Kazimierz II Piast (urodzony między 1261 rokiem a 1265 rokiem, zginął w bitwie pod Trojanowem, 10 czerwca 1294 roku) herb

Czwarty syn Kazimierza I Piasta, księcia kujawskiego, łęczyckiego, sieradzkiego i Eufrozyny Piastównej, córki Kazimierza I Piasta, księcia opolskiego, raciborskiego.

Książe brzesk-kujewski i dobrzyński od 1267 roku wraz z braćmi, a od 1288 roku samodzielny książę łęczycki. Od 1292 roku lennik króla czeskiego Wacława II Przemyślida.

Po śmierci ojca w 1267 roku razem z braćmi znalazł się pod opieką matki. Samodzielne rządy objął dopiero w 1288 roku, kiedy po zmarłym bezdzietnie przyrodnim bracie Leszku II "Czarnym" otrzymał położone w centrum Polski księstwo łęczyckie.

W 1289 roku Kazimierz II, razem z bratem Władyslawem "Łokietkiem" wsparł kampanię krakowską księcia płockiego Bolesława II. Wspólne siły płocko-brzesko-łęczyckie pokonały 26 lutego 1289 roku oddziały śląskie dowodzone przez Henryka III Głogowczyka, Bolka I Opolskiego i Przemka Ścinawskiego w bitwie pod Siewierzem. Z nieznanych powodów wkrótce potem Bolesław Mazowiecki zrezygnował z pretensji do tronu krakowskiego, co wykorzystał Władysław Łokietek próbując zdobyć Małopolskę dla siebie. Ścisła współpraca Kazimierza z Łokietkiem miała miejsce również podczas wojny z królem czeskim Wacławem II Przemyślidem. Polityka ta doznała klęski na jesieni 1292 roku, kiedy w wyniku wyprawy czeskiej Kazimierz i Władysław dostali się do niewoli Przemyślidów. W pokoju podpisanym 9 października 1292 roku Kazimierz został zmuszony do politycznego podporządkowania się czeskiemu monarsze.

Kazimierz II i Władysław "Łokietek" nie rezygnowali jednak z ambitnych planów zdobycia Małopolski i 6 stycznia 1293 roku spotkali się w Kaliszu z Przemysławem II księciem Wielkopolski i arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, by wysondować możliwość wspólnej akcji w celu odzyskania Krakowa. Umowę tam zawartą znamy tylko z dokumentu wydanego na ręce arcybiskupa, która obligowała Przemysława II, Władysława "Łokietka" i Kazimierza do wypłacenia 300 grzywien srebra rocznie z żup solnych po odzyskaniu stolicy Małopolski.

Kazimierz II Łęczycki zginął w bitwie pod Trojanowem 10 czerwca 1294 roku rozegranej na brzegu rzeki Bzury, podczas pościgu za oddziałem litewskim księcia Witensa uchodzącym po napadzie na Łęczycę, dokonanego 4 czerwca.

Kazimierz nie był żonaty i nie pozostawił potomstwa, a jego księstwo przejął Władysław "Łokietek". Nie wiadomo gdzie został pochowany, być może w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą.


Żródła:

Kazimierz II łęczycki w "Wikipedii"