Rafał Jakub z Jarosławia, Leliwita z Tarnowa i Jarosławia, "Jarosławski" herbu Leliwa (urodzony między 1436 i 1439 rokiem, zmarł między 1492 rokiem a 1493 rokiem)

Syn Rafała Jarosławski herbu Leliwa z Tarnowa, z Przetworska i Jarosławia, starosty lwowskiego i Anny herbu Nałęcz z Szamotuł, córki Dobrogosta herbu Nałęcz z Sazmotuł, starosty generalnego Wielkopolski.

Pan dóbr Jarosław. Starosta lwowski od 12 maja do 30 sierpnia 1465 roku, od 22 czerwca 1478 roku do 1 stycznia 1479 roku. Podskarbi Koronny od 1 maja do około 25 lipca 1479 roku. Podkomorzy przemyski od około 22 lutego 1473 roku do rezygnacji 24 listopada 1477 roku. Marszałek Królestwa Polskiego od 02 sierpnia do 24 października 1477 roku. Starosta sandomierski od około 18 kwietnia 1480 roku. Kasztelan sandomierski od około 14 czerwca 1485 roku.. Zastępca przewodniczącego Rady Królewskiej od 7 czerwca do 23 września 1492 roku

Mąż od 27 czerwca 1471 roku Elżbiety z Komorowa herbu Korczak (urodzoma w 1451 roku, zmarł między 26 kwietnia 1496 roku a 13 grudnia 1496 roku), córki Piotra z Komorowa herbu Korczak.


Żródła:

Rafał Jarosławski "w Wikipedii"