Michał Arapd (urodzony w Esztergom, Komarom-Esztegrom, Węgry 955 roku, zmarł na Węgrzech około 978 roku) herb

Najmłodszy syn Toksysa (Taksony) Arpada, wielkiego księcia Węgier i N. Kumanki.

Książę nitrzański od 970 roku do około 978 roku. Regent Polski w 972 roku.

Około 970/975 roku poślubił Adelajdę Piastównę (urodzona prawdopodobnie w 957 roku, zmarła po 997 roku), córkę Ziemomysła Piasta księcia Polan i N.N.

Źródła nie przekazały, jakie było jego pogańskie imię. György Györffy wysunął hipotezę, że mogło ono brzmieć Béla.

Imię Michał (Mihály) otrzymał na chrzcie w obrządku łacińskim, który przyjął zapewne wspólnie ze starszym bratem Gézą w 972 roku (zakłada się, że pogańskim imieniem księcia było Béla).

Po śmierci ojca w 970 roku uzyskał ziemie na lewym brzegu Dunaju, być może z woli Taksonya władał także księstwem ze stolicą w Nitrze (w Bihar lub w Somogoy nad Drawą).

Zmarł jeszcze za panowania Gézy, a zatem najpóźniej w 997 roku (według części opracowań około 976/978 roku).

Żoną Michała była od około 980 roku prawdopodobnie księżniczka bułgarska z rodu cara Samuela Komitopula (G. Györffy), jednak jej dokładniejsza filiacja nie została dotychczas ustalona. Analizując imiona synów Michała można się badacze skłoniają się ku hipotezie, że ich matka była księżniczką bułgarską z rodu Samuela Komitopuli.

Ze związku miał:

Vazula (Wasyl, Bazyli) (zmarł po 1031 roku), książę nitrzański,

Władysława "Łysego" (zmarł przed 1031 roku).


Żródła:

"ARPADOWIE NA WĘGRZECH - (X-XIV W.)"


Michał Arpad "w Wikipedii"