Popiel I (zmarł w 830 roku)

Król Lechitów od 820 roku do 830 roku.

Władca wywodzący się z dynastii Popielidów (której nazwa wzięła się od jego imienia), wnuk Leszka II i syn Leszka III, panował przypuszczalnie w latach około 820-830.

Według kroniki Kadłubka był dobrym władcą, miał dwudziestu braci, z którymi zgodnie współrządził, a którzy to jeszcze za jego życia (lub wg Kroniki wielkopolskiej, już po śmierci) zgodnie wybrali jego syna na nowego władcę.

Według Długosza Popiel prowadził liczne zwycięskie wojny, był jednak władcą nieudolnym i gnuśnym. Panował pierwotnie w Krakowie, jednak postanowił przenieść stolicę do Gniezna, a ostatecznie zbudował nową stolicę w Kruszwicy. Było to spowodowane obawą władcy przed rezydowaniem w położonym w bliskości Franków i Rusi Krakowie.


Żródła:

"POCZET WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKICH - W obronie czystej prawdy historycznej i zdrowego rozsądku, przeciwko pogańskim bredniom, i kpinie oraz fałszowaniu historii Polski!" - Michał Mikłaszewski