Aleksego I Michaj³owicza Romanowa pretendent do korony polskiej w 1669 roku

Aleksy Aleksiejewicz Romanow pretendent do korony polskiej w 1669 roku

Filip Wilhelm Wittelsbach pretendent do korony polskiej w 1669 roku

Ludwik II "Wielki Kondeusz" pretendent do korony polskiej w 1669 i w 1674 roku

INDEX

SPIS HOME