Siemomysł (Ziemomysł) (zmarł w 964 roku)

Syn i następca Lestka (Leszka) księcia Polan.

W 913 roku został dopuszczony do współrządów. W 921 roku objął samodzilne rządy. Panował do swojej śmierci, która nastąpiła w 964 roku.

Historyczność Siemomysła, jak i pozostałych przodków Mieszka I znanych jedynie z relacji Anonima zwanego Gallem, budzi dyskusje w literaturze przedmiotu; obecnie większość badaczy uznaje go za postać rzeczywiście istniejącą.

Starsza literatura określała go mianem Ziemomysł. Obecnie przyjmuje się, że ojciec Mieszka I poprawnie winien być zwany Siemomysłem. Forma ta jednak długo była uważana za błędną ze względu na autorytet Oswalda Balzera, który takim mianem określił władcę Polan w swojej Genealogii Piastów.

Wobec niemożliwości potwierdzenia jego istnienia w innych źródłach jest uważany za postać, której istnienie nie jest historycznie udowodnione. Panował hipotetycznie od ok. 930 roku (niektórzy badacze sugerują, że panowanie Siemomysła było dość krótkie i rozpoczęło się ok. 950 roku). Przypuszcza się, że zjednoczył najprawdopodobniej ziemie Polan, Goplan i Mazowszan, chociaż nie można wykluczyć, że uczynił to już jego ojciec. Według hipotezy Henryka Łowmiańskiego w 954 roku wsparł powstanie plemienia Wkrzan przeciwko Niemcom. Nie jest znane miejsce jego pochówku.

Żona (żony) Siemomysła nie są znane. Pojawił się domysł, że mogła być córką Włodisława, księcia Lędzian żyjącego w 944 roku. Tego domysłu z braku źródeł nie można zweryfikować.

Według bałamutnych źródeł żona Siemomysła nosiła imię Gorka - pogląd ten obalił w 1895 roku Oswald Balzer.

Potomstwo:

Mieszko I, książę Polan,

Nieznany z imienia syn, który zginął w 964 lub 965 roku (wg starszej literatury w 963 roku). Dopuszcza się możliwość, że mógł być on również starszym, przyrodnim bratem Mieszka I, nieznane jest miejsce jego pochówku,

Czcibor (zmarł po 24 czerwca 972 roku).

Przypuszcza się również, że córką Siemomysła mogła być żona nieznanego bliżej księcia pomorskiego. Hipoteza ta jest oparta m.in. na fakcie, że imię Siemomysł nosił książę pomorski wzmiankowany w źródłach w 1046 roku. Zdaniem jednak części badaczy to córka Mieszka I, a nie Siemomysła poślubiła księcia pomorskiego. Istnieje również hipoteza uważająca książąt pomorskich za linię Piastów, wywodzącą się od Świętopełka, syna Mieszka I, która stawia pod znakiem zapytania istnienie tej osoby.

Oswald Balzer w Genealogii Piastów przypisywał niesłusznie Siemomysłowi syna Prokuja (w ogóle nie należał do dynastii Piastów) oraz córkę Adelajdę (Białą Kneginię) (postać fikcyjna).

Autor kroniki wielkopolskiej imię Siemomysł wyprowadził nie od rodziny, lecz od ziemi. Stąd Siemomysł to "myślacy o ziemiach". Książę ten, w przeciwieństwie do swego ojca Lestka, wsławionego głównie orężem, prowadzi politykę pokojową, umacnia w ten sposób państwo, jest przede wszyskim dobrym gospodarzem podlegającej mu ziemi.


Żródła:

Siemomysł w "Wikipedii"