Oda "Młodsza" Ekkehardyn (urodzona w 995 roku, zmarł w 1025 roku) herb

Córka Ekkeharda I Ekkehardyna, margrabiego Miśni i Swanhildy Billung, córki Hermana Billunga księcia saskiego, wdowy po margrabim Thietmarze.

3 lutego 1018 roku w Czicanii (dzisiaj Zutzen) została czwartą żoną Bolesława I "Chrobrego" Piasta (urodzony w Poznaniu między 966 i 967 rokiem, zmarł 17 czerwca 1025 roku) króla polskiego.

Gwarancją tego zawartego pokoju była młodziutką margrabianka Oda. Miała ona poślubić owdowiałego księcia.

Do uroczystego powitania panny młodej doszło już w cztery dni po zawarciu pokoju. Bolesław liczył pięćdziesiąt dwa lata, narzeczona trzydzieści lat mniej. Była córką margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda. Ojciec jej nie żył od szesnastu lat. Miśnią zarządzał brat Herman, uczestnik pokojowych pertraktacji w Budziszynie.

Oda przybyła do Cziczani, niewielkiego grodu w Dolnych Łużycach, dzisiejszego Zutzen koło Luckau. Po panią młodą zjechał przyszły jej pasierb, syn Bolesława Otton. Powitanie margrabianki było uroczyste, na drodze do zamku zgromadził się tłum, a że wjazd nastąpił w nocy, ludzie trzymali pochodnie. Podwójny gęsty szpaler oświetlał trasę.

Jakieś racje stanu nakazywały pośpiech w zawarciu tego małżeństwa. Biskup Thietmar zanotował, że Bolesława i Odę połączono w okresie uznanym wtedy za czas postny, bo po niedzieli zwanej Siedemdziesiątnicą. Nie jest to jeszcze właściwy Wielki Post, ten zaczyna się bowiem od środy popielcowej, ale ówczesne prawo kanoniczne zakazywało ślubów już na kilka tygodni przed środą. Rygor ten został złamany, a kronikarz nic nie wspomina o dyspensie władzy kościelnej. Młoda mężatka powiła jeszcze w tym samym roku córkę Matyldę.

Patrząc z perspektywy niemal tysiąclecia na to małżeństwo, trudno je uznać za szczęśliwe. Thietmar zdawkowo pisze, że Oda nie cieszyła się "stanowiskiem matrony, szczególnie godnym takiego związku".

W 1025 roku Bolesław koronował się na króla. Czy Oda była również koronowana? Długosz niejasno pisze, że wraz z Chrobrym koronowała się królowa, ale brak jakichkolwiek szczegółów - nie podał nawet jej imienia - pozwala sądzić, że są to tylko spekulacje krakowskiego kanonika.

Koronacji dokonano zapewne 18 (23) kwietnia 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej a koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Hipolit.

Po zgonie króla Oda wróciła do Niemiec. W dziesięć lat później córka jej Matylda poślubiła księcia szwabskiego Henryka ze Schweinfurtu. Nie wiadomo, czy matka była obecna na ślubie, gdyż nie dotrwała już więcej żadna wzmianka o żonie pierwszego polskiego króla. Nie znane jest miejsce ani data jej śmierci.


Żródła:

"Małżeństwa królewskie - Piastowie" - Jerzy Besala,

"Poczet królów i książąt polskich" - Marek Urbański,

"Poczet królowych i żon władców polskich" - Marek Urbański,

"Poczet polskich królowych i księżnych" - Zbigniew Satała,

"Poczet polskich królowych, księżnych i metres" - Zbigniew Satała,

"Polskie królowe" - Edward Rudzki (tom. I).


Oda miśnieńska w "Poczet.com"