Przemysław Lestko I [Leszek VI] (zmarł w 760 roku)

Król Lechitów od około 725 roku do 760 roku.

Po tragicznej śmierci księżniczki Wandy mogło dojść w kraju Lachów do bezkrólewia, trwającego przez kilka, lub nawet kilkanaście lat.

Rody i plemiona prowadziły zapewne walki o przywództwo w koalicji państw zwanej Lechią. Przypuszczalnie, pod groźbą całkowitego rozbicia, oraz coraz liczniejszych najazdów zewnętrznych, ze strony Czech, Moraw i Węgier, mógł odbyć się wiec rodów na którym wybrano jednego z przedstawicieli poszczególnych plemion.

Przemysław mógł panować przypuszczalnie w latach około 725-760, był prawdopodobnie jednym z wnuków lub prawnuków Lecha I, z innej linii rodowej.

Był wg legendy założycielem miasta Przemyśl (które nazwał zgodnie z ówczesnym zwyczajem swoim imieniem) nad Sanem, gdzie przypuszczalnie mógł przenieść stolicę Lechii (Przemyśl był jednym z historycznych Grodów Czerwińskich, miastem znacznie starszym niż Lwów, o którym na 100% wiadomo że istniał już w czasach Bolesława "Chrobrego", który ponownie przyłączył do Polski Grody Czerwińskie, stąd można przypuszczać, że przed wyborem na księcia-władcę zarządzał plemieniem Lachów, czyli obecną Małopolską Wschodnią (tzw. "Galicją"), czyli współcześnie, administracyjnie województwie podkarpackim oraz terenami tzw. "zachodniej Ukrainy" (dawne województwo Lwowskie).

Był władcą przemyślnym (czyli sprytnym ale i rozważnym). Prowadził umiarkowaną i wyważoną politykę. Zmarł najprawdopodobniej w podeszłym wieku, nie doczekawszy się potomstwa.


Żródła:

"POCZET WŁADCÓW I KRÓLÓW POLSKICH - W obronie czystej prawdy historycznej i zdrowego rozsądku, przeciwko pogańskim bredniom, i kpinie oraz fałszowaniu historii Polski!" - Michał Mikłaszewski