Judyta (?) Arpadówna (urodzona między 970 a 975 rokiem, zmarła po 987 roku) herb

Córka Gejzy Arpada, wielkiego księcia Węgier i Szarloty von Siebenbürgen, córki Gyula księcia siedmiogrodzkiego.

W 986 roku wyszła za Bolesława I "Chrobrego" Piasta (urodzony w Poznaniu między 966 i 967 rokiem, zmarł 17 czerwca (inne źródła 3 kwietnia) 1025 roku), króla Polski. Po roku pożycia, w 987 roku Bolesław I przepędził ją bezceremonialnie z dworu.

O drugiej żonie "Chrobrego" wspomina Thietmar. Nie podaje jednak żadnych danych jej dotyczących oprócz sugestii, że pochodziła z Węgier. Drugie małżeństwo władcy, z którego narodził się Bezprym, trwało prawdopodobnie w latach 986-987.

Imię Judyta, popularne w tamtej epoce, nadał anonimowej małżonce władcy Jan Długosz uznając jednocześnie, że była ona córką władcy węgierskiego Gejzy. Błąd kronikarza, powtarzany w starszej historiografii, został wyjaśniony przez Oswalda Balzera w Genealogii Piastów w 1895 roku.

Według aktualnego stanu wiedzy o drugiej żonie Bolesława "Chrobrego" da się powiedzieć tylko tyle, że małżeństwo zostało zawarte najprawdopodobniej w 986, małżonka urodziła Bezpryma, została odprawiona w 987 roku, pochodziła z Węgier i prawdopodobnie wywodziła się z panującego rodu Arpadów lub ich konkurentów do władzy.


Żródła:

"Małżeństwa królewskie - Piastowie" - Jerzy Besala

"Poczet królów i książąt polskich" - Marek Urbański

"Poczet królowych i żon władców polskich" - Marek Urbański

"Poczet polskich królowych i księżnych" - Zbigniew Satała

"Poczet polskich królowych, księżnych i metres" - Zbigniew Satała

"Polskie królowe" - Edward Rudzki (tom. I)