Mikołaj I Przemyślid (urodzony między 1254 a 1255 rokiem, zmarł 25 lipca 1318 roku ) herb

Naturalny syn Przemyśla Ottokara II Przemyślida króla Czech, księcia Austrii i Agnieszki von Kuenring.

Marszałek dworu króla Wacława II Czeskiego od 1294 roku. Książę opawski jako Mikołaj I od 1269 roku do 1278 roku, od 1281 roku do 1289 roku i od 1306 roku do 1308 roku. Starosta de facto krakowski i wicekról Polski z ramienia króla czeskiego i polskiego Wacława II Przemyślida od sierpnia 1300 roku do 2 stycznia 1302 roku wraz z księciem opolskim Bolikem (Bolesławem) I oraz biskupem krakowskim Janem Muskatą, starosta Wielkopolski od 1300 roku do 1303 roku.

W 1283 roku (kontrakt małżeński), 8 lutego 1285 roku ożenił się z Adelajdą Habsburżanką (zmarł w 1313 roku), córką Albrechta III Habsburga, hrabiego na Habsburga i Ity von Pfullendorf, córki Rudolfa von Pfullendor, hrabiego Rampsberg.

Na życzenie ojca w 1260 roku został legitymizowany przez papieża Aleksandra IV, jednak bez prawa do następstwa tronu. W 1269 roku osadzony przez Przemysła Ottokara na ziemi opawskiej z głównymi miejscowościami Opawa i Hradcem nad Morawicą, aktywnie wspierał politykę ojca.

W 1278 roku uczestniczył w przegranej przez Czechy bitwie pod Suchymi Krutami, gdzie dostał się do węgierskiej niewoli. W zamknięciu Mikołaj przebywał do 1281 roku, kiedy to udało mu się powrócić do kraju i objąć na powrót księstwo opawskie. Niestety na skutek zatargu z wdową po Przemyśle Ottokarze Kunegundą prawa Mikołaja do Opawszczyzny zostały podważone i 1286 roku ostatecznie otrzymał tylko księstwo od Wacława II na trzy lata.

W latach następnych Mikołaj rozpoczął karierę na dworze Wacława II w Pradze, dzięki czemu otrzymał funkcję marszałka (do 1294 roku), a w 1294 roku lub 1295 roku został starostą krakowskim, a potem też na krótko i wielkopolski.

Na wieść o śmierci Wacława III Mikołaj powrócił do księstwa opawskiego, gdzie uzyskał śluby wierności ze strony miast Opawy, Karniowa, Bruntala i Głubczyc. Nabytek okazał się jednak nie trwały, gdyż w 1308 roku nowy król czeski Jan Luksemburski zastawił Opawszczyznę Bolesławowi III "Rozrzutnemu" księciu brzeskiemu. W prawdzie w 1311 roku dzięki pożyczce w wysokości 8000 grzywien Mikołaj umoźliwił swojemu suwerenowi wykup księstwa z rąk Piastowicza, lecz po raz kolejny zawiódł swoje nadzieję, gdyż za wierną służbę otrzymał tylko od Jana gród Plumlov w południowych Morawach.

Mikołaj I zmarł 25 lipca 1318 roku i został pochowany w kościele św. Jakuba w Brnie.


Żródła:

Mikołaj I Przemyślid "w Wikipedii"