Stanisław Kostka Syriusz hrabia Zamoyski herbu Jelita (urodzony w Warszawie, 13 stycznia 1775 roku, zmarł w Wiedniu, 2 kwietnia 1856 roku)

Syn Andrzeja hrabiego Zamomyskiego herbu Jelita, kanclerza wielkiego koronnego, XI hrabiego-ordynata na Zamoyściu i Konstancji księżnej Czartoryskiej herbu Pogoń Litewska, córki Stanisława Kostki księcia Czartoryskiego herbu Pogoń Litewska, łowczego wielkiego koronnego.

XII hrabia-ordynat na Zamoyściu od 10 lutego 1792 roku do 2 kwietnia 1856 roku, prezes Rządu Tymczasowego Galicji od 1809 roku, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego od 1810 roku do 1814 roku, prezes Senatu Królestwa Polskiego od 29 stycznia 1822 roku do 20 lipca 1831 roku, członek Rady Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1830 roku, członek Rady Państwa Imperium Rosyjskiego, rzeczywisty tajny radca.

W Puławach 20 maja 1798 roku poślubił Zofię księżną Czartoryską herbu Pogoń Litewska (urodzona w Warszawie, 15 września między 1778, a 1780 rokiem, zmarła we Florencji, 27 lutego 1837 roku), córkę Adama Kazimierza księcia Czartoryskiego herbu Pogoń Litewska, feldmarszałka austriackiego i Elżbiety (Izabeli) Fleming herbu własnego.

Był synem Andrzeja Hieronima Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego i księżnej Konstancji Czartoryskiej, córki Stanisława Kostki Czartoryskiego, cześnika wielkiego litewskiego. Był przeciwnikiem powstania listopadowego. W 1830 roku wyjechał do Petersburga. Później osiadł w Wiedniu. Dzięki jego staraniom prawa miejskie otrzymał w 1823 roku Jadów.

W 1812 roku został wiceprezesem Towarzystwa Królewskiego Gospodarczo-Rolniczego przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego.

W czasie powstania listopadowego był nieobecny na posiedzeniach Senatu, skreślony z listy senatorów przez sejm powstania listopadowego 20 lipca 1831 roku.

Został hrabią S.I.R. po ojcu, zatwierdzony w Królestwie Kongresowym w 1820 roku, a w 1844 roku w Rosji.

Odznaczony został Orderem Orła Białego 16 czerwca 1812 roku. W 1812 roku został kawalerem Orderu Świętego Stanisława. Neapolitańską wielką wstęgę Orderu Obojga Sycylii otrzymał w 1810 roku, w 1825 roku został kawalerem rosyjskich Orderu Świętego Andrzeja Apostoła Pierwszego Powołania i Orderu św. Aleksandra Newskiego; odznaczony maltańskim Orderem św. Jana Jerozolimskiego.

W 1811 roku został członkiem honorowym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.

Poślubił księżniczkę Zofię Adamowną Czartoryską, córkę księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli Flemming; młodsza siostra słynnego księcia Adama. Hrabina Zofia Zamoyska, zdaniem hrabiego A.I. Ribopierre'a, była "niezrównana" w swej urodzie, wysoka, ciemnowłosa, o olśniewająco białej skórze, łączyła w sobie wszystkie typy polskiej urody. Na uroczystościach Kongresu Wiedeńskiego wywołała sensację i zaskoczyła wszystkich swoją grą aktorską oraz śpiewem na przedstawieniach dworskich. 22 sierpnia 1826 roku otrzymała tytuł damy stanu. Zmarła we Florencji w 1837 roku. Urodziła dziesięcioro dzieci:

Konstantyn (urodzony 4 września 1799 roku, zmarł 1 wrzesnia 1866 roku), szambelan cesarza Rosji, XIII hrabia-ordynat zamojski, po nim potomstwo,

Andrzej Artur (urodzony 4 lutego 1800 roku, zmarł 29 paździenrika 1874 roku), nieformalny przywódca frakcji "białych", po nim potomstwo,

Jan (urodzony 16 lutego 1802 roku, zmarła 12 maja 1879 roku), po nim potomstwo,

Władysław (urodzony 24 marca 1803 roku, zmarł 1 listopada 1868 roku), generał dywizji wojsk tureckich, generał wojsk brytyjskich, po nim potomstwo,

Celestyna Gryzelda (urodzona w 1804 roku, zmarła 19 lipca 1883 roku), żona: Adama Tytusa hrabia Działyńskiego (urodzony 24 grudnia 1797 roku, zmarł 12 kwietnia 1861 roku), założyciel Towarzystwa Przemysłowego Polskiego w Poznaniu, deputowany stanu rycerskiego na sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, deputowany powiatu poznańskiego na sejm prowincjonalny,

Jadwiga Klementyna (urodzona 9 sierpnia 1806 roku, zmarła 20 marca 1890 roku), żona: Leona Ludwika księcia Sapiehy (urodzony 18 września 1802 roku, zmarł 10 września 1878 roku),

Zdzisław (urodzony 28 stycznia 1810 roku, zmarł 13 sierpnia 1855 roku), po nim potomstwo,

August (urodzony 18 listopada 1811 roku, zmał 23 lutego 1889 roku), założyciel gałęzi włodawskiej Zamoyskich, po nim potomstwo,

Eliza Elżbieta (urodzona w 1818 roku, zmarła 24 lipca 1857 roku), żona: Leon Zenon Brzozowski (urodzony 12 listopada 1808 roku, zmarł w 1887 roku).

Stanisław Kostka (urodzony 13 sierpnia 1820 roku, zmarł 25 czerwca 1889 roku), po nim potomstwo.


Żródła:

Stanisław Kostka Zamoyski "w Wikipedii"

27-03-2024