Lech I "Założyciel" (zmarł około 650 roku)

Lról Lechitów do około 650 roku.

Brat Czecha, legendarnego księcia Czech.

Nie znamy dokładnej daty jego panowania. W przybliżeniu możemy podać datę śmierci Lecha na około 650 rok po Chrystusie (miał ponoć panować przez 50 lat, czyli bardzo dużo jak na tamte czasy).

Lech był wg. powszechnie znanych nam legend założycielem Polski / Lechii, czyli słowiańskiego państwa / plemienia tworzonego przez Polan - plemię Słowian Zachodnich, przybyłych na te ziemie wraz z innymi Słowianami, w czasie wielkiej wędrówki ludów, czyli mniej więcej w VI wieku po Chrystusie. Był też ogólnie rzecz biorąc protoplastą wszystkich Polaków, oraz jednym z trzech braci-założycieli państw słowiańskich (razem z Czechem oraz Rusem). Słowianie przybyli wówczas na te tereny ze wschodu, głównie z Europy wschodniej, a także z terenów bliskowschodnich (dzisiejszy Iran), oraz terenów na południe za Uralem, stąd mówimy ogólnie o ludach praindoeuropejskich. Stąd właśnie odniesienia do Sarmacji, tak silne w naszym Narodzie aż do czasów zaborów.

Być może Lech I był Sarmatą, przybyłym na te tereny z dalszego wschodu, z terenów obecnego Iranu, czyli dawnego państwa Ariów - Sarmacji. Są to oczywiście jedynie domysły, ale przecież uzasadnione, skoro sarmacka tradycja przetrwała u nas przez ponad 1000 lat! Inne legendy i kroniki twierdzą, że Lech przybył na nasze ziemie z terenów dzisiejszej Chorwacji. Jak było naprawdę, nie dowiemy się raczej nigdy... Lech, jak wiemy z legend, osiadł w Wielkopolsce - a dokładniej w Gnieźnie, mieście które sam założył, a które było pierwszą stolicą pra-polskiego państwa. Od niego też pochodzi symbol naszego Kraju - Orzeł biały na czerwonym tle (którego miał wg. legendy ujrzeć na tle zachodzącego słońca, nad miejscem, w którym osiadł. W miejscu zaś gniazda orła zbudował miasto, zwane właśnie Gniazdem, Gniezdem, a dziś Gnieznem). Być może udało mu się podporządkować sobie inne plemiona znajdujące się na terenie obecnej Polski, i stworzyć tą koalicję/sojusz państw/plemion, o którym wspomniałem wcześniej, a który możemy nazywać roboczo państwem Lecha, czyli Lechią.

Lech miał prawdopodobnie wielu synów, między których podzielił swoje państwo, wprowadzając ich na trony książęce plemion tworzących federację. Była to praktyka wówczas bardzo często stosowana w celu podporządkowaniu sobie państw/plemion zależnych (lenników). Mógł on też wprowadzić zasadę podobną do tej, która panowała w Polsce w czasach rozbicia dzielnicowego, czyli zasadę dzielnicy senioralnej, w której władzę obejmował zawsze najstarszy z rodu. W takiej sytuacji Polanie wiedli by prym przed innymi plemionami lechickimi. Wiemy jednak że sojusz ten nie był trwały, i zapewne nie jeden raz się rozpadał, bowiem, podobnie jak i w czasach rozbicia dzielnicowego, dochodziło do licznych konfliktów i wojen między poszczególnymi dzielnicami-plemionami.


Żródła:

"POCZET WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKICH - W obronie czystej prawdy historycznej i zdrowego rozsądku, przeciwko pogańskim bredniom, i kpinie oraz fałszowaniu historii Polski!" - Michał Mikłaszewski