Spytek III z Jarosławia (Jarosławski) herbu Leliwa (urodzony około 1436 roku, zmarł 10 grudnia 1519 roku)

Syn Rafała Jarosławski herbu Leliwa z Tarnowa, z Przetworska i Jarosławia, starosty lwowskiego i Anny herbu Nałęcz z Szamotuł, córki Dobrogosta herbu Nałęcz z Sazmotuł, starosty generalnego Wielkopolski.

W latach 1464 do 1472 pełnił urząd podkomorzego przemyskiego. Następnie został wojewodą bełskim w 1472 roku, ruskim w 1474 roku. Starostą lwowskim (ruskim) był w latach 1478 do 1495, wojewodą sandomierskim w 1479 roku i krakowskim w 1491 roku. Kasztelanem krakowskim został w 1501 roku. W 1506 roku pełnił urząd vicesgerensa Królestwa Polskiego.

Zapewne przed 1481 roku ożenił się z Jadwigą z Warzyszyna (urodzona około 1435 roku, zmarła 10 maja 1522 roku).

Pozostawił po sobie dwie córki:

Annę Jarosławską,

Magdalenę Jarosławską.

Najbardziej znaną, postacią w XV związaną z Jarosławiem był Rafał Jarosławski z Przeworska (ojciec Spytka III), syn Spytka I Jarosławskiego i Sandochny ze Zgłobienia, który był właścicielem Jarosławia i Przeworska oraz kasztelanem wojnickim i starostą lwowskim przed 1440 roku - Spytek III Jarosławski, włodarz Jarosławia od 1441 roku.


Żródła:

Spytek III Jarosławski "w Wikipedii"