Piastowie

Władysław II "Wygnaniec" panował od 28 października 1138 roku do marca 1146 roku

Bolesław IV "Kędzierzawy" panował od marca 1146 roku do 3 kwietnia 1173 roku

Kazimierz II "Sprawiedliwy" panował w 1173 roku

Mieszko III "Stary" panował od 3 kwietnia 1173 roku do 1177 roku

Kazimierz II "Sprawiedliwy" panował od 1177 roku do 1191 roku

Mieszko III "Stary" panował w 1191 roku

Kazimierz II "Sprawiedliwy" panował od 1191 roku do 5 maja 1194 roku

Helena regentka wielkiego księstwa krakowskiego w latach 1194-1198

Pełka (Fulko) regent wielkiego księstwa krakowskiego w latach 1194-1198

Mikołaj regent wielkiego księstwa krakowskiego w latach 1194-1198

Leszek I "Biały" panował w latach 1194-1198

Mieszko III "Stary" panował od 1198 roku do 1199 roku

Leszek I "Biały" panował w 1199 roku

Mieszko III "Stary" panował od 1199 roku do 13 marca 1202 roku

Władysław III "Laskonogi" panował w 1202 roku

Leszek I "Biały" panował od 1202 roku do 1210 roku

Mieszko IV "Plątonogi" panował od 1210 roku do 16 maja 1211 roku

Leszek I "Biały" panował od 1211 roku do 23 listopada 1227 roku

Władysław III "Laskonogi" panował od 1227 roku do 1228 roku

Konrad I panował w 1228 roku

Henryk I "Brodaty" namiestnik panował w latach 1228-1229

Konrad I panował w latach 1229-1230 (bez Krakowa)

Władysław III "Laskonogi" panował w 1230 roku

Henryk I "Brodaty" panował od 1231 roku do 19 marca 1238 roku

Henryk II "Pobożny" panował od 19 marca 1238 roku (faktycznie od 1231 roku) do 9 kwietnia 1241 roku

Bolesław II "Rogatka, Łysy" panował w 1241 roku

Konrad I panował od 1241 roku do 31 sierpnia 1243 roku

Bolesław V "Wstydliwy" panował od 1243 roku do 7 grudnia 1279 roku

Leszek II "Czarny" panował 7 grudnia 1279 roku do 1281 roku

Władysław panował w 1281 roku

Leszek II "Czarny" panował od 1281 roku do 30 września 1288 roku

Bolesław VI panował w 1288 roku

Henryk IV "Probus" panował od 1288 roku do 1298 roku

Bolesław VI panował w 1289 roku

Władysław I "Łokietek" panował w 1289 roku

Henryk IV "Probus" panował od 1289 roku do 23 czerwca 1290 roku

Przemysław II panował od 23 czerwca 1290 roku do 1291 roku

Władysław I "Łokietek" panował w 1295 roku

Przemyślidzi (Přemyslovci)

Wacław I panował od 1296 roku do 21 czerwca 1305 roku

Wacław II panował od 21 czerwca 1305 roku do 4 sierpnia 1306 roku

Piastowie

Władysław I "Łokietek" panował od 4 sierpnia 1306 roku do 2 marca 1333 roku