Mikołaj Stanisław Święcicki herbu Jastrzębiec (zmarł w 1707 roku)

Syn Abrahama Święcickiego herbu Jastrzębiec.

Kolejno kanclerz katedry poznańskiej i scholastyk Kolegiaty Warszawskiej, proboszcz w Wiskitkach i Rochowie, pleban w Rokitnie od 1678(?) roku do 1698(?) roku. Od 1698 roku do 1707 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości. 14 kwietnia 1697 roku naznaczony na biskupa kijowskiego i czernihowskiego, a od 1699 roku biskup poznański.

W 1667 roku jedynym patronem i kolatorem kościoła św. Wojciecha jest dziedzic ze Święcie, lecz do tego kościoła w dalszym ciągu rości sobie prawo archidiakon warszawski. Aby położyć temu kres biskup Święcicki w roku 1700 zawiera umowę z kapitułą, mocą której zapisuje na dobrach swoich Święcice 1000 zł rocznej renty na rzecz archidiakona warszawskiego.

W 1699 roku biskup Mikołaj Święcicki podjął nieudaną próbę zreformowania Akademii Zamojskiej.

Unifikacja kościołów i parafii w Rokitnie nastąpiła staraniem Mikołaja Święcickiego, biskupa poznańskiego, pochodzącego ze wsi Święcice. Jeszcze przed rokiem 1693 zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o połączenie parafii, zniesienie ich kościołów i postawienie w ich miejsce jednego murowanego. Papież Klemens XI wyraził zgodę. Szybko położono fundamenty i wzniesiono mur na 9 łokci. Prace przerwała wojna z Karolem XII, w którą biskup Święcicki czynnie się zaangażował. Karol XII staje obozem w pobliskim Chruślinie. Tymczasem wojska saskie zdobywają Warszawę. Biskup zostaje schwytany i skazany przez Augusta II na opuszczenie kraju. Wyjeżdża do Rzymu. Kiedy uzyskuje możność powrotu, umiera w Wiedniu w drodze do Kraju. Przedtem w dniu 23 grudnia 1707 roku zdążył sporządzić testament, w którym zapisał na ukończenie kościoła krzyż diamentowy oraz złote i srebrne naczynia. Złożył to wszystko w ręce Władysława Ponińskiego, podkoniuszego Królestwa, ze specjalnym listem.

Biskup Mikołaj Święcicki wyjednał u papieża Klemensa XI zgodę na połączenie 2 istniejących w Rokitnie parafii. W latach 1704-1705 pozbawionego przez papieża jurysdykcji kościelnych i ukrywającego się interrexa Michała Radziejowskiego zastępował biskup Mikołaj Święcicki. 12 lipca 1704 roku proklamował królem Polski Stanisława Leszczyńskiego.

W 1704 roku pełnił funkcję interreksa w zastępstwie arcybiskupa gnieźnieńskiego Michała Stefana Radziejowskiego, pozbawionego jurysdykcji przez papieża Klemensa XI.


Żródła:

Mikołaj Stanisław Święcicki


Mikołaj Stanisław Święcicki


Mikołaj Stanisław Święcicki


Mikołaj Stanisław Święcicki