Leszek II [III] (zmarł około 800 roku)

Król Lechitów od 760 roku do 800 roku .

Pochodził zapewne z rodu Lecha (stąd imię Leszek, lub Leszko, będące przydomkiem rodowym Lechitów). Władzę miał sprawować z Krakowa.

Wg kroniki Długosza, miał toczyć zwycięskie wojny z Węgrami, Morawianami, Czechami i Niemcami. Panować miał długo i dożyć sędziwego wieku, a ostatecznie zginął w bitwie z synem Karola "Wielkiego", Karolem "Młodszym", około roku 800.

Był protoplastą dynastii rodu Popielidów, ojcem Leszka III i pradziadem księcia Popiela.


Żródła:

"POCZET WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKICH - W obronie czystej prawdy historycznej i zdrowego rozsądku, przeciwko pogańskim bredniom, i kpinie oraz fałszowaniu historii Polski!" - Michał Mikłaszewski