synów:

Jana Amora "Starszego" i Aleksandra oraz 3 córki; Elżbietę, Zofię Reginę i Katarzynę Tarnowską, z którą ślub wziął Stanisław Kmita wojewoda bełski i ruski.

Drugą żoną Barbara z Rożnowa miał syna: Jana Amora, późniejszego hetmana i córkę Zofię.

Zmarł w 1500 roku i został pochowany w w Bazylice katedralnej p.w. Narodzenia NMP w Tarnowie kaplicy św. Anny, gdzie znajduje się jego renesansowy nagrobek, do którego rzeźby, ręki przyłożył Jan Maria Padovano i jego pomocnik W. Kuszyca lub Santi Gucci.


Żródła:

Jan Amor Młodszy Tarnowski


Jan Amor Młodszy Tarnowski


Jan Amor Junior Tarnowski w "Wikipedii"