Zabór pruski

Wielkie Księstwo Poznańskie

Hohenzollernowie 1815-1918

Fryderyk Wilhelm III wielki książę poznański od 1815 roku do 7 czerwca 1840 roku

Antoni Henryk książę Radziwiłł herbu Trąby namiestnik Wielkiego Księstwa Pozańskiego od 3 sierpnia 1815 roku do 11 grudnia 1830 roku

Joseph Zerboni di Sposetti nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1817 roku do 1824 roku

Edward Henryk Flottwell nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1830 roku do 1841 roku

Fryderyk Wilhelm IV wielki książę poznański od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Prowincja Poznańska od 1848 roku do 1918 (1920) roku

Wilhelm I regent wielkiego księstwa poznańskiego od 1856 roku do 2 stycznia 1861 roku, wielki książę poznański od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Carl Moritz von Beurmann nadprezydent Prowincji 1848-1850

Gustav von Bonin nadprezydent Prowincji 1850-1851

Eugen von Puttkamer nadprezydent Prowincji 1851-1860

Gustav von Bonin nadprezydent Prowincji 1860-1862

Carl Wilhelm Heinrich Georg von Horn nadprezydent Prowincji 1862-1869

Otto von Königsmarck nadprezydent Prowincji 1869-1873

William Barstow von Guenther nadprezydent Prowincji 1873-1886

Robert von Zedlitz-Trützschler nadprezydent Prowincji 1886-1890

Fryderyk Wilhelm V wielki książę poznański od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II wielki książę poznański od 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku

Hugo von Wilamowitz-Moellendorff nadprezydent Prowincji 1890-1899

Karl Julius Rudolf von Bitter nadprezydent Prowincji 1899-1903

Wilhelm Hans August von Waldow-Reitzenstein nadprezydent Prowincji 1903-1911

Philipp Schwartzkopff nadprezydent Prowincji 1911-1914

Johann von Eisenhart-Rothe nadprezydent Prowincji 1914-1918

Friedrich von Bülow (komisarycznie, z siedzibą w Pile) nadprezydent Prowincji 1919-1920

SPIS HOME