Mikołaj z Michałowa, Kurozwęk "Białucha" herbu Poraj (urodzony około 1395 roku, zmarł między 4 czerwca a 13 października 1438 roku)

Syn Krzesława "Chodacza" z Chodowa i Kurozwęk herbu Poraj starosty generalnego Wielkopolski i Małgorzaty.

W 1399 roku został kasztelanem wojnickim. W 1410 roku pełnił obowiązki wojewody sandomierskiego. Następnie został w 1430 roku kasztelanem krakowskim. Starosta sieradzki w latach 1410-1418. W latach 1418-1431 i 1432-1438 pełnił obowiązki starosty krakowskiego. Hetman na wojnie z krzyżakami w 1433 roku. W latach 1434 do 1438 był opiekunem Królestwa Polskiego w ziemi krakowskiej. W tym też czasie został starostą sieradzkim.

Ożenił się po raz pierwszy z Katarzyną Mężykówną (urodzona około 1392 roku, zmarła przed około 1423 roku). 2 października 1423 roku poślubił Katarzynę z Malsztyna herbu Leliwa (zmarła zapewne 1465 roku), córkę Spyteka z Melsztyna herbu Leliwa, Leliwity Tarnowskiego, pana na Melsztynie, marszałka nadwornego, wojewody krakowskiego, starosta bieckiego, krakowskiego i Elżbiety Arpadówny Węgierskiej, córki Emeryka Bebek Arpada księcia węgierskiego [od 19 marca 1408 roku żona Janusza "Młodszego" Piasta Mazowieckiego (urodzony około 1383 roku, zmarł w 1422 roku)].

Wnuk Dobiesława przywódcy panów krakowskich, brat Henryka, Jana i Dobiesława. Wraz ze swym województwem i rodową chorągwią Porajów uczestniczył w wyprawie 1410 roku na Grunwald, został powołany do ścisłej rady wojennej, po bitwie został mu nadany zamek w Brodnicy z bogatą zdobyczą. Był jednym z pełnomocników do układów z Zygmuntem Węgierskim w 1411 roku, zajmował wybitne stanowisko w radzie królewskiej. W 1433 roku brał udział w wojnie z krzyżakami dowodząc w zastępstwie Jagiełły pospolitym ruszeniem Małopolski i Wielkopolski oraz zaciężnymi wojskami husyckimi. Podpisał konfederację korczyńską przy królu w 1438 roku.

W 1393 roku razem z braćmi Dobiesławem i Henrykiem sprzedał place w Krakowie rajcom krakowskim. W 1421 roku oddał synom Andrzeja z Tenczyna dobra i zamek Tenczyński. Za pośrednictwem krewnych i przyjaciół ugodził się w 1423 roku z córką Małgorzatą żoną Mikołaja Kmity z Wiśnicza i wypłacił jej 350 grzywien macierzyzny, a po śmierci swej przyznał do odbioru 600 grzywien na Szydłowie, 100 grzywien na Bronowicach i 500 grzywien na Bardzie, którą to wieś miał prawo wykupić syn jego, gdyby się go doczekał. Nabył w 1435 roku Siedlce, Szczukomłoty i Kębłów, w 1438 roku Owczary i Kocinę. Po ojcu odziedziczył gniazdo rodowe Kurozwęki i Michałów w ziemi sandomierskiej. Posiadał również Drogowle, Karniowice, Kolosy, Kuńczyce koło Michałowa, Łatnice, Skorczów i Skorocice. W 1409 roku zapisał braciom Janowi z Góry i Dobiesławowi z Grzybowa Kurozwęki z zamkiem zachowując sobie dożywocie i zastrzegając skasowanie darowizny, gdyby doczekał się syna. Kupował także inne dobra, młyny, sołectwa, posiadał 2 kamienice w Krakowie. W 1437 roku zapisał bratankowi Krzesławowi z Grzybowa 1/3 część majątku, a 2/3 córce Małgorzacie, żonie Mikołaja Kmity kasztelana przemyskiego. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli możnowładztwa małopolskiego I połowy XV wieku. Większość czasu przebywał w bezpośrednim otoczeniu króla. Cieszył się zaufaniem Jagiełły, Witolda i Zbigniewa Oleśnickiego.


Żródła:

Mikołaj z Michałowa, Kurozwęk "Białucha"