Mikołaj z Michałowa, Kurozwęk "Białucha" herbu Poraj (urodzony około 1395 roku, zmarł między 4 czerwca a 13 października 1438 roku)

Syn Krzesława "Chodacza" z Chodowa i Kurozwęk herbu Poraj starosty generalnego Wielkopolski i Małgorzaty z Melsztyna (Grzybowa?).

W 1399 roku został kasztelanem wojnickim. W 1410 roku pełnił obowiązki wojewody sandomierskiego. Następnie został w 1430 roku kasztelanem krakowskim. Starosta sieradzki w latach 1410-1418. W latach 1418-1431 i 1432-1438 pełnił obowiązki starosty krakowskiego. Hetman na wojnie z krzyżakami w 1433 roku. W latach 1434 do 1438 był opiekunem Królestwa Polskiego w ziemi krakowskiej. W tym też czasie został starostą sieradzkim.

W 1411 roku poślubił Katarzynę Mężykównę z Charsznicy (urodzona około 1392 roku, zmarła przed około 1413 roku). 2 października 1423 roku poślubił Katarzyna Kachna z Melsztyna herbu Leliwa (urodzona w 1395 roku, zmarła zapewne 1465 roku), córkę Spyteka II z Melsztyna herbu Leliwa, Leliwity Tarnowskiego, pana na Melsztynie, marszałka nadwornego, wojewody krakowskiego, starosta bieckiego, starosty krakowskiego i Elżbiety Bebek, córki Emeryka Bebek, bana Bulgarii, Chorwacji, Slavonii i Dalmacji, palatyna Węgier, starosty Lwowa, wojewody Siedmiogródu.

Wnuk Dobiesława przywódcy panów krakowskich, brat Henryka, Jana i Dobiesława. Bratanek Zawiszy z Kurozwęk. Wraz ze swym województwem i rodową chorągwią Porajów uczestniczył w wyprawie 1410 roku na Grunwald, został powołany do ścisłej rady wojennej, po bitwie został mu nadany zamek w Brodnicy z bogatą zdobyczą. Był jednym z pełnomocników do układów z Zygmuntem Węgierskim w 1411 roku, zajmował wybitne stanowisko w radzie królewskiej. W 1433 roku brał udział w wojnie z krzyżakami dowodząc w zastępstwie Jagiełły pospolitym ruszeniem Małopolski i Wielkopolski oraz zaciężnymi wojskami husyckimi. Podpisał konfederację korczyńską przy królu w 1438 roku.

W 1393 roku razem z braćmi Dobiesławem i Henrykiem sprzedał place w Krakowie rajcom krakowskim. W 1421 roku oddał synom Andrzeja z Tenczyna dobra i zamek Tenczyński. Za pośrednictwem krewnych i przyjaciół ugodził się w 1423 roku z córką Małgorzatą żoną Mikołaja Kmity z Wiśnicza i wypłacił jej 350 grzywien macierzyzny, a po śmierci swej przyznał do odbioru 600 grzywien na Szydłowie, 100 grzywien na Bronowicach i 500 grzywien na Bardzie, którą to wieś miał prawo wykupić syn jego, gdyby się go doczekał.

W 1409 roku zapisał braciom Janowi z Góry i Dobiesławowi z Grzybowa Kurozwęki z zamkiem zachowując sobie dożywocie i zastrzegając skasowanie darowizny, gdyby doczekał się syna. Kupował także inne dobra, młyny, sołectwa, posiadał 2 kamienice w Krakowie. W 1437 roku zapisał bratankowi Krzesławowi z Grzybowa 1/3 część majątku, a 2/3 córce Małgorzacie, żonie Mikołaja Kmity kasztelana przemyskiego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli możnowładztwa małopolskiego I połowy XV wieku. Większość czasu przebywał w bezpośrednim otoczeniu króla. Cieszył się zaufaniem Jagiełły, Witolda i Zbigniewa Oleśnickiego.

Podpisał pokój toruński 1411 roku. Był sygnatariuszem aktu unii horodelskiej 1413 roku. Był obecny przy wystawieniu przez Władysława II Jagiełłę przywileju czerwińskiego w 1422 roku. Był obecny przy wystawieniu przez Władysława II Jagiełłę przywileju jedlneńskiego w 1430 roku.

3 lipca 1431 roku, w czasie wyprawy łuckiej wysłał listy wypowiednie wielkiemu księciu litewskiemu Świdrygielle z obozu wojskowego w Bystrzycy na ziemi lubelskiej. Jako kasztelan krakowski dowodził oddziałami polskimi, które wraz z czeskimi sierotkami Jana Čapka z Sán podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1433 roku dokonały najazdu na należące do państwa krzyżackiego Pomorze, docierając pod Gdańskiem do Bałtyku.

31 grudnia 1435 roku podpisał akt pokoju w Brześciu Kujawskim. Był uczestnikiem konfederacji Zbigniewa Oleśnickiego w 1438 roku.

Nabył w 1435 roku Siedlce, Szczukomłoty i Kębłów, w 1438 roku Owczary i Kocinę. Po ojcu odziedziczył gniazdo rodowe Kurozwęki i Michałów w ziemi sandomierskiej. Posiadał również Drogowle, Karniowice, Kolosy, Kuńczyce koło Michałowa, Łatnice, Skorczów i Skorocice.

Z pierwszego małżeństwa miał:

Małgorzata z Michałowa i Kurozwęk (urodzona w 1410 roku, zmarła w 1435 roku), żona Mikołaja z Wiśnicza, Sobienia, Dubiecka Kmita (zmarł w 1448 roku).

Z drugiego małżeństwa z Katarzyna Kachna z Melsztyna, nie miał dzieci. Katarzyna wyszła po raz drugi 19 marca 1408 roku Janusza "Młodszego" Piasta Mazowieckiego (urodzony około 1383 roku, zmarł w 1422 roku).


Żródła:

Mikołaj z Michałowa, Kurozwęk "Białucha"


Mikołaj z Michałowa w "Wikipedia"


Mikołaj "Białucha" z Michałowa i Młynów w "Genealogia"