Anastazja Mieszkówna Piastówna (urodzoną okolo 1160 roku, zmarła zapewne po 31 maja 1240 roku) herb

Córka Mieszka III "Starego" Piasta, księcia wielkopolskiego, wielkiego księcia krakowskiego i Eudoksji Izjasławównej Rurykowiczównej, córki Izasława II Mścisławicza "Pantelejmon" Rurykowicza, wielkiego księcia kijowskiego.

Regentka Księstwa szczecińskiego i dymińskiego od 18 marca 1187 roku do 1208 roku.

26 kwietnia 1177 roku poślubiła Bogusława I Gyfita (urodzony zapewne w 1127 roku, zmarł w Sośnicy, Nowe Warpno (Police), Zachodniopomorskie, 18 marca 1187 roku), księcia pomorskiego, księcia szczecińskiego.

W kwietniu 1177 roku Anastazja poślubiła niedawno owdowiałego Bogusława I. Małżeństwo to miało przypieczętować sojusz pomiędzy książętami: zachodniopomorskim i wielkopolskim. Mieszko III "Stary" zyskał wiernego sojusznika, który jako jedyny udzielił mu wsparcia, gdy ten został wygnany ze swoich posiadłości przez syna, Odona. Współpraca zięcia z teściem okazała się owocna, bo w 1181 roku książę-banita powrócił do dzielnicy gnieźnieńsko-kaliskiej, a nawet zajął dzielnicę poznańską, pokonując Odona.

Małżeństwo Anastazji i Bogusława I trwało bez mała dziesięć lat. 18 marca 1187 roku zmarł książę zachodniopomorski, pozostawiając żonę z dwoma niepełnoletnimi synami. Odtąd Anastazja pełniła rządy opiekuńcze wspierana w latach 1187-1189 przez kasztelana szczecińskiego Warcisława, a następnie do 1194 lub 1198 roku przez księcia rugijskiego Jaromara I. Prawdopodobnie regencja córki Mieszka III "Starego" w księstwie zachodniopomorskim trwała aż do 1208 roku.

Po śmierci synów 7 lipca 1224 roku za zgodą synowych wystawiła dokument fundacyjny żeńskiego klasztoru norbertanek w Trzebiatowie, który bogato uposażyła, nadając mu część swojej oprawy wiennej, otrzymanej po ślubie od męża: gród Trzebiatów oraz dwadzieścia siedem wsi. Zapewne w 1235 roku przybyły do Trzebiatowa norbertanki z klasztoru Betlejem z Fryzji. W roku wybudowania klasztoru Anastazja przeniosła się do niego, jednakże nie złożyła ślubów zakonnych. Ostatni raz wystąpiła publicznie 31 maja 1240 roku, kiedy jej wnuk, Warcisław III, potwierdził na jej prośbę fundację klasztoru.

Zmarła po tej dacie i została pochowana w klasztorze norbertanek w Trzebiatowie.

Miał dwóch synów:

Bogusława II (zmarł 23 lub 24 stycznia 1220 lub 1221 roku), książę pomorski na Szczecinie,

Kazimierza II (urodzony po 1180 roku, zmarł między 1219 a 1220 rokiem), książę pomorski na Dyminie, po nim potomstwo.


Żródła:

Anastazja Mieszkówna w "WikipediA"


Anastazja Mieszkówna w "Geni" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

24-01-2021