Zabór pruski

Wielkie Księstwo Poznańskie

Hohenzollernowie 1815-1918

Fryderyk Wilhelm III wielki książę poznański od 1815 roku do 7 czerwca 1840 roku

Antoni Henryk Fürst Radziwill von Nieswiecz-Olyka herbu Trąby namiestnik Wielkiego Księstwa Pozańskiego od 3 sierpnia 1815 roku do 11 grudnia 1830 roku

Joseph Johann Baptist Andreas von Zerboni di Sposetti nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 30 kwietnia 1815 roku do 1824 roku

Johann Friedrich Theodor von Baumann nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1825 roku do 4 października 1830 roku

Edward Henryk Flottwell nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1830 roku do 1840 roku

Fryderyk Wilhelm IV wielki książę poznański od 7 czerwca 1840 roku do 2 stycznia 1861 roku

Adolf Heinrich Graf von Arnim-Boitzenburg nadprezydent Wielkiego Księstwa Poznańskiego od 1840 roku do 1842 roku

Carl Moritz von Beurmann nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1843 roku do 1850 roku

Prowincja Poznańska od 1848 roku do 1918 (1920) roku

Wilhelm I regent wielkiego księstwa poznańskiego od 1856 roku do 2 stycznia 1861 roku, wielki książę poznański od 2 stycznia 1861 roku do 9 marca 1888 roku

Gustav Carl Gisbert Heinrich Wilhelm Gebhard von Bonin nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 3 sierpnia 1850 roku do 1851 roku

Eugen von Puttkamer nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 10 lipca 1851 roku do 1860 roku

Gustav Carl Gisbert Heinrich Wilhelm Gebhard von Bonin nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 23 kwietnia 1860 roku do1862 roku

Carl Wilhelm Heinrich Georg von Horn nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1862 roku do 1869 roku

Hans Ludwig Otto Graf von Königsmarck nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1869 roku do 1873 roku

William Barstow von Guenther (Günther) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1873 roku do 1886 roku

Robert Graf von Zedlitz-Trützschler (b. 1837 - d. 1914) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1886 roku do 1890 roku

Fryderyk Wilhelm V wielki książę poznański od 9 marca do 15 czerwca 1888 roku

Wilhelm II wielki książę poznański od 15 czerwca 1888 roku do 9 listopada 1918 roku

Hugo Theodor Wichardt Freiherr von Wilamowitz-Moellendorff (Möllendorff) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1890 roku do 1899 roku

Karl Julius Rudolf von Bitter (b. 1846 - d. 1914) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1899 roku do 1903 roku

Wilhelm August Hans von Waldow-Reitzenstein (b. 1856 - d. 1937) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1903 roku do 1911 roku

Philipp Schwartzkopff nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1911 roku do 1914 roku

Johann Karl Friedrich Moritz Ferdinand von Eisenhart-Rothe (b. 1862 - d. 1942) nadprezydent Prowincji Poznańskiej od 1914 roku do 1918 roku

Friedrich von Bülow (komisarycznie, z siedzibą w Pile) nadprezydent Prowincji Poznańskiej 1919-1920

SPIS HOME