Leszek II "Zabójca" (zmarł około 700 roku)

Młodszy syn Kraka I, króla Lechitów.

Król Lechitów od około 695 roku do 700 roku.

Panował przypuszczalnie w latach około 695-700. Według kroniki Długosza po śmierci ojca Lech II z żądzy władzy i z zazdrości zabił swojego starszego brata, po ojcu noszącego imię Krak (II). Dokonać miał tego w czasie polowania, a dla ukrycia zbrodni porąbał ciało na części i zasypał w piasku (najprawdopodobniej jego ciało zostało odnalezione i pochowane wraz z ciałem ojca, pod kopcem Kraka w Krakowie).

Potem kronikarz wspomina o fałszywym świadectwie Lecha przed ogółem możnych, które Lech sowicie podlał łzami. Przekonani poddani oraz członkowie rodu ogłosili go królem. Wg. najbardziej prawdopodobnej wersji Lech II został niedługo później strącony z tronu i wypędzony z Kraju w wyniku wykrycia spisku. Miał zostać skazany na śmierć, ale uratowały go usilne prośby jego siostry - księżniczki Wandy.

Wg. innej, mniej prawdopodobnej wersji miał panować długo, lecz bezpotomnie. Był ostatnim władcą o imieniu Lech.


Żródła:

"POCZET WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKICH - W obronie czystej prawdy historycznej i zdrowego rozsądku, przeciwko pogańskim bredniom, i kpinie oraz fałszowaniu historii Polski!" - Michał Mikłaszewski